Overzicht
Adviesbureau CASA
Stichting Onderwijsportaal
Leveringsvoorwaarden
Privacybeleid
Privacy policy
Contact
Domeinnamen te koop
Domain names for sale
Homepage Fons Vernooij
Fons Vernooij
Home Adviesbureau-CASA.nl Contact
Custom Search

Privacybeleid en cookies

 
Privacy en cookies: wat we doen en wat we niet doen.
 
 
Eisen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens)
Een bedrijf moet de gegevens van klanten, leveranciers, personeel en 'Overige zakelijke contacten' op verantwoorde wijze verzorgen. Volgens de AVG legt deze eis bedrijven vier verplichtingen op.

Een bedrijf moet:
- alle vormen van omgang met persoonsgegevens registreren;
- mensen daarover informeren;
- zorgen voor een passende beveiliging;
- documenteren wat er gedaan is met de gegevens.

Voorts moeten bedrijven de mensen die geregistreerd staan toegang geven tot de data die van hen beschikbaar zijn en de mogelijkheid bieden om die data te veranderen.

Wat we niet doen

Adviesbureau CASA plaatst zelf geen cookies op uw desktop, tablet of smartphone. Wij registreren ook geen IP-adressen of zoekpaden van bezoekers op onze servers. Om die reden is het niet nodig u te vragen of u toestemming geeft of niet voor het gebruik van onze websites.

Wat we wel doen met data van bezoekers

  1. Adviesbureau CASA beheert een groot aantal websites met enerzijds links naar onderwijsinstellingen en anderzijds links naar organisaties of bedrijven die vacatures hebben en die op hun eigen website kenbaar maken. Deze dienstverlening is de basis van ons bestaan, maar wij zijn hierin tussenpersoon. De data komen kosteloos ter beschikking van onze bezoekers.

  2. Adviesbureau CASA biedt adverteerders de mogelijkheid om banners en vermeldingen op te nemen tegen een zakelijke vergoeding. Aan deze banners en vermeldingen is een teller gekoppeld die via het externe bureau Goliath (www.goliath.nl) de aantallen bezoekers per pagina en de aantallen uitgaande bezoekers per link registreert.

  3. Het doel is om het aantal unieke bezoekers te registreren, zonder dat informatie over de bezoekers wordt vastgelegd. Uniek wil zeggen dat dezelfde bezoeker binnen 24 uur niet opnieuw wordt geteld. Dit vereist wel dat het IP-adres van een bezoeker 24 uur wordt vastgehouden. Daarna vervalt de registratie.

  4. Adviesbureau CASA plaatst RSS-feeds met data over vacatures die door uiteenlopende bemiddelaars worden aangeboden. Als een bezoeker een pagina aanklikt, leidt dit tot het vernieuwen van de feed die op de pagina staat. Aan elke vacature wordt automatisch een link met een teller gekoppeld, zodat het aantal unieke bezoekers per vacature kan worden vastgesteld.

  5. Adviesbureau CASA plaatst advertentieblokken van Google op de conditie dat wij alleen niet-personifieerde advertenties willen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google blokken. Ga naar Google-policy of naar Hoe Google uw gegevens gebruikt voor meer informatie over de technologieën die we gebruiken om de services van Google te leveren.

  6. Google registreert het aantal unieke bezoekers per gepresenteerde advertentie. Ook zoekopdrachten via de header van de pagina's verlopen via Google. In dezen volgen wij strikt het privacybeleid van Google. Actuele informatie van Google kunt u vinden via de Originele link van Google. Wij maken geen gebruik van google Analytics.

Wat we wel doen met data van adverteerders en data-leveranciers

Van onze software-compagnons, leveranciers en adverteerders registreren wij alleen de data die nodig zijn voor zakelijk contact, zoals naam en adresgegevens van het bedrijf, naam en mailadres van de contactpersoon, mailadressen van evenuele andere personen die nodig zijn voor contracten, facturen en weergave van advertenties of RSS-feeds op de websites.

Deze gegevens zijn opgeslagen in onze financiële administratie en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij delen deze gegevnes niet met anderen, tenzij vooraf toestemming is verleend, zoals voor software-aanpassingen soms nodig is.
 
 
Begin  |  Sitemap  |  Banen per stad  |  Onderwijsportaal  |  Vacatures onderwijs     
 
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de selectie van advertenties door Google en de verwerking van informatie.

Registratienummer VOF Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document