Sites voor Smartphones
Homepage Portal
logo-FV
Persoonlijke homepage
Blauwe lijn
Adviesbureau CASA
Blauwe lijn
Laatste update fons-vernooij.nl: 26 mei 2024.
Fons Vernooij
FONS-VERNOOIJ.NL

Homepage Fons-Vernooij.nl

fons-vernooij.nl
 

Overzicht van websites over didactiek, onderwijs en vacatures.

 
  Persoonlijke publicaties

Mijn interesse heeft altijd gelegen op het snijvlak van bedrijfseconomie, vakdidactiek en computers in het onderwijs. Daar zijn wat uitstapjes naar algemene economie aan vooraf gegaan. Uiteindelijk mondde het uit in een promotie-onderzoek naar het oplossen van bedrijfseconomische vraagstukken.
 
  logo-FV  
  Onderwijsportaal   Onderwijsportaal.nl

Vanaf 1999 ben ik domeinnamen op basis van zoektermen gaan registreren. Dit leidde o.a. tot websites met portals over het onderwijs, zowel over particuliere als publieke opleidingen.
 
 
  Elementaire Bedrijfseconomische Modellen

Het naslagwerk Elementaire Bedrijfseconomische Modellen geeft aan hoe je problemen kunt aanpakken, uitwerken en controleren. Het is opgebouwd uit 5 modulen die opgedeeld zijn in secties. Elke sectie is als PDF te downloaden. Veel succes met het opzoeken van economische termen en processen.
 
  Bedrijfseconomische theorie  
  Bedrijfseconomische Modellen   Bedrijfseconomische-modellen.nl

De meeste bedrijfseconomische vraagstukken zijn wiskundig gezien vergelijkingen van de nulde graad: x = f (a, b, c, d, e ..). Dus, er is een onbekende en een reeks data. Hoe die data zich tot elkaar verhouden blijft geheim. Dat staat niet in de opgave, want dan zou de opgave te simpel worden.
 
 
  Bedrijfseconomische-begrippen.nl

Deze site heeft als ondertitel: Homoniemen, synoniemen, misconcepties, anglicismen en afkortingen. Op zich is dit niet vreemd voor de taal, maar wetenschappers pretenderen dat zij begrippen eenduidig definiëren en vervolgens consistent gebruiken. Dat blijkt niet het geval te zijn.
 
  Bedrijfseconomische begrippen  
  Bedrijfseconomische begrippen   Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl

Op basis van mijn promotie-onderzoek heb ik systematisch alle vakdidactische elementen van de bedrijfseconomie besproken: kennis van situaties, begrippen. procedures en strategieën, uitmondend in een systematische aanpak van bedrijfs-economische vraagstukken.
 
 
  Verpleegkundig rekenen

In mijn werk speelt de omgang met eenheden een grote rol. Opvallend is de noodzaak tot nauwgezet werken met eenheden die nodig is bij het verpleegkundig rekenen. Daarom heb ik een aparte lesbrief met website gemaakt voor dit onderdeel van het medisch rekenen. Het is tevens een illlustrtatie van mijn dimensie-analyse voor bedrijfseconomie.
 
  Foto  

Informatie over Adviesbureau CASA

  Adviesbureau CASA heeft tot doel: het verzamelen en verspreiden van informatie over particulier onderwijs en het bieden van een platform voor de Stichting Onderwijsportaal die overeenkomstige activiteiten voor het publieke onderwijs verzorgt. CASA  staat voor Computer Assistentie bij Studie op Afstand, in principe dus ook het bieden van computer ondersteund onderwijs.

Registratienummer VOF Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848

Adviesbureau CASA werkt samen met de Stichting Onderwijsportaal:
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025
 

Informatie over Fons Vernooij

  Ik ben in 1975 begonnen als docent economie aan het Zaanlands Lyceum in Zaandam en later het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. In 1980 maakte ik de overstap naar de Haagse Hogeschool en in 1987 naar Courseware Midden Nederland een experimenteel bedrijf dat Computer Ondersteund Onderwijs voor het hoger onderwijs ging maken. Daar leerde ik dat de didactiek afhankelijk is van het medium.

Vanaf 1988 was ik als vakdidacticus voor Bedrijfseconomie verbonden aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de UvA. Vanaf 2000 was ik voor een deel van mijn tijd als onderwijskundige verbonden aan de innovatieve HEAO van de Hogeschool van Amsterdam, waarvan de Johan Cruijff Academy een onderdeel is.

Vanaf maart 2002 tot november 2010 ben ik als universitair hoofddocent werkzaam geweest bij de Vrije Universiteit. Daar besteedde ik de helft van mijn tijd aan projecten bij de Digitale Universiteit. Nu ben ik met pensioen en kan ik terugkijken op een boeiende reeks van activiteiten in het onderwijs. Steeds heb ik gewerkt op het raakvlak van (bedrijfs)economie, onderwijskunde en computers in het onderwijs.
 
 
lijn
Begin  |  Sitemap
lijn
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
Onderwijsportaal
Tips of hints?
Stuur een e-mail.