Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
lijn
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Alle artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Herziening M&O?
Terug naar de vorige eeuw? (2015)
What's in a name (2014)
Over het begrijpen van begrippen (2015)
Economische noties (2014)
Relevante artikelen
Een mentaal model van vakdidactiek (2022)
Mentale modellen van leerlingen I: Onderzoek via hardop-denk-sessies (2022)
Mentale modellen van leerlingen II:
Enkele experimenten in de klas. (2022)
Modelleren via spreadsheets (2020)
Economische noties (2014)
Zelfstandig leren lezen (2012)
Onwrikbare fenomenen (2011)
De Competente Ondernemer (2004)
De mogelijke impact van intranet op
    het onderwijs (2002)
M&O als vak in de tweede fase (1996)
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 26 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Welkom op de homepage van:
Vakdidactiek Bedrijfseconomie

“De belangrijkste vaardigheid
bij de studie bedrijfseconomie is:
Leren omgaan met slordig woordgebruik.”
N.B. Voor wie weinig tijd heeft, lees alvast: Economische noties (2014)
Of: Een mentaal model van vakdidactiek (2022).
Vakdidactiek heeft tot doel leerlingen en studenten in staat te stellen kennis te verwerven op een systematische en overzichtelijke manier. Dat valt niet mee, vooral niet voor de bedrijfseconomen. Hun vakgebied is opgebouwd uit onderdelen die allemaal een eigen groei hebben meegemaakt in de historie. Daardoor hebben zij elk hun eigen jargon, dus hun eigen vaktaal.

Deze website gaat over allerlei gewoonten en gebruiken uit de bedrijfseconomie die normaal onbesproken blijven. Om daarover helderheid te krijgen heb ik in 1993 een promotie-onderzoek uitgevoerd dat leidde tot het proefschrift ‘Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen’. De essenties van het onderzoek staan in diverse artikelen uit 1993. De uitwerking en conclusies staan op deze website.
Specialisten uit verschillende onderdelen van de bedrijfseconomie gebruiken dezelfde woorden, maar geven er verschillende betekenissen aan. Ze nemen zaken als vanzelfsprekend aan. Dat is ook de reden dat ze expert zijn.

Zij vergeten echter dat vakgenoten uit andere onderdelen van de bedrijfseconomie met even grote vanzelfsprekendheid een andere invulling kunnen geven aan diezelfde woorden. Op de website bedrijfseconomische-begrippen.nl staat een groot aantal voorbeelden uitgewerkt.

Maar naast verschillen in jargon is er ook een gewoonte om begrippen heel slordig te gebruiken. Als je een specialist daarop aanspreekt, zegt hij of zij doorgaans snel wat er echt bedoeld wordt.

Slordigheid lijkt incidenteel, maar in feite is het structureel. Slordig woordgebruik is niet de uitzondering, maar de standaard in de bedrijfseconomie.

Deze mening ontwikkelde zich met name in 1987 toen ik begonnen ben bij Courseware Midden Nederland met de ontwikkeling van Computer Ondersteund Onderwijs.

De computer als rechtlijnig medium bood kansen om nieuwe vormen van onderwijs te ontwikkelen en na te denken over de didactiek die hoorde bij die nieuwe aanpak. Een nieuw medium bood de uitdaging op zoek te gaan naar zaken die vanzelfsprekend lijken, maar het niet zijn.

  Interactie via de computer dwong echter ook tot bezinning op het taalgebruik. Ik herinner me dat een programmeur vroeg of ‘normale bezetting’ hetzelfde betekende als ‘normale productie’. “Ja”, zei ik. “Dus dan kan ik normale productie overal vervangen door normale bezetting?”. “Nee”, zei ik.

Op dat moment realiseerde ik mij dat er iets vreemds was. Vaktaal bestaat uit onbewuste noties. Maar welke? En hoe breng je die onbewuste noties terug naar bewuste noties.

Het onderzoek naar de vakdidactische noties leidde tot een promotie-onderzoek dat mijn beeld van de bedrijfseconomie totaal veranderde. De resultaten van deze studie staan in deze website gepresenteerd.

De presentatie is op een wijze die het voor leerlingen, studenten en docenten mogelijk moet maken om ook met een andere bril op te kijken naar de bedrijfseconomie. Stap voor stap zal ik onderwerpen oppakken en toevoegen.

Het idee voor deze website is afkomstig van Polya, een wiskundige uit de Verenigde Staten. Polya schreef in 1945 een boekje over het leren oplossen van wiskundige problemen.

Zijn ideeŽn zijn nog steeds waardevol. Deze ideeën zijn gecombineerd met ervaringen die ik heb opgedaan in mijn onderzoek naar de wijze waarop beginners in de bedrijfseconomie vraagstukken oplossen.
 
Fons Vernooij is de auteur van deze website. Hij is als eerste in Nederland gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”.

De website Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites www. bedrijfseconomische-begrippen.nl en www.bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie in overzichtelijke eenheden aan, voor zowel leerlingen en studenten, als docenten.

De website bedrijfseconomische-begrippen.nl geeft inzicht in de manier waarop economen werken met homoniemen, synoniemen en misconcepties. Vooral opgaven in bedrijfseconomische leerboeken bevatten vaak simpele en daardoor onjuiste begrippenstructuren.

De website bedrijfseconomische-modellen.nl biedt een overzicht van fundamentele en consistente begrippenstructuren en relateert die aan subdisciplines in de bedrijfseconomie. Ook staan er complicaties vermeld die samenhangen met homoniemen en synoniemen die eigen zijn aan de taal. Economen zijn zich hier echter slecht van bewust, waardoor zij modellen door elkaar halen.

De drie bedrijfseconomische sites zijn ook gelieerd aan Universiteit.nl en aan Onderwijsportaal, in het bijzonder aan de pagina vakdidactiek.nl. Uit de wens om studenten niet alleen tijdens hun studie te begeleiden, maar ook na hun studie ten dienste te zijn, is uit deze sites een vacaturesite voortgekomen: Vacatures-in-het-Onderwijs.nl

Uitgangspunt van alle sites is dat u de sites rechtstreeks kunt benaderen door trefwoorden in te tikken met www. ervoor en .nl erachter. Vaak zijn er meer URL’s beschikbaar om een pagina te benaderen. Zo kunt u deze site niet alleen via www.vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl bereiken, maar ook via www.vakdidactiekbedrijfseconomie.nl.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben, dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek