Homepage Portal
logo-FV
Persoonlijke homepage
Blauwe lijn
Leren Leren
Blauwe lijn
Leermiddelen
Blauwe lijn
Actuele artikelen
Blauwe lijn
Proefschrift
Blauwe lijn
Vakdidactiek BE
Blauwe lijn
Historisch materiaal
Blauwe lijn
Publications in English
Blauwe lijn
Artikel in Deutsch
Blauwe lijn
Verpleegkundig rekenen
Blauwe lijn
Adviesbureau CASA
Blauwe lijn
Sites voor Smartphones
Laatste update fons-vernooij.nl: 26 mei 2024.
Fons Vernooij
FONS-VERNOOIJ.NL

Persoonlijke homepage van Fons Vernooij

Overkoepelende portal: fons-vernooij.nl en smartphone: fonsvernooij.nl
 
N.B. Voor wie weinig tijd heeft, lees het artikel: Economische noties (2014)
 

Toelichting op de inhoudsopgave.

      Algemene opmerkingen over Leren Leren  
  Crocusveld   Mijn interesse heeft altijd gelegen op het snijvlak van bedrijfseconomie, vakdidactiek en computers in het onderwijs. Carelman's tandem geeft de essentie beeldend weer: leerlingen schuiven begrippenkaders ineen tot een charmant, maar onwerkbaar geheel. Streng beginnen was het eerste artikel dat ik ooit schreef.  
      Leermiddelen  
  Twee websites schetsen de begripsmatige verwarring binnen de bedrijfseconomie. Het bijgevoegde naslagwerk Elementaire Bedrijfseconomische Modellen geeft weer hoe orde is te scheppen in de chaos. Twee management games plaatsen leerlingen in de rol van ondernemer. De VECON heeft hiervan haar eigen business game afgeleid.   Daslook  
      Actuele artikelen over Bedrijfseconomie  
  Crocusveld   Recent is het vak "Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiele zelfredzaamheid" ingevoerd als vervanger van "Management en Organisatie". Daar zijn veel vraagstekens bij te plaatsen. Ook zijn er nog steeds innovaties mogelijk die hun actualiteit behouden.  
      Proefschrift  
  Mijn interesse voor de vakdidactiek leidde via het computer ondersteund onderwijs tot een grondige studie van de vakdidactiek. Een nieuw medium vereist een nieuwe kijk op het onderwijs. Ik vroeg mij af: Wat zijn de geheimen van het bedrijfseconomische onderwijs?   Sneeuwklokjes  
      Vakdidactiek bedrijfseconomie  
  Wilde hyacinthen   De resultaten van mijn promotie-onderzoek heb ik uitgewerkt in korte en overzichtelijke stukjes tekst. Zij staan weergegeven op de site Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl. Vooral aankomende docenten economie kunnen profiteren van deze teksten.  
      Historisch materiaal  
  Mijn ideeën over de manier waarop je les kunt geven, heb ik in vele artikelen onder woorden gebracht. Uitgangspunt was steeds: wat schiet er tekort aan het lesmateriaal als een leerling aangeeft, dat hij het niet begrijpt? En hoe zijn de leerplannen te verbeteren?   Bosanemonen  
      Publications in English  
  Daslook   Als wetenschapper ontkom je er niet aan om je onderzoeksresultaten voor een internationaal forum te presenteren. Maar de meeste onderzoeksresultaten leunen tezeer op Nederlandse tradities om interessant te zijn voor buitenlandse onderwijskundige tijdschriften.  
      Adviesbureau CASA  
  Alle kosten en baten van de portal van Fons Vernooij lopen via Adviesbureau CASA. Informatie over de prijs van vermeldingen en banners kunt u vinden op de portals zelf. Contact met Fons Vernooij kunt u vinden op de website van Adviesbureau CASA   Bosanemonen  
 
Begin  |  Sitemap  |  Universiteit en MBA  |  Onderwijsportaal  
  Vacatures in het Onderwijs

Informatie over Fons Vernooij

Ik ben in 1975 begonnen als docent economie aan het Zaanlands Lyceum in Zaandam en later het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. In 1980 maakte ik de overstap naar de Haagse Hogeschool en in 1987 naar Courseware Midden Nederland een experimenteel bedrijf dat Computer Ondersteund Onderwijs voor het hoger onderwijs ging maken. Daar leerde ik dat de didactiek afhankelijk is van het medium.

Vanaf 1988 was ik als vakdidacticus voor Bedrijfseconomie verbonden aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de UvA. Vanaf 2000 was ik voor een deel van mijn tijd als onderwijskundige verbonden aan de innovatieve HEAO van de Hogeschool van Amsterdam, waarvan de Johan Cruijff Academy een onderdeel is.

Vanaf maart 2002 tot november 2010 ben ik als universitair hoofddocent werkzaam geweest bij de Vrije Universiteit. Daar besteedde ik de helft van mijn tijd aan projecten bij de Digitale Universiteit. Nu ben ik met pensioen en kan ik terugkijken op een boeiende reeks van activiteiten in het onderwijs. Steeds heb ik gewerkt op het raakvlak van (bedrijfs)economie, onderwijskunde en inzet van computers in het onderwijs.
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Registratienummer VOF Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
Tips of hints?
Stuur een e-mail
Blauwe lijn