Homepage Portal
logo-FV
Persoonlijke homepage
Blauwe lijn
Leren Leren
Blauwe lijn
Leermiddelen
Blauwe lijn
Artikelen en boeken
Blauwe lijn
Proefschrift
Blauwe lijn
Vakdidactiek BE
Blauwe lijn
Historisch materiaal
Blauwe lijn
Publications in English
Blauwe lijn
Artikel in Deutsch
Blauwe lijn
Verpleegkundig rekenen
Blauwe lijn
Adviesbureau CASA
Blauwe lijn
Laatste update fons-vernooij.nl: 22 mei 2024.
Fons Vernooij
FONS-VERNOOIJ.NL

Leermiddelen, ontwikkeld door Fons Vernooij

 

Mijn belangrijkste leermiddelen voor bedrijfseconomisch onderwijs.

  Bedrijfseconomische begrippen   Bedrijfseconomische-begrippen.nl

Bedrijfseconomen zijn nogal slordig met hun begrippen. Zij willen zich niet onttrekken aan het spraakgebruik, zodat zij niet toekomen aan de ontwikkeling van een systematisch begrippenapparaat. Dit komt mede door de verschillende bedrijfseconomische disciplines die elk hun eigen specialisten en traditie hebben, waardoor er uiteenlopende jargons per discipline bestaan.

De site Bedrijfseconomische-begrippen.nl heeft dan ook als ondertitel: Homoniemen, synoniemen, misconcepties, anglicismen en afkortingen. Op zich is dit niet vreemd voor de taal, maar wetenschappers pretenderen doorgaans dat zij begrippen eenduidig definiëren en vervolgens consistent gebruiken.

Niets is minder waar. Bedrijfseconomie is alleen te begrijpen als je de kunst hanteert om te werken met inconsistenties in het begrippenapparaat. Zie bijvoorbeeld: Over het begrijpen van begrippen, Economische noties en misconcepten, (2015). Factor D. 33e jaargang, nummer 1.

 
lijn
  Bedrijfseconomische-modellen.nl

De meeste bedrijfseconomische vraagstukken zijn wiskundig gezien vergelijkingen van de nulde graad: x = f(a, b, c, d, e, f ..). Dus, er is een onbekende en een reeks data die gecombineerd moeten worden tot een uitkomst. Hoe die data zich tot elkaar verhouden blijft geheim. Dat staat niet in de opgave, want dan zou de opgave te simpel worden.

De samenhang (het functievoorschrift dus) is niet gegeven, maar moet zelf geconstrueerd worden op basis van voorbeelden en logische relaties. Die samenhangen vertonen wel regelmaat, zodat er eigenlijk sprake is bedrijfseconomische modellen.

Maar door de inconsistenties in het taalgebruik en de wens om de samenhang verborgen te houden, worden die modellen niet expliciet geformuleerd. Althans in de gewone leerboeken niet. Deze site geeft wel degelijk een beeld van allerlei verborgen modellen. Ze zijn geordend per subdiscipline op de site Bedrijfseconomische-modellen.nl.

  Bedrijfseconomische Modellen  
lijn
  EBM   Elementaire Bedrijfseconomische Modellen

Oorspronkelijk uitgebracht als zelfstandige lesmethode voor het hoger onderwijs, nu omgebouwd tot een consistent naslagwerk voor iedereen die zich als nieuwkomer bezig houdt met bedrijfseconomie. In vijf modulen staan de essenties van de bedrijfseconmmie weergegeven. Allerlei impliciete bedrijfseconomische modellen komen in afzonderlijke secties naar voren. Voorbeelden illustreren de werking van de modellen.

Centraal staat de ABC-methode voor het aanpakken van problemen en het oplossen van vraagstukken. Het is nog niet gebruikelijk in de bedrijfseconomie, maar ook hier kan een systematische probleemaanpak helpen om op consistente wijze een fundamenteel probleem aan te pakken.

Experts doen het vaak ongemerkt, maar de kunst is juist om expliciet duidelijk te maken hoe een gestructureerde probleemaanpak verloopt. Welnu stappen Analyse - Bewerking - Controle geven in de meest eenvoudige vorm weer hoe je gericht te werk kunt gaan,

 
lijn
  Doing Business: business games als leermiddel

Ondernemers hebben vragen en moeten eerst hun vraag concreet formuleren voordat zij op zoek kunnen naar data. Leerboeken moeten op voorhand alle data beschikbaar stellen, omdat een auteur achteraf geen data kan toelichten. Ook moet een auteur zijn vraag in stukjes hakken om op voorhand ondersteuning te geven. Daardoor verraadt de auteur het oplossingspad.

Een computer heeft meer mogelijkheden. Die kan data en deelvragen vasthouden tot studenten er behoefte aan hebben. Ook kan een computer een cyclus van planning & control aangaan, zodat studenten beslissingen kunnen nemen en aan de hand van de resultaten hun beleid kunnen bijstellen. Business games zijn daar de beste vormgeving van, zoals Pure Business of Real Business. Of kijk eens op www.games-en-simulaties.nl

  Doing Business  
 
Begin  |  Sitemap  |  Universiteit en MBA  |  Onderwijsportaal  
  Vacatures in het Onderwijs
Blauwe lijn
 
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de selectie van advertenties door Google en de verwerking van informatie.

Registratienummer VOF Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
Tips of hints?
Stuur een e-mail
Blauwe lijn