Homepage Portal
logo-FV
Persoonlijke homepage
Leren Leren
Artikelen en boeken
Proefschrift
Vakdidactiek BE
Historisch materiaal
Leermiddelen
Publications in English
Artikel in Deutsch
Adviesbureau CASA
Laatste update fons-vernooij.nl: 14 april 2019.
Fons Vernooij
FONS-VERNOOIJ.NL

Leermiddelen, ontwikkeld door Fons Vernooij

 

Mijn belangrijkste leermiddelen voor bedrijfseconomisch onderwijs.

  Bedrijfseconomische begrippen   Bedrijfseconomische-begrippen.nl

Bedrijfseconomen zijn nogal slordig met hun begrippen. Zij willen zich niet onttrekken aan het spraakgebruik, zodat zij niet toekomen aan de ontwikkeling van een systematisch begrippenapparaat. Dit komt mede door de verschillende bedrijfseconomische disciplines die elk hun eigen specialisten en traditie hebben, waardoor er uiteenlopende jargons per discipline bestaan.

De site Bedrijfseconomische-begrippen.nl heeft dan ook als ondertitel: Homoniemen, synoniemen, misconcepties, anglicismen en afkortingen. Op zich is dit niet vreemd voor de taal, maar wetenschappers pretenderen doorgaans dat zij begrippen eenduidig definiëren en vervolgens consistent gebruiken.

Niets is minder waar. Bedrijfseconomie is alleen te begrijpen als je de kunst hanteert om te werken met inconsistenties in het begrippenapparaat. Zie bijvoorbeeld: Over het begrijpen van begrippen, Economische noties en misconcepten, (2015). Factor D. 33e jaargang, nummer 1.
 
lijn
  Bedrijfseconomische-modellen.nl

De meeste bedrijfseconomische vraagstukken zijn wiskundig gezien vergelijkingen van de nulde graad: x = f(a, b, c, d, e, f ..). Dus, er is een onbekende en een reeks data die gecombineerd moeten worden tot een uitkomst. Hoe die data zich tot elkaar verhouden blijft geheim. Dat staat niet in de opgave, want dan zou de opgave te simpel worden.

De samenhang (het functievoorschrift dus) is niet gegeven, maar moet zelf geconstrueerd worden op basis van voorbeelden en logische relaties. Die samenhangen vertonen wel regelmaat, zodat er eigenlijk sprake is bedrijfseconomische modellen.

Maar door de inconsistenties in het taalgebruik en de wens om de samenhang verborgen te houden, worden die modellen niet expliciet geformuleerd. Althans in de gewone leerboeken niet. Deze site geeft wel degelijk een beeld van allerlei verborgen modellen. Ze zijn geordend per subdiscipline op de site Bedrijfseconomische-modellen.nl.
  Bedrijfseconomische Modellen  
lijn
  Doing Business   Doing Business: business games als leermiddel

Ondernemers hebben vragen en moeten eerst hun vraag concreet formuleren voordat zij op zoek kunnen naar data. Leerboeken moeten op voorhand alle data beschikbaar stellen, omdat een auteur achteraf geen data kan toelichten. Ook moet een auteur zijn vraag in stukjes hakken om op voorhand ondersteuning te geven. Daardoor verraadt de auteur het oplossingspad.

Een computer heeft meer mogelijkheden. Die kan data en deelvragen vasthouden tot studenten er behoefte aan hebben. Ook kan een computer een cyclus van planning & control aangaan, zodat studenten beslissingen kunnen nemen en aan de hand van de resultaten hun beleid kunnen bijstellen. Business games zijn daar de beste vormgeving van. Kijk maar eens bij Pure Business of Real Business. Of kijk eens op www.business-games.nl
 
 
Begin  |  Sitemap  |  Universiteit.nl  |  Onderwijsportaal.nl  
  Vacatures-in-het-onderwijs.nl  |  Vacature-gezocht.nl  |  Banen-per-stad.nl
 
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de selectie van advertenties door Google en de verwerking van informatie.

Registratienummer VOF Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
Banen per stad
Tips of hints?
Stuur een e-mail