Homepage Portal
logo-FV
Persoonlijke homepage
Blauwe lijn
Leren Leren
Blauwe lijn
Leermiddelen
Blauwe lijn
Actuele artikelen
Blauwe lijn
Proefschrift
Blauwe lijn
Vakdidactiek BE
Blauwe lijn
Historisch materiaal
Nederlandse publicaties
Algemene economie
Bedrijfseconomie
Toelichting M&O
Historische boeken
Blauwe lijn
Publications in English
Blauwe lijn
Artikel in Deutsch
Blauwe lijn
Verpleegkundig rekenen
Blauwe lijn
Adviesbureau CASA
Blauwe lijn
Laatste update fons-vernooij.nl: 26 mei 2024.
Fons Vernooij
FONS-VERNOOIJ.NL

Research: Nederlandstalige publicaties

Artikelen van Fons Vernooij (en anderen).

Mijn onderzoeksinteresses

Mijn onderzoeksinteresses richten zich op vier gebieden:
 • Het systematisch aanpakken van bedrijfseconomische vraagstukken.
 • Conceptual change binnen de bedrijfseconomische vakgebieden.
 • Mentale modellen die leerlingen ontwikkelen over economische procedures.
 • Dimensieanalyse van economische grootheden.
Naast mijn Engelstalige artikelen bestaan mijn publicaties uit:
Alle onderstaande publicaties zijn downloadbaar in PDF-format. Het originele proefschrift, dat de basis bevat voor veel artikelen, is te vinden op Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl.
 

Recente publicaties in het Tijdschrift Economisch Onderwijs

 1. Bedrijfseconomie, Ondernemerschap & Financiële zelfstandigheid:
  Terug naar de vorige eeuw?

  (2015). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr 1.
   
 2. Bedrijfseconomie & Ondernemerschap:
  What's in a name?

  (2014). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr 6.
   
 3. Boekhouden of informatie-analyse?
  (2012). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs. nr. 5.
   
 4. Onwrikbare fenomenen
  (2011). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr 6.
   
 5. Een percentage is geen honderste deel van iets
  (2011). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr 5.
 

Recente publicaties in Factor D

 1. Over het begrijpen van begrippen
  Economische noties en misconcepten
  (2015). Factor D. 33e jaargang, nummer 1.

  Conceptual change; 'Een kwestie van tijd?'
  Over het begrijpen van begrippen
  Marcel Hazewindus, Dick Sablerolle en Wim Vis. (2014). Factor D. 32e jaargang, nummer 3.
   
 2. Economische noties
  Over het begrijpen van begrippen
  (2014). Factor D. 32e jaargang, nummer 3.

  Nog een keer over begrippen, afspraken en boekhouden
  Frank Hordijk
  (2014). Factor D. 32e jaargang, nummer 1.
   
 3. Begrippen: per stuk of in paren?
  (2013). Factor D. 31e jaargang, nummer 2.
   
 4. Dimensieanalyse als basis voor een betere toepassing van begrippen
  (2013). Factor-D, 31e jaargang, nr 1.
   
 5. Homoniemen
  (2012). Factor D. 30e jaargang, nr 4.
   
 6. Workshop Zelfstandig leren lezen
  Workshop op de studiedag voor economie en M&O op 16 november 2012.
  De presentatie is ook beschikaar als PowerPoint-2007-presentatie.
   
 7. Zelfstandig leren lezen
  (2012). Factor D. Dertigste jaargang, nummer 2.
   
 

Promotie-onderzoek (publicatie na review van artikelen)

 1. Mogelijke impact van intranet op het onderwijs
  (2002). Tijdschrift voor het Hoger Onderwijs, 20e jaargang, nr.3, blz. 146-166.
   
 2. 'Leren leren' vereist consistentie in de lesstof
  (1998). Pedagogisch Tijdschrift, jaargang 23, nr.1, 39-62.
   
 3. Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen
  (1998). Uitgebreide samenvatting van het proefschrift, Pedagogisch Tijdschrift, jaargang 23, nr.1, 39-62.
   
 4. Impliciet versus expliciet onderwijs in bedrijfseconomische modellen
  (1996). Meest uitgebreide samenvatting van het proefschrift, gepubliceerd in hetTijdschrift voor Onderwijs Research, 21e jaargang, nr.3, blz. 246-261.
   
 5. Verkoopresultaat en budgetresultaat
  (1995). Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie, jaargang 99 (1183), 383-389.
   
 6. Op zoek naar consistentie in de leerstof Bedrijfseconomie
  (1994). Onderzoek van Onderwijs, 23e jaargang, nr.3.
   
 7. Dimensieloos denken
  (1994). Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 68e jaargang, 1993, nr. 9, 506-516.
   
 8. De toetsende tucht van de dimensieanalyse
  (1993). Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 67e jaargang, 1993, nr.10.
   
 9. Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen
  (1993). Samenvatting van het proefschrift.
 

Bedrijfseconomische leermiddelen

 1. Bedrijfseconomische-begrippen.nl
  Net als bij de natuurkunde zijn hier consequent eenheden toegevoegd aan de grootheden.
   
 2. Bedrijfseconomische-modellen.nl
  Vele voorbeelden van conceptuele modellen uit de bedrijfseconomie.
   
 3. De CLOU van Valtua Hedging
  Realistisch spel waarin teams wekelijks de valuta-transacties moeten afdekken en verantwoorden. (Zie ook : Vraaggericht onderwijs)
   
 4. Pure Business (voorheen: Tel uit je Winst)
  Een game voor het hoger onderwijs over marketing en resultatenrekening (2005).
  Ontwikkeld met steun van de Digitale Universiteit en uitgebracht door Investablish. (Zie ook : Vraaggericht onderwijs)
   
 5. Real Business (voorheen: Bedrijf in Balans)
  Een game voor het hoger onderwijs waarin de verslaggeving centraal staat. (2005).
  Ontwikkeld met steun van de Digitale Universiteit en uitgebracht door Investablish.
Voorafgaande business games die op een stand alone computer draaiden:
 1. First Enterprise
  Game met handelsondernemingen die het hele financiële beleid van handelsondernemingen afdekte, zoals dat vereist is volgens het leerplan HAVO
   
 2. Trade company
  Game met handelsondernemingen die een introductie verzorgde in het financiële beleid van handelsondernemingen.
 

Overige vakdidactische publicaties bedrijfseconomie

 1. De Competente Ondernemer
  (2004). Beschrijving van twee business games voor de Digitale Universiteit.
   
 2. Vormen van virtueel leren
  (2003). Interne notitie voor de HVA.
   
 3. Probleemoplossen als vaardigheid
  (2003). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs. nr.3, p. 171-181.
  (zie ook Item Probleemoplossing bij Wikipedia)
   
 4. De toekomst van het vak M&O
  (2003). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs. nr.6.
   
  Baten en lasten in het examenprogramma M&O
  (2003) Gief van Schijndel & Ton Verwey. Tijdschrift v h Economisch Onderwijs. nr.3, blz. 302 e.v.
   
 5. Baten en lasten bij de overheid
  (2003) Jorica Temmerman en Fons Vernooij. Tijdschrift v h Economisch Onderwijs. nr.2, blz. 139 ev
   
 6. Baten en lasten bij een vereniging
  (2003). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs. nr.1, blz. 45 e.v.
   
 7. Quintus, een cluster van non-profit-centra
  (2003). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs. nr.1, blz. 45 e.v. Uitvoerige bijlage.
   
 8. Boekhoudonderwijs in havo en vwo?
  (2002). Lezing van Fons Vernooij op 16 mei 2002 in Ede voor de Vereniging van Leraren in de Handelswetenschappen. Geplaatst in Associatief in 2 delen: 2002, nr.4, en 2002, nr.5.
   
 9. De leraar als internet-ondernemer
  (2002). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.1.
   
 10. Virtueel leren in het voortgezet onderwijs
  (2001). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.6, onder de titel: 'Nieuwe media in het Onderwijs'
   
 11. Virtueel leren in het hoger beroepsonderwijs
  (2001). Blad van de Hogeschool van Amsterdam
   
  .
 12. ICT en het onderwijs van de toekomst
  (2000). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.1.
   
 13. De aanvaardbaarheidsvraag, een nieuw fenomeen
  Aanzet tot een discussie over de voorbeeldexamens M&O.
  (1999). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.2.
   
 14. Management en Organisatie, een nieuw vak
  (1998). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.5.
   
 15. Een project ‘beginselen van de administratieve verwerking’
  (1998). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.4.
   
 16. De charme van het vak M&O
  (1998). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.3.
   
 17. Ook leerlingen moeten just-in-time leren werken
  (1998). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.3.
   
 18. Een andere benadering voor de berekening van intrestkosten
  (1998). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.1.
   
 19. First Enterprise
  (1997). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.4
   
 20. Inzicht verwerven door onderscheid te maken
  (1996). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.3.
   
 21. De valkuil van de kostprijsformule
  (1995). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.3.
   
 22. De vele definities van brutowinst
  (1995). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.2.
   
 23. Micro-economie en bedrijfseconomie: drie referentiekaders om de kosten te berekenen
  (1995). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.1.
   
 24. Bedrijfseconomische modellen en de voorstelling die leerlingen zich daarvan maken
  (1994). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 94e jaargang, nr. 2.

  Bespreking proefschrift Fons Vernooij
  (1994). Pieter Molenaar. Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 94e jaargang, nr. 2.
   
 25. Introductie spreadsheets
  (1993). Lesmateriaal om de meest elementaire handelingen met spreadsheets te kunnen verrichten.
   
 26. De meerwaarde van spreadsheets in het economisch onderwijs
  (1991). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.10.
   
 27. Hardop denken als bron van informatie
  (1991). Samen met R.B. Dekker. Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.11.
   
 28. De bepaling van de economische levensduur, een didactische analyse
  (1990). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.4.
   
 29. Zoekstrategieën voor het oplossen van vraagstukken
  (1990). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.7.
   
 30. De analyse van een bedrijfseconomisch vraagstuk
  (1989). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.5.

Vakdidactische artikelen algemene economie

 1. Luxe goederen en wat economen zich daarmee permitteren
  (1992). A.T.J. Vernooij en P.M.E.M. van der Aa, Tijdschrift Economisch Onderwijs, nr 10, blz 207 - 213.
   
 2. Wendbaarheid en het elasticiteitsbegrip
  (1992). A.T.J. Vernooij en P.M.E.M. van der Aa,Tijdschrift Economisch Onderwijs, nr 7/8, blz 159 - 163.
   
 3. De zes talen van de wiskunde
  (1986). J.R. ten Hove en A.T.J. Vernooij, Tijdschrift Economisch Onderwijs, nr 9, blz 265 - 270.
   
  Reactie op ‘De zes talen van de wiskunde’
  (1987) R. Schöndorff, Tijdschrift Economisch Onderwijs, nr 2, blz 78 - 79.
   
 4. Halve televisies bestaan niet
  (1987) J.R. ten Hove en A.T.J. Vernooij, Tijdschrift Economisch Onderwijs, nr 2, blz 80 - 83.
  lijn
   
 5. Beschikking voor een nieuw examen Economie 1
  (1983) Beschikking Ministerie O & WC820445 VO/AV 82-46, 17 januari 1983
   
 6. Karakteristiek van het nieuwe programma Economie I op het VWO
  (1983) Tijdschrift Economisch Onderwijs, nr 5, blz 141 - 142.
  Opsomming van de onderwerpen die erbij zijn gekomen en eraf zijn gegaan.
   
 7. Minder modellen en meer actualiteit
  (1983) Tijdschrift Economisch Onderwijs, nr 5, blz 142 - 145.
  lijn
   
 8. Het spel en de spelregels
  (1980). EMD, nr 6, blz 136 - 140.
   
 9. Het spel met de kortsluitingen
  (1980). EMD, nr 8, blz 183 - 187.
   
 10. Tekst en context
  (1981). EMD, nr 2, blz 37 - 41.
   
 11. Keynes in contrast
  (1981). EMD, nr 3, blz 61 - 64.
   
  Een model is geen meneer
  (1981) H. Crijns. EMD, nr 7, blz 145 - 146.
   
 12. Harrod Domar bij voorbeeld
  (1981). EMD, nr 7, blz 148 - 150.
   
  Een aanzet tot een (micro-) model uit de (les)praktijk
  (1981) M.G.W. Suijkerbuijk, EMD, nr 8, blz 154 - 156.
   
 13. Ceteris paribus
  (1981). EMD, nr 8, blz 156 - 158.
   
  Modellen en Meneren
  (1981) H. Crijns en D. Woudhuysen, EMD, nr 8, blz 171.
   
 14. Rondom Gossen
  (1981). EMD, nr 10, blz 206 - 210.
  lijn
   
 15. De Verwording van de Economie voor havo en vwo
  (18 maart 1980). Speciale bijlage van NRC-Handelsblad.

  Reacties in de krant op het artikel over de Verwording van de Economie
  (1980) NRC-Handelsblad, 23 maart en 1 april, 4 april en 30 april 1980.

 16. Reactie van Vernooy op de reacties
  (1980) NRC-Handelsblad, 28 juni 1980.

 17. Economie op het VWO
  (1981) ESB: Economisch Statistische Berichten, 66e jaargang, nummer 3329.
  lijn
   
 18. De economische kringloop in discussie I
  (1979). EMD, nr 7, blz 154 - 159.
   
 19. De economische kringloop in discussie II
  (1979). EMD, nr 8, blz 178 - 183.
   
  De economische kringloop in discussie III
  (1980). A.J.M. Raaijmakers, EMD, nr 2, blz 43 - 47.
   
  Het economie-MAVO-project - de economische kringloop in discussie IV
  (1980). A.L.A. Moret, R.N/J van Oosten en P.C.J. van der Wel. EMD, nr 3, blz 73 - 74.
   
 
 
Begin  |  Sitemap  |  Universiteit en MBA  |  Onderwijsportaal  
  Vacatures in het Onderwijs

Informatie over Fons Vernooij

Ik ben in 1975 begonnen als docent economie aan het Zaanlands Lyceum in Zaandam en later het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. In 1980 maakte ik de overstap naar de Haagse Hogeschool en in 1987 naar Courseware Midden Nederland een experimenteel bedrijf dat Computer Ondersteund Onderwijs voor het hoger onderwijs ging maken. Daar leerde ik dat de didactiek afhankelijk is van het medium.

Vanaf 1988 was ik als vakdidacticus voor Bedrijfseconomie verbonden aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de UvA. Vanaf 2000 was ik voor een deel van mijn tijd als onderwijskundige verbonden aan de innovatieve HEAO van de Hogeschool van Amsterdam, waarvan de Johan Cruijff Academy een onderdeel is.

Vanaf maart 2002 tot november 2010 ben ik als universitair hoofddocent werkzaam geweest bij de Vrije Universiteit. Daar besteedde ik de helft van mijn tijd aan projecten bij de Digitale Universiteit. Nu ben ik met pensioen en kan ik terugkijken op een boeiende reeks van activiteiten in het onderwijs. Steeds heb ik gewerkt op het raakvlak van (bedrijfs)economie, onderwijskunde en inzet van computers in het onderwijs.
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de selectie van advertenties door Google en de verwerking van informatie.

Registratienummer VOF Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
logo-OWP
Tips of hints?
Stuur een e-mail
Blauwe lijn