Homepage Portal
logo-FV
Persoonlijke homepage
Blauwe lijn
Leren leren
Leren-leren en consistentie
Streng beginnen?
Project IN-CASA
Virtueel leren
Vraaggericht onderwijs
Blauwe lijn
Leermiddelen
Blauwe lijn
Proefschrift
Blauwe lijn
Vakdidactiek BE
Blauwe lijn
Artikelen en boeken
Blauwe lijn
Publications in English
Blauwe lijn
Artikel in Deutsch
Blauwe lijn
Verpleegkundig rekenen
Blauwe lijn
Adviesbureau CASA
Blauwe lijn
Laatste update fons-vernooij.nl: 26 mei 2024.
Fons Vernooij
FONS-VERNOOIJ.NL

Virtueel leren

www.virtueel-leren.nl
 

Definitie van virtueel leren

Virtueel leren, is leren via de computer. Nieuwe media bieden nieuwe mogelijkheden voor de ondersteuning van het onderwijs. Zij maken het mogelijk leerdoelen te formuleren die zonder nieuwe media onhaalbaar zijn.

Informatie over virtuele opleidingen kunt u vinden op de pagina de virtuele universiteit, een website binnen het Onderwijsportaal.
 
Innovatie via virtueel leren
De innovatiematrix
Een handig overzicht van de essentie van innovatief onderwijs is weergegeven in een innovatiematrix. Deze geeft de samenhang aan tussen de leerdoelen die de studenten of leerlingen nastreven en de media die zij daarvoor ter beschikking hebben. Om die samenhang uit te werken is het nodig om vanuit de leerdoelen te gaan naar leerprocessen die te onderscheiden zijn en om vanuit de media te onderzoeken welke functies die media kunnen verzorgen.
(Zie de PowerPoint-presentatie: Innovatiematrix en functionaliteiten)

De mogelijke impact van intranet op het onderwijs
A.T.J. Vernooij (2002). Tijdschrift voor het Hoger Onderwijs, 20e jaargang, nr.3, blz. 146-166.

De introductie van intranet in een instelling van hoger onderwijs kan ingrijpende gevolgen hebben voor het primaire proces. Intranet is een vorm van internet, waarbij een bedrijf of organisatie een website ontwikkelt, die afgeschermd is voor buitenstaanders en gericht is op de aansturing van de interne bedrijfsprocessen. Een goed opgebouwd intranet biedt mogelijkheden om andere ontwikkelingen in het hoger onderwijs te ondersteunen, zoals de ontwikkeling van studievaardigheden en de inbouw van competenties in het curriculum. De andere aansturing van het leerproces maakt het mogelijk om nieuwe leerdoelen te formuleren door gebruik te maken van functionaliteiten die andere media niet of in mindere mate hebben.
(Een grondige analyse is te vinden in het artikel Mogelijke impact van intranet op het onderwijs)

Vormen van virtueel leren
Virtueel leren kan allerlei leerprocessen ondersteunen:
- cognitieve processen: verwerven van begrippen en procedures;
- communicatieve processen: mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
- affectieve processen: waarderen, motiveren, faal-angst opvangen, e.d.
- regulatieve processen: sturen via planning, controle, evaluatie, e.d..
Voor elk vorm is een reeks toepassingen voorstelbaar. Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden is een reeks van virtuele onderwijsvormen beschreven.
(Zie artikel over: Vormen van virtueel leren (2003)

ICT en het onderwijs van de toekomst
De rol van ICT in het voortgezet onderwijs zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Dat blijkt uit de ontwikkelingen die gaande zijn in het HBO. Vooral het studeren op afstand met behulp van de computer wint aan kracht dankzij de snelle groei die Internet doormaakt. De ontwikkelingen in het HBO zijn het voorland voor het voortgezet onderwijs. Vernooij beschrijft in dit artikel ontwikkelingen die zich voltrekken aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA).
(De nadere uiteenzetting is te lezen in het artikel: ICT en het onderwijs van de toekomst. (2000). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, jaar 2000, jaargang 100, nr.1.)

Virtueel leren in het hoger onderwijs
Een van de onderwijsvormen waar de ingrepen in het onderwijs het snelst verlopen, is het hoger beroepsonderwijs. De afgelopen jaren heeft het hbo zich gericht op competentiegericht leren en de gevolgen daarvan voor de studievaardigheden. Inschakeling van virtueel leren biedt nieuwe mogelijkheden om deze ontwikkelingen aan te sturen. In het aanhangende artikel is hiervan verslag gedaan in de vorm van een uitgebreide visie op de veranderingen in het primaire onderwijsproces als gevolg van virtueel leren.
(Zie artikel over: Virtueel leren in het hoger onderwijs. (2001). Blad van de Hogeschool van Amsterdam)

Virtueel leren in het voortgezet onderwijs
Ook in het voortgezet onderwijs is met de invoering van de tweede fase een proces van vernieuwing ingezet. De essentie van dit proces is dat de rol van de docent verschuift van instructeur naar coach. De aandacht moet minder uit gaan naar kennisoverdracht en meer naar het begeleiden van de studieaanpak. Heel voorzichtig zijn studiewijzers ingevoerd, maar die zijn nu nog vaak kaal en nodigen niet uit tot studie. In de toekomst zullen websites de functie van de studiewijzers overnemen en op heel andere wijze de leerlingen aansturen.
(Zie artikel over: Virtueel leren in het voortgezet onderwijs. (2001). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.1.)
 
Begin  |  Sitemap  |  Universiteit en MBA  |  Onderwijsportaal  
lijn
 
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de selectie van advertenties door Google en de verwerking van informatie.

Registratienummer VOF Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
logo-OWP
Tips of hints?
Stuur een e-mail
Blauwe lijn