Homepage Portal
logo-FV
Persoonlijke homepage
Blauwe lijn
Leren leren
Leren-leren en consistentie
Streng beginnen?
Project IN-CASA
Virtueel leren
Vraaggericht onderwijs
Blauwe lijn
Leermiddelen
Blauwe lijn
Proefschrift
Blauwe lijn
Vakdidactiek BE
Blauwe lijn
Artikelen en boeken
Blauwe lijn
Publications in English
Blauwe lijn
Artikel in Deutsch
Blauwe lijn
Verpleegkundig rekenen
Blauwe lijn
Adviesbureau CASA
Blauwe lijn
Laatste update fons-vernooij.nl: 17 mei 2023
Fons Vernooij
FONS-VERNOOIJ.NL

Vraaggericht onderwijs

Projecten waar ik aan mee heb gewerkt
 

De essentie van vraaggericht onderwijs

Vraaggericht onderwijs begint bij degene die om onderwijs vraagt: de student. De student wil iets weten, informatie verzamelen of bronnen toegankelijk maken. Dat moet het uitgangspunt zijn voor het onderwijs. Het opleidingsinstituut vult die vraag aan door datgene te bieden wat de student nodig heeft.

Dit aanbod hoeft niet ongestructureerd te zijn, want opleidingen kunnen wel aangeven voor welke competenties zij ondersteuning aanbieden. De studenten formuleren hun eigen leerdoelen en zoeken op bij welke opleiding zij het beste kunnen werken aan de ontwikkeling van de competenties die zij willen verwezenlijken.

Deze site bevat informatie over twee experimenten die plaatsvonden op het gebied van vraaggericht onderwijs. Het eerste gaat over de toegankelijkheid van games via internet. Het tweede gaat over de opzet van een leeromgeving op de eigen computer van de student.

Het artikel Virtueel leren in het hoger beroepsonderwijs geeft een algemene visie op de mogelijk-heden van nieuwe media.

Een grondige analyse is te vinden in het artikel Mogelijke impact van intranet op het onderwijs.

 

De Competente Ondernemer

Het eerste experiment betreft het opzetten van een interactieve leeromgeving via internet. Mede met steun van de Digitale Universiteit zijn een tweetal games ontwikkeld binnen het project 'De Competente Ondernemer' Dit project was gericht op het ontwikkelen van een internetversie van twee volledige interactieve management games.

Deze games waren beschikbaar als 'Tel uit je Winst' en 'Bedrijf in Balans'. De games zijn zo opgezet dat studenten op interactieve wijze beslissingen nemen en berekeningen invoeren. Elke input leidt tot een daarop afgestemde interactie. Dag en nacht is via internet de programmatuur bereikbaar, zodat studenten op een zelf gekozen plaats en tijd kunnen studeren en meewerken aan de games
 

De PLOT en de CLOU van Treasury en de IDEE erachter

Het tweede project is een project rond het thema Treasury dat met hulp van de Digitale Universiteit is opgezet. Dit project bestond uit het opzetten van een dubbele leeromgeving: de PLOT en de CLOU.

De PLOT geeft de rode draad door de studie aan. Maar een goede plot vereist ook een goede clou. De CLOU moet daarom oplossingen bieden op momenten dat het nodig is. Om het geheel te organiseren is een IDEE nodig dat het fundament is voor een leeromgeving waarin verschillende thema’s kunnen functioneren. Helaas is dit concept nooit aangeslagen, zodat het bij een project is gebleven.

PLOT staat voor Persoonlijke LeerOmgeving Thuis. Het idee is dat elke student een PLOT ontwikkelt op zijn eigen computer thuis. De PLOT ondersteunt het leren en stelt studenten in staat vanuit hun PLOT de competenties te verwerven die behoren bij het beroep waarvoor zij worden opgeleid. In dit experiment gaat het om het beroep van treasurer, maar het idee voor persoonlijke leeromgeving thuis is universeel en geldt voor elk beroep. Iedere student kan die website op eenvoudige wijze zelf inrichten en zijn of haar eigen computer als uitvalsbasis gebruiken om een eigen kennisbank op te bouwen.

CLOU staat voor de Centrale LeerOmgeving op de Uitvoerende instelling. De CLOU bevat de instructies voor studieopdrachten voor verschillende onderdelen van het Treasurybeleid. In eerste instantie is een pilot opgezet rond het thema Valuta-hedging. Doel van deze pilot was een exploratie van de mogelijkheden om met behulp van nieuwe media studieopdrachten te formuleren die passen binnen de competenties van een treasurer, maar die zonder intranet onmogelijk zouden zijn.

IDEE staat voor het Informatie- en Documentatiecentrum voor Expertiese met E-learning. Aanvankelijk is dit concept gebruikt om software voor een reeks bedrijfseconomische onderwerpen op te zetten en te presenteren. Dit alles als uitvloeisel van een groot experiment dat in het kader van de Digitale Universiteit is opgezet. Maar de Digitale Universiteit is opgehouden te bestaan en de projecten zijn successievelijk ter ziele gegaan.

 

Life-long-learning

PDF  Breaking the boundaries between academic degrees and lifelong learning
Designing demand driven lifelong learning processes for employees
Thomas Thijssen en Fons Vernooij, (2004), 9th Annual EDiNEB International Conference in Guadelajara in Mexico.

Many educational institutes and their staff, struggle with the issue of capturing the market of lifelong learning, whilst continuing to offer traditional courses. Whereas traditional courses are more or less fixed in curricula and cover certain topics in a planned period of time, lifelong learning requires agreements between teachers and students on specific topics related to competencies acquired before. Students with working experiences are mostly skilled in self-regulated learning processes. Education has to benefit from that.
Begin  |  Sitemap  |  Universiteit en MBA  |  Onderwijsportaal  

Informatie over Fons Vernooij

Ik ben in 1975 begonnen als docent economie aan het Zaanlands Lyceum in Zaandam en later het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. In 1980 maakte ik de overstap naar de Haagse Hogeschool en in 1987 naar Courseware Midden Nederland een experimenteel bedrijf dat Computer Ondersteund Onderwijs voor het hoger onderwijs ging maken. Daar leerde ik dat de didactiek afhankelijk is van het medium.

Vanaf 1988 was ik als vakdidacticus voor Bedrijfseconomie verbonden aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de UvA. Vanaf 2000 was ik voor een deel van mijn tijd als onderwijskundige verbonden aan de innovatieve HEAO van de Hogeschool van Amsterdam, waarvan de Johan Cruijff Academy een onderdeel is.

Vanaf maart 2002 tot november 2010 ben ik als universitair hoofddocent werkzaam geweest bij de Vrije Universiteit. Daar besteedde ik de helft van mijn tijd aan projecten bij de Digitale Universiteit. Nu ben ik met pensioen en kan ik terugkijken op een boeiende reeks van activiteiten in het onderwijs. Steeds heb ik gewerkt op het raakvlak van (bedrijfs)economie, onderwijskunde en inzet van computers in het onderwijs.
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de selectie van advertenties door Google en de verwerking van informatie.

Registratienummer VOF Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
logo-OWP
Tips of hints?
Stuur een e-mail
Blauwe lijn