Homepage Portal
logo-FV
Persoonlijke homepage
Blauwe lijn
Leren Leren
Blauwe lijn
Leermiddelen
Blauwe lijn
Actuele artikelen
Blauwe lijn
Proefschrift
Blauwe lijn
Vakdidactiek BE
Blauwe lijn
Historisch materiaal
Nederlandse publicaties
Algemene economie
Bedrijfseconomie
Toelichting M&O
Historische boeken
Blauwe lijn
Publications in English
Blauwe lijn
Artikel in Deutsch
 
Blauwe lijn
Verpleegkundig rekenen
Blauwe lijn
Adviesbureau CASA
Blauwe lijn
 
Fons Vernooij
FONS-VERNOOIJ.NL

Historische boeken

Boeken waaraan Fons Vernooij heeft meegewerkt

Proefschrift

Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen
A.T.J. Vernooij (1993). Rotterdam: dissertatie. Zutphen: Thieme.
Deelrapporten bij het onderzoek naar het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen:
  • deelrapport 1: Verslag van een voorstudie in 6 VWO;
  • deelrapport 2: Het gebruik van spreadsheets in bedrijfseconomie in 5 VWO;
  • deelrapport 3: Instrumentatierapport van het onderzoek in 4 HAVO;
  • deelrapport 4: De test Kennis van Handelingsvoorschriften;
  • deelrapport 5: De test Kennis van Procedures;
  • deelrapport 6: Het experiment kaart-sorteren.
A.T.J. Vernooij (1993). Bij de auteur op bestelling verkrijgbaar.
 

Boeken voor het hoger beroepsonderwijs

Elementaire Bedrijfseconomische Modellen
A.T.J. Vernooij, P.M.E.M. vd Aa (1996). Zutphen: Thieme.

N.B. Dit boek is als gratis e-book downloadbaar.
 
Kostenberekening
Leerboek bij het COO-programma Kostenberekening.
A.T.J. Vernooij & G.H. Minnaar. (1992/herdruk 1995). Zutphen: Thieme.
Financiële Analyse
Leerboek bij de COO-programma's Financiering en Vermogen & Resultaatbepaling.
A.T.J. Vernooij, G.H. Minnaar & P.M.E.M. vd Aa. (1992/herdruk 1995). Zutphen: Thieme.
Spreadsheet-toepassingen bij bedrijfseconomie
E. Visch, A.T.J. Vernooij & W.G.N. Daatzelaar. (1994). PRINT VO-reeks: Computers in het onderwijs, nummer 19.
 

Boeken voor het voortgezet onderwijs

Rendement VWO
Management en Organisatie voor de tweede fase.
Fons Vernooij, Paul van der Aa en Frank Beulen. (1998). Zutphen: Thieme.
Rendement HAVO
Management en Organisatie voor de tweede fase.
Roel van Valburch, Frank Beulen en Fons Vernooij. (1998). Zutphen: Thieme.
Economie
Een vakvertaling bij ‘Onderwijskunde, een kennisbasis voor professionals’ van Joost Lowyck en Nico Verloop. A.T.J. Vernooij (1997). Groningen: Wolters Noordhoff.
Spreadsheet-toepassingen bij bedrijfseconomie
E. Visch, A.T.J. Vernooij & W.G.N. Daatzelaar. (1994). PRINT VO-reeks: Computers in het onderwijs, nummer 19.
 
 
Begin  |  Sitemap  |  Universiteit en MBA  |  Onderwijsportaal  
  Vacatures in het Onderwijs
lijn
 
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de selectie van advertenties door Google en de verwerking van informatie.

Registratienummer VOF Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
logo-OWP
Tips of hints?
Stuur een e-mail
Blauwe lijn