Homepage Portal
logo-FV
Persoonlijke homepage
Blauwe lijn
Leren Leren
Blauwe lijn
Leermiddelen
Blauwe lijn
Actuele artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Dimensieanalyse
Economische noties
Nieuwe media
Problemen oplossen
Blauwe lijn
Proefschrift
Blauwe lijn
Vakdidactiek BE
Blauwe lijn
Historisch materiaal
Blauwe lijn
Publications in English
Blauwe lijn
Artikel in Deutsch
Blauwe lijn
Verpleegkundig rekenen
Blauwe lijn
Adviesbureau CASA
Blauwe lijn
Laatste update fons-vernooij.nl: 26 mei 2024.
Fons Vernooij
FONS-VERNOOIJ.NL

Nieuwe media

Actuele artikelen van Fons Vernooij

Overzicht van onderwerpen waar artikelen u artikelen van kunt downloaden

  Nieuwe media in het onderwijs
  Modern onderwijs via serious games

Nieuwe media in het onderwijs

 1. Modelleren via spreadsheets
  (2020). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr 2.

  Excel kan essentiŽle vaardigheden bij leerlingen helpen ontwikkelen. Spreadsheets kunnen het denken en werken op modelmatige wijze versterken. Marc den Elzen geeft in zijn artikel "Modellen: toepassingen in de bedrijfseconomie?" wat voorbeelden om bijvoorbeeld informatie te registreren. Het blijft echter bij een aanzet tot denken over bedrijfseconomische modellen, terwijl concrete mogelijkheden tot invulling volop aanwezig zijn. Dit artikel gaat daar nader op in.

  Bedrijfseconomie zit vol modellen. Grote modellen, zoals de interne en externe verslaglegging, die te groot zijn om in een enkele opgave weer te geven. Maar ook kleine modellen, zoals de fragmenten die ontleend zijn aan de interne en externe verslaglegging en die zich lenen voor afzonderlijke vraagstukken: de berekening van de kostprijs, de afschrijvingskosten, de brutowinst, het bezettingsresultaat, de break-even analyse, etc.

  Welnu een mogelijke insteek voor het ontwikkelen van de vaardigheid om te modelleren ligt in het gebruik van spreadsheets. Dankzij de iPads en andere tablets en lap-tops waar leerlingen over beschikken, is het mogelijk om de modellen die verscholen zitten in de bedrijfseconomische vraagstukken boven water te halen. In een spreadsheet vul je in essentie geen getallen in, maar leg je verbanden vast tussen grootheden.
   
 2. Virtueel leren in het voortgezet onderwijs
  (2001). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.6, onder de titel: 'Nieuwe media in het Onderwijs'

  Het gebruik van nieuwe media zoals internet, e-mail en spreadsheets maakt het mogelijk om nieuwe leerdoelen binnen bereik te brengen. Het onderwijs kan gevarieerder worden, omdat meer leeractiviteiten aan bod kunnen komen. Die leeractiviteiten kunnen bestaan uit kennisverwerving en onderlinge communicatie, maar ook uit planning van het leerproces en motivering van de leerlingen.

  Voor het stimuleren van elk van die leeractiviteiten kan de docent nieuwe media inzetten. Maar het gaat dan niet zozeer om de media zelf, als wel om de functies die zij kunnen vervullen en om de complicaties die zij met zich meebrengen. Eigenlijk moet een docent zich bij elk medium voortdurend afvragen welke functies actief in gebruik zijn en welke ongebruikt blijven. Een soortgelijk onderscheid geldt voor de complicaties, want dat zich nieuwe complicaties kunnen voordoen is zeker. Het is beter daarop voorbereid te zijn, dan er door overvallen te worden.
   
 3. ICT en het onderwijs van de toekomst.
  Een toekomstperspectief aan de hand van de Johan Cruijff Academy
  (2000). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.1.
   
  De rol van ICT in het voortgezet onderwijs zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Dat blijkt uit de ontwikkelingen die gaande zijn in het HBO. Vooral het studeren op afstand met behulp van de computer wint aan kracht dankzij de snelle groei die Internet doormaakt. De ontwikkelingen in het HBO zijn het voorland voor het voortgezet onderwijs. Vernooij beschrijft in dit artikel ontwikkelingen die zich voltrekken aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA).
   
 4. Introductie spreadsheets
  (1993). Lesmateriaal om de meest elementaire handelingen met spreadsheets te kunnen verrichten.
   
 5. De meerwaarde van spreadsheets in het economisch onderwijs
  (1991). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.10.
  Spreadsheets nemen het rekenen van de leerlingen over. Daardoor komen andere vaardigheden centraal te staan in de oplossing van vraagstukken. Die vaardigheden zijn vooral gericht op het leren analyseren van een opgave en op het formuleren van een oplossing in algemene bewoordingen. In feite verschuift de opdracht aan leerlingen om het rekenen te vervangen door het leggen van de goede relaties tussen de onbekende en de gegevens die beschikbaar zijn.
   
 6. Spreadsheets as a medium to conceptualize mental models
  Fons Vernooij and Eric Visch, (1993). Paper presented at the 5th conference of the European Association for Research on Learning and Instruction, Aix en Provence

  While solving problems in business administration, students develop a mental model of these problems. Spreadsheets can be used to conceptualize these mental models, as the computer performs the calculations once the students have formulated the relationships between the data and the unknown. Investigations of these mental models showed mental processes, that are crucial in understanding the difficulties many students have in acquiring skills in business administration. They make it possible as well to predict the mistakes students make.

Modern onderwijs via serious games

 1. De Competente Ondernemer
  (2004) Fons Vernooij, (2004). Beschrijving van twee business games voor de Digitale Universiteit.

  Games bieden een ideale mogelijkheid om de essenties van het ondernemerschap te oefenen. Voor toekomstige ondernemers bieden ze een nuttige omgeving om zichzelf te testen op het gebied van Planning & Control. Voor toekomstige economen, die geen eigen onderneming willen voeren, zijn ze ideaal om een inzicht te krijgen in de samenhang van allerlei aspecten van het ondernemerschap.

  Games plaatsen de deelnemers in het spanningsveld van de ondernemer die enerzijds plannen maakt over de manier waarop een markt zich ontwikkelen zal en anderzijds vol spanning afwacht wat het resultaat is van alle inschattingen en beslissingen. Een vergelijking van de werkelijke resultaten met de verwachtingen is de basis voor nieuwe beslissingen.

  Planning & Control vormen een cyclus die steeds weer terugkeert en steeds weer kansen biedt op verbetering van de prestaties, op ontwikkeling van de competenties die nodig zijn om succesvol te zijn als ondernemer.
   
 2. First Enterprise
  (1997). Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr.4
   
 
Begin  |  Sitemap  |  Universiteit en MBA  |  Onderwijsportaal  
  Vacatures in het Onderwijs

Informatie over Fons Vernooij

Ik ben in 1975 begonnen als docent economie aan het Zaanlands Lyceum in Zaandam en later het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. In 1980 maakte ik de overstap naar de Haagse Hogeschool en in 1987 naar Courseware Midden Nederland een experimenteel bedrijf dat Computer Ondersteund Onderwijs voor het hoger onderwijs ging maken. Daar leerde ik dat de didactiek afhankelijk is van het medium.

Vanaf 1988 was ik als vakdidacticus voor Bedrijfseconomie verbonden aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de UvA. Vanaf 2000 was ik voor een deel van mijn tijd als onderwijskundige verbonden aan de innovatieve HEAO van de Hogeschool van Amsterdam, waarvan de Johan Cruijff Academy een onderdeel is.

Vanaf maart 2002 tot november 2010 ben ik als universitair hoofddocent werkzaam geweest bij de Vrije Universiteit. Daar besteedde ik de helft van mijn tijd aan projecten bij de Digitale Universiteit. Nu ben ik met pensioen en kan ik terugkijken op een boeiende reeks van activiteiten in het onderwijs. Steeds heb ik gewerkt op het raakvlak van (bedrijfs)economie, onderwijskunde en inzet van computers in het onderwijs.
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de selectie van advertenties door Google en de verwerking van informatie.

Registratienummer VOF Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
logo-OWP
Tips of hints?
Stuur een e-mail
Blauwe lijn