Homepage Portal
logo-FV
 
Onderwerpen
Blauwe lijn
Introductie
Blauwe lijn
Voorbeeld: injecties
Blauwe lijn
Vier invalshoeken
Blauwe lijn
Verhoudingen
Blauwe lijn
Oplossen
Blauwe lijn
Verdunnen
Blauwe lijn
Druppelsnelheid
Blauwe lijn
Infuus-stand
Blauwe lijn
Zuurstofgebruik
Blauwe lijn
BMI-score
Blauwe lijn
Breuken
Blauwe lijn
 
Aansluitende informatie
 
Dimensie-ananlyse
Blauwe lijn
Bedrijfseconomische begrippen
Blauwe lijn
Adviesbureau CASA
Blauwe lijn
Laatste update: 26 mei 2024.
Fons Vernooij
Verpleegkundig rekenen / medisch rekenen
 

Verpleegkundig rekenen in stappen


Via Google snel te bereiken via: verpleegkundig rekenen fons

 

Toelichting op het verpleegkundig rekenen

  "Als u het uitlegt, snap ik het helemaal, maar als ik zelf zo'n som moet maken, dan weet ik niet waar ik moet beginnen."

Die uitspraak hoorde ik vaak in de klas als ik een vraagstuk had uitgelegd door de uitkomst voor te rekenen. Ja, hoe kan het anders? Iedere docent doet het zo en de leerboeken ook. Maar ik ontdekte dat het wel anders kan. Voor het vak bedrijfseconomie heb ik een promotieonderzoek uitgevoerd door leerlingen hardop denkend vraagstukken te laten maken.

Het probleem is dat docenten en schrijvers al weten hoe de uitwerking verloopt. Zij beginnen niet met wat gevraagd wordt om van daaruit terug te redeneren naar de gegevens die nodig zijn om het antwoord te vinden. Zij slaan de analyse van een probleem over. Zij starten met de eerste regel van de uitwerking, zonder zich af te vragen hoe jij, als student, zou moeten weten waar het begin van de uitwerking is.

Eigenlijk bestaat het uitwerken van problemen uit aan aantal stappen:
1. oriëntatie op de opgave,
2. analyse van de samenhang tussen onbekende en gegevens,
3. planning van de uitwerking,
4. berekening van de uitkomst
5. controle van het hele oplossingsproces.

Docenten en schrijvers beginnen bij stap 4: de berekening van de uitkomst. Meestal eindigen zij ook met die stap.

Een extra probleem is dat de uitwerking vaak kort en bondig wordt opgeschreven. Dat is niet zo erg, als je alle vanzelfsprekende elementen van de uitwerking al beheerst. Vooral de eenheden, die betekenis geven aan de getallen, verdwijnen naar de achtergrond. Het lijkt erop dat het alleen om getallen gaat. Maar bij het medisch rekenen gaat het juist om de omslag van de ene grootheid in de andere. Je begint bijvoorbeeld met IE per kg, gaat over naar IE per dag en eindigt na een paar stappen met ml per injectie.

 
  Lesbrief, Oefenopgaven en Uitwerkingen

Deze site is een uitwerking van een Lesbrief die steeds in de laatste vorm downloadbaar is (meest recente versie: 26 mei 2024.). Er is ook een Oefentoets met als apart document de Uitwerkingen.

De doelstelling van deze lesbrief is ook de doelstelling van deze site:

Een kijkje nemen in de achtergronden van het medisch rekenen. Met name op het gebruik van eenheden (zoals gram en mg, liter en ml) en de manier waarop die stap voor stap omgezet moeten worden naar andere eenheden.

Voor we verder gaan met de achtergrond is het beter om eerst eens naar het voorbeeld te kijken dat op de volgende pagina staat. Daarna kun je hier onder verder gaan met de toelichting.

Klik hier voor het voorbeeld.

 
 
Begin  |  Onderwijsportaal  

Informatie over Fons Vernooij

Ik ben in 1975 begonnen als docent economie aan het Zaanlands Lyceum in Zaandam. In 1987 ging ik naar Courseware Midden Nederland een experimenteel bedrijf dat Computer Ondersteund Onderwijs voor het hoger onderwijs ging maken. Daar leerde ik dat de didactiek afhankelijk is van het onderwijsmedium. En de natuurkunde bood ons een systematsiche probleemaanpak voor vraagstukken op bedrijfseconomisch gebied.

Ook leerde ik bij CMN dat economen erg slecht omgaan met de eenheden die horen bij de grootheden waar ze mee rekenen. Natuurkundigen geven veel nauwgezetter aan waar de grootheden over gaan. Afstand is in kilometers en snelheid in kilometer per uur. Als econoom ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar de vakdidactiek bedrijfseconomie. Resultaat is o.a. een website met Bedrijfseconomische begrippen, waar de eenheden expliciet vermeld staan.

Bij toeval kreeg ik vragen over het medisch rekenen voor verpleegkundigen. Daar zag ik dat de kern van het vak gaat over het omzetten van volumes en gewichten van de ene grootheid in de andere. In wezen gaat het over natuurkunidge grootheden die een duidelijke eenheid hebben en die eenheid verandert mee met de berekening.

Deze eenheden kunnen een belangrijke steun zijn voor de verpleegkundigen. Aangezien ik ervaring heb met het gebruik van eenheden bij economie, heb ik deze website opgezet. Een vergoeding hoef ik er niet voor te hebben. Het is prima als studenten verpleegkunde meer kans hebben om hun opleiding succesvol af te ronden.
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Registratienummer VOF Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
Tips of hints?
Stuur een e-mail
Blauwe lijn