Homepage Portal
logo-FV
 
Onderwerpen
Blauwe lijn
Introductie
Blauwe lijn
Voorbeeld: injecties
Blauwe lijn
Vier invalshoeken
Blauwe lijn
Verhoudingen
Blauwe lijn
Oplossen
Blauwe lijn
Verdunnen
Blauwe lijn
Druppelsnelheid
Blauwe lijn
Infuus-stand
Blauwe lijn
Zuurstofgebruik
Blauwe lijn
BMI-score
Blauwe lijn
Breuken
Blauwe lijn
 
Aansluitende informatie
 
Dimensie-ananlyse
Blauwe lijn
Bedrijfseconomische begrippen
Blauwe lijn
Adviesbureau CASA
Blauwe lijn
Laatste update: 26 mei 2024.
Fons Vernooij
Verpleegkundig rekenen / medisch rekenen

BMI-score

 

Berekenen van de BMI-score

  Standaardopgave
Een persoon heeft een lengte van 180 cm en een gewicht van 80 kg.
Bereken de BMI-score.

Oriëntatie:
Het berekenen van de BMI-score is een middel om na te gaan of iemand te zwaar is voor zijn lengte. Het is een globale score want er wordt geen rekening gehouden met de leeftijd, het geslacht of andere kenmerken waarin mensen van elkaar op biologische gronden kunnen verschillen. Eigenlijk is het meer een vuistregel. Dit geldt extra omdat de BMI-score geen zichtbare eenheid heeft.
 
  Analyse:
BMI-score
 
 

Uitwerking
Het gewicht is gegeven: 80 kg.
De lengte in centimeters is 180, dus dat is 1 meter 80, ofwel 1,8 meter..
Het kwadraat van 1,8 meter is 1,8 m x 1,8 m = 3,24 vierkante meter
De BMI-score is dus 80 kg / 3,24 vierkante meter = 24,7 kg per vierkante meter.

Echter ‘vierkante meter’ is een wat vreemde maatstaf als je dit koppelt aan een gewicht. De verhouding tussen gewicht en lengte is een wiskundig verantwoorde norm. Ook gewicht per kubieke meter is een voorstelbare eenheid, maar gewicht per vierkante meter is eigenlijk onzin.

De BMI-score is dus meer een vuistregel dan een statistische grootheid. Daarom laat men de eenheid altijd achterwege. Dit betekent dat de BMI-score een getal is dat toevallig handig uitkomt. De keuze voor het getal 25 als grenswaarde van overgewicht is dan ook vrij arbitrair. Maar het is wel een mooi rond getal. En handig in het gebruik.

Rekenkundige uitwerking
Het gewicht is 80
De lengte is 180 / 100 = 1,8
Het kwadraat van 1,8 = 3,24
De BMI-score is dan 80 / 3,24 = 24,7

Andere waarden die richtinggevend zijn:
minder dan 18,5: te licht
18,5 tot 24,9: normaal
25,0 tot 29,9: overgewicht
30,0 tot 34,9: obese
35,0 of meer: extreme obese.

Concurrerende vuistregel
Vroeger hanteerde men een andere vuistregel: neem van iemand de lengte in centimeter, trek er een meter, dus 100 cm, vanaf en je krijgt het daarbij gewenste maximale gewicht: 180 cm - 100 cm = 80 kg. Ook dubieus, maar je komt wel ongeveer goed uit met de BMI-score in de opgave hierboven.

Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand van 2 meter maximaal 200 -100 = 100 kg mag wegen. Anders is hij te zwaar. De BMI van iemand die 2 meter is en 100 kg weegt, is 100 / (2 x 2) = 25. Dus de lengtemaat strookt mooi met de maximale BMI voor iemand van 2 meter lengte.

Voor iemand van 1 meter 60 is het maximaal gewenste gewicht 160 - 100 = 60 kg volgens deze vuistregel. De BMI van iemand van 1 meter 60 met 60 kg is
60 / (1,6 x 1,6) = 23,4. Dus dat strookt niet helemaal maar blijft net aan de goede kant. Er kan dus nog iets aan gewicht bij voordat er sprake is van overgewicht volgens de BMI-score.
 

 
 
Begin  |  Onderwijsportaal  

Informatie over Fons Vernooij

Bij toeval kreeg ik vragen over het medisch rekenen voor verpleegkundigen. Daar zag ik dat de kern van het vak gaat over het omzetten van volumes en gewichten van de ene grootheid in de andere. In wezen gaat het over natuurkunidge grootheden die een duidelijke eenheid hebben en die eenheid verandert mee met de berekening.

Deze eenheden kunnen een belangrijke steun zijn voor de verpleegkundigen. Aangezien ik ervaring heb met het gebruik van eenheden bij economie, heb ik deze website opgezet. Een vergoeding hoef ik er niet voor te hebben. Het is prima als studenten verpleegkunde meer kans hebben om hun opleiding succesvol af te ronden.
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Registratienummer VOF Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
Tips of hints?
Stuur een e-mail
Blauwe lijn