Homepage Portal
logo-FV
 
Onderwerpen
Blauwe lijn
Introductie
Blauwe lijn
Voorbeeld: injecties
Blauwe lijn
Verhoudingen
Blauwe lijn
Oplossen
Blauwe lijn
Verdunnen
Blauwe lijn
Druppelsnelheid
Blauwe lijn
Infuus-stand
Blauwe lijn
Zuurstofgebruik
Blauwe lijn
Breuken
Blauwe lijn
 
Aansluitende informatie
 
Dimensie-ananlyse
Blauwe lijn
Bedrijfseconomische begrippen
Blauwe lijn
Adviesbureau CASA
Blauwe lijn
Laatste update: 22 mei 2024.
Fons Vernooij
Verpleegkundig rekenen / medisch rekenen

Voorbeeld voor het verpleegkundig rekenen

 

Hoe pak je het aan?

  Lees dit voorbeeld eens rustig door. Dan zie je hoe een en ander lopen kan.

Opgave: injectie gereed maken

Mevrouw de Vries (81 kg) moet per dag 1 IE insuline per kg lichaamsgewicht krijgen, verdeeld over 3 injecties. In voorraad is een insuline-oplossing van 100 IE/ml. Hoeveel ml moet zij hiervan krijgen per injectie?

Oriëntatie
De getallen worden gevraagd, maar eigenlijk zit het uitwerken van het vraagstuk in de omzetting van de ene eenheid naar de andere via tussenstappen.

De vraag gaat over ml per injectie. Daarvoor zijn als eenheden gegeven: kg, IE, IE per kg, aantal injecties en IE per ml.

Verspreid over het vraagstuk gaat het over 'per dag' en 3 injecties, dus eigenlijk is er ook nog een verborgen eenheid: injecties per dag. Deze komt als een van de tussenstappen naar voren. Dit geldt ook voor de insuline: de bedoeling is 1 IE per kg per dag.

Voor je de som gaat uitwerken is de vraag: zijn alle eenheden bekend? Weet je bijv. wat een IE is?
 
 
  Analyse:

In feite moet je bij het lezen van het vraagstuk een stappenplan voor de berekening vaststellen, die begint bij de gegevens en eindigt bij de vraag. Maar om te weten wat je moet doen, moet je eigenlijk eerst van de vraag terug redeneren naar de beschikbare gegevens.

Als je dat een paar keer gedaan hebt, kun je op de toets de stappen dromen en direct van de gegevens naar de vraag gaan.

PAD
 
  Uitwerking in 3 stappen:
1. Hoeveelheid insuline in IE per dag: 81 kg x 1 IE/kg per dag = 81 IE per dag
2. Hoeveelheid insuline in ml per dag: 81 IE per dag : 100 IE/ml = 0,81 ml per dag
3. Hoeveelheid insuline per injectie: 0,81 ml per dag : 3 injecties per dag = 0,27 ml/injectie = 0,27 ml per injectie.

Rekenkundige uitwerking, waarbij de toevoeging 'per dag' vanzelfsprekend is:
81 kg x 1 IE per kg = 81 IE
81 IE : 100 IE per ml = 0,81 ml
0,81 ml : 3 injecties= 0,27 ml/injectie

Dus het antwoord is 0,27 ml per injectie.

NB Eenheden verhouden zich net als breuken:
1. kg x IE/kg = iE,
    net zoals 8 x 3/8 = 3
    (teller en noemer zijn gelijk en vallen tegen elkaar weg)

2. IE : IE/ml = IE x ml/IE = ml,
    net zoals 8 : 8/3 = 8 x 3/8 = 3
    (delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde)

3. ml : aantal injecties = ml/injectie,
    net zoals 8 : 3 = 8/3
    (een getal delen door een ander getal geeft een breuk)

Alternatieve oplossing:
Hoeveelheid insuline in IE per dag: 81 kg x 1 IE/kg per dag = 81 IE per dag
Hoeveelheid insuline in ml: 81 IE per dag : 3 injecties per dag = 27 IE per injectie
Hoeveelheid insuline per injectie: 27 IE/injectie : 100 IE/ml = 0,27 ml/injectie = 0,27 ml per injectie.

Alternatieve rekenkundige uitwerking:
81 kg x 1 IE per kg = 81 IE
81 IE : 3 injecties = 27 IE per injectie
27 IE per injectie : 100IE per ml = 0,27 ml per injectie.
 
 
Begin  |  Onderwijsportaal  

Informatie over Fons Vernooij

Bij toeval kreeg ik vragen over het medisch rekenen voor verpleegkundigen. Daar zag ik dat de kern van het vak gaat over het omzetten van volumes en gewichten van de ene grootheid in de andere. In wezen gaat het over natuurkunidge grootheden die een duidelijke eenheid hebben en die eenheid verandert mee met deberekening.

Deze eenheden kunnen een belangrijke steun zijn voor de verpleegkundigen. Aangezien ik ervaring heb met het gebruik van eenheden bij economie, heb ik deze website opgezet. Een vergoeding hoef ik er niet voor te hebben. Het is prima als studenten verpleegkunde meer kans hebben om hun opleiding succesvol af te ronden.
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Registratienummer VOF Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
Tips of hints?
Stuur een e-mail
Blauwe lijn