Homepage Portal
logo-FV
 
Onderwerpen
Blauwe lijn
Introductie
Blauwe lijn
Voorbeeld: injecties
Blauwe lijn
Vier invalshoeken
Blauwe lijn
Verhoudingen
Blauwe lijn
Oplossen
Blauwe lijn
Verdunnen
Blauwe lijn
Druppelsnelheid
Blauwe lijn
Infuus-stand
Blauwe lijn
Zuurstofgebruik
Blauwe lijn
BMI-score
Blauwe lijn
Breuken
Blauwe lijn
 
Aansluitende informatie
 
Dimensie-ananlyse
Blauwe lijn
Bedrijfseconomische begrippen
Blauwe lijn
Adviesbureau CASA
Blauwe lijn
Laatste update: 26 mei 2024.
Fons Vernooij
Verpleegkundig rekenen / medisch rekenen

Oplossen van medicijn

 

Toelichting op het verpleegkundig rekenen

  Standaardopgave: Oplossen van medicijn
De arts heeft voorgeschreven: flemoxin-suspensie; 60 mg/kg lichaamsgewicht per 24 uur. Dit moet worden verdeeld over 3 gelijke doses. Het kindje weegt 10 kg. Aanwezig zijn flesjes fleximon met een concentratie van 0.2 g/ml. Hoeveel ml geef je per keer?

Oriëntatie:
Om de uitkomst te berekenen zijn taalkundig een aantal stappen nodig die gekoppeld zijn aan de omrekening in natuurkundige eenheden.

In feite gaat het hier om een omrekening van het voorschrift van 60 mg/kg lichaamsgewicht naar een dosering van ml per keer. Met als complicatie dat de concentratie van het medicijn in gram/ml is gegeven.
 
  Analyse

PAD
 
  Uitwerking
Hoeveelheid medicijn per 24 uur in mg: 10 kg x 60 mg/kg lichaamsgewicht = 600 mg per 24 uur.
Hoeveelheid mg per keer: 600 mg per 24 uur : 3 doses per 24 uur = 200 mg per keer.
Hoeveelheid gram per keer: 200 mg : 1000 mg/gram = 0,2 gram
Hoeveelheid ml per keer: 0,2 gram : 0,2 g/ml = 1 ml.

Denk eraan: delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde:
Bij voorbeeld: 16 : (8/3) = 16 x (3/8) = 2 x 3/1 = 6
(want je kunt teller (16) en noemer (8) beide delen door 8)
Hier: 0,2 gram : (0,2 gram/ml) = 0,2 gram x (1 ml/0,2 gram) = 1 x 1 ml : 1 = 1 ml (want je kunt teller en noemer delen door 0,2 gram).

Je hoeft in de uitwerking niet alle woorden toe te voegen, als je de eenheden maar duidelijk vermeld:

Rekenkundige uitwerking
10 kg x 60 mg/kg per 24 uur = 600 mg per 24 uur.
600 mg : 3 doses = 200 mg per dosis.
200 mg : 1000 mg/gram = 0,2 gram
0,2 gram : 0,2 g/ml = 1 ml.

De kern van de oplossing:
kg x mg/kg per 24 uur = mg per 24 uur.
mg : doses = mg per dosis, dus mg per keer.
per keer is dat mg : mg/gram = mg x gram/mg = gram
per keer is dat gram : g/ml = gram x ml/gram = ml.
 
 
Variatie in de opgave Oplossen van medicijn


De arts heeft voorgeschreven 3 x daags 200 mg streptomycine. In voorraad zijn ampullen met 1 gram streptomycine in 4 ml vloeistof. Hoeveel ml geef je per keer?

Oriëntatie:
In principe is dit dezelfde berekening als de standaardopgave, alleen moet je hier de concentratie in mg/ml berekenen. Dus zijn de eenheden iets anders wat betreft de concentratie. De concentratie is hier in gram per ml.
 
  Analyse:
             PAD

Moeilijkheid: berekening met gram en mg.
Valkuil: er staat 3 x daags, maar dat is niet van belang voor de dosering.
 
  Uitwerking:
Hoeveelheid medicijn in mg: 1 gram x 1000 mg/gram = 1000 mg.
Concentratie in mg/ml: 1000 mg : 4 ml = 250 mg/ml
Hoeveelheid medicijn: 200 mg per keer : 250 mg/ml = 0,8 ml per keer;

Denk er ook hier aan: delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde:
16 : (8/3) = 16 x (3/8) = 2 x 3/1 = 6 (want je kunt teller en noemer delen door 8)
200 mg : (250mg/ml) = 200 mg x (1 ml/250 mg) = 200 x (1 ml/250) = 200 ml : 250 = 0,8 ml
(want je kunt teller en noemer delen door mg en daarna kun je 200 delen door 250).

Rekenkundige uitwerking:
1 gram x 1000 mg/gram = 1000 mg.
1000 mg : 4 ml = 250 mg/ml
200 mg per keer : 250 mg/ml = 200 mg per keer x ml/250 mg = 0,8 ml per keer.

De kern van de oplossing:
gram x mg/gram = mg.
mg : ml = mg/ml
mg per keer : mg/ml = mg per keer x ml/mg = ml per keer.

 
 
Begin  |  Onderwijsportaal  

Informatie over Fons Vernooij

Bij toeval kreeg ik vragen over het medisch rekenen voor verpleegkundigen. Daar zag ik dat de kern van het vak gaat over het omzetten van volumes en gewichten van de ene grootheid in de andere. In wezen gaat het over natuurkunidge grootheden die een duidelijke eenheid hebben en die eenheid verandert mee met de berekening.

Deze eenheden kunnen een belangrijke steun zijn voor de verpleegkundigen. Aangezien ik ervaring heb met het gebruik van eenheden bij economie, heb ik deze website opgezet. Een vergoeding hoef ik er niet voor te hebben. Het is prima als studenten verpleegkunde meer kans hebben om hun opleiding succesvol af te ronden.
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Registratienummer VOF Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
Tips of hints?
Stuur een e-mail
Blauwe lijn