Homepage Portal
logo-FV
 
Onderwerpen
Blauwe lijn
Introductie
Blauwe lijn
Voorbeeld: injecties
Blauwe lijn
Verhoudingen
Blauwe lijn
Oplossen
Blauwe lijn
Verdunnen
Blauwe lijn
Druppelsnelheid
Blauwe lijn
Infuus-stand
Blauwe lijn
Zuurstofgebruik
Blauwe lijn
Breuken
Blauwe lijn
 
Aansluitende informatie
 
Dimensie-ananlyse
Blauwe lijn
Bedrijfseconomische begrippen
Blauwe lijn
Adviesbureau CASA
Blauwe lijn
Laatste update: 22 mei 2024.
Fons Vernooij
Verpleegkundig rekenen / medisch rekenen

Infuusstand bepalen

 

Toelichting op het verpleegkundig rekenen

  De standaardopgave voor infuus is opgenomen als voorbeeld. Daar ging het om de bepaling van het aantal ml per injectie.

Bekijk het voorbeeld Injecties voor de standaardopgave

 
  Variatie 1 in de opgave: stand in ml/uur
Een patiënt is opgenomen op de afdeling Cardiologie. Het meditatievoorschrift luidt: 2 keer per dag 20 mg Gentamicine [Infusie]. Beschikbaar zijn ampullen van 2 ml met een concentratie Gentamicine van 10 mg/ml. Per gift voeg je de voorgeschreven medicatie bij de inhoud van een infuuszakje met 50 ml NaCl 0.9 %. De oplossing moet inlopen in 20 minuten.
Op welke stand stel je de infuuspomp in als je meet in ml/uur?

Oriëntatie:
Het voorschrift is 2 keer per dag, maar je berekent per gift. Het aantal keer is dus niet van belang.
Het aantal ampullen is ook niet van belang, want het gaat om de concentratie.
De opdracht begint bij mg/ml en moet via minuten lopen naar een uitkomst in ml/uur.
Meestal gaat het om druppels per minuut, maar nu om ml per uur.
 
  Analyse:

PAD
 
 

Uitwerking:
Hoeveelheid medicijn in ml per infuus: 210 mg : 10 mg/ml = 21 ml per gift.
In totaal zit er in het infuuszakje: 50 ml + 21 ml = 71 ml
Het infuus moet inlopen in 20 minuten : 60 minuten/uur = 1/3 uur.
De stand van de infuuspomp is dus 71 ml : 1/3 uur = 71 ml x 3 : 1 uur = 213 ml/uur

Rekentechnische uitwerking:
210 mg : 10 mg/ml = 21 ml per gift.
50 ml + 21 ml = 71 ml
20 minuten : 60 minuten = 1/3 uur.
71 ml : 1/3 uur = 71 ml x 3 : 1 uur = 213 ml/uur

De kern van de oplossing:
mg per gift : mg/ml = ml per gift.
ml + ml = ml
minuten : minuten/uur = 1/.. uur.
ml : uur = ml/uur

 
  Variatie 2 in de opgave: omgooien van vraag en gegevens

Je moet een infuus geven met daarin 500 mg van een bepaald medicijn. In voorraad heb je zakjes poeder met daarin 0,25 g medicijn, Hiervan los je er voldoende op in een infuuszakje van 50 ml. Je stelt het infuus in op 35 druppels per minuut. Hoeveel medicijn heeft de patiënt binnengekregen als het infuus 20 minuten heeft gelopen?

Oriëntatie:
  1. Dit is een omkering van een bekende opgave, zoals besproken in het voorbeeld dat eerder is gegeven. Daar was de vraag hoeveel druppels per minuut je moet instellen als je weet hoeveel medicijn de patiënt moet binnenkrijgen. Nu is die instelling van het infuus gegeven en moet je uitrekenen hoeveel medicijn de patiënt heeft binnengekregen.
  2. Het gegeven dat er 0,25 mg medicijn in een zakje zit, is niet van belang voor de berekening, want er zijn er voldoende aanwezig en ze zeggen niet hoeveel zakjes je moet oplossen.
  3. Als je weet hoeveel ml is toegediend, moet je nog even een tussenstap maken om de concentratie in mg per ml te berekenen. Dan pas kun je van de hoeveelheid ml overstappen naar de hoeveelheid mg.

 
  Analyse:

PAD
 
 

Uitwerking:
De toegediende hoeveelheid is: 20 minuten x 35 druppels/minuut = 700 druppels.
Dat is gelijk aan 700 druppels : (20 druppels/ml) = 35 ml.
De concentratie is 500 mg medicijn : 50 ml = 10 mg/ml.
In 20 minuten is dus 35 ml x 10 mg/ml = 350 mg toegediend.

Rekenkundige uitwerking:
20 minuten x 35 druppels per minuut = 700 druppels.
700 druppels : 20 druppels per ml = 35 ml.
500 mg medicijn : 50 ml = 10 mg per ml.
35 ml x 10 mg/ml = 350 mg.

De kern van de oplossing:
minuten x druppels/minuut = druppels.
druppels : druppels/ml = druppels x ml/druppels = ml
mg : ml = mg/ml
ml x mg/ml = mg.

 
 
Begin  |  Onderwijsportaal  

Informatie over Fons Vernooij

Bij toeval kreeg ik vragen over het medisch rekenen voor verpleegkundigen. Daar zag ik dat de kern van het vak gaat over het omzetten van volumes en gewichten van de ene grootheid in de andere. In wezen gaat het over natuurkunidge grootheden die een duidelijke eenheid hebben en die eenheid verandert mee met deberekening.

Deze eenheden kunnen een belangrijke steun zijn voor de verpleegkundigen. Aangezien ik ervaring heb met het gebruik van eenheden bij economie, heb ik deze website opgezet. Een vergoeding hoef ik er niet voor te hebben. Het is prima als studenten verpleegkunde meer kans hebben om hun opleiding succesvol af te ronden.
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Registratienummer VOF Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
Tips of hints?
Stuur een e-mail
Blauwe lijn