Laatste update van deze site: 22 mei 2024.
[an error occurred while processing this directive]

Bedrijfseconomische begrippen met een Z

bedrijfseconomische-begrippen.nl

Synoniemen - Homoniemen - Misconcepties - Anglicismen - Afkortingen

  A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    Portals
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
Sites voor Smartphones
 
Home: Fons Vernooij

Mail: Fons Vernooij

Handleiding probleemoplossen

Indexpagina

Zeepbel

Zelfstandige kostenplaats

Zwart geld

  Top Omhoog Top
 
Didactische termen     
Zebra

Zelfstudie

Zoekstrategieën

Zie ook:Vakdidactiek-
bedrijfseconomie.nl

 
  Top Omhoog Top
 

Omschrijving van de begrippen met een Z

Zeepbel  Top
Beleggingsobject dat door overspannen verwachtingen de kans loopt van een snel groeiend winstobject te veranderen in een totale desillusie. Het kan gaan om huizen, aandelen, cryptogeld, etc.

Begin jaren 2000 stortten de verwachtingen over de speculatieve winst op aandelen in internetbedrijven ineen, hetgeen bekend werd als de “internet bubble”.

Degenen die op tijd de aandelen of claims op aandelen verkocht hadden, sprongen eruit met een grote winst, maar degenen die op een laat moment ingestapt waren, verloren hun ingelegde gelden.

Zie ook: windhandel.

Zelfstandige kostenplaats  Top
Kostenplaats die een eigen ruimte heeft en daardoor fysiek aanwijsbaar is, bijvoorbeeld de afdeling magazijn {Kostencalculatie}. Naast de zelfstandige kostenplaats bestaat de hoofdkostenplaats en de hulpkostenplaats.

Zwart geld  Top
Zwart geld is geld dat verdiend is zonder dat degene die het geld verdient, deze inkomsten aan de belastingdienst bekend maakt.

Als het om kleine bedragen gaat, kan iemand het geld uitgeven zonder dat de belastingdienst er iets van merkt, maar als het om grote bedragen gaat, kan het verdenkingen oproepen.

Criminelen die veel geld zwart verdienen, willen dit geld graag witwassen, zodat zij het makkelijker kunnen uitgeven. Ook kunnen zij het geld aanhouden in cryptomunten, zodat het buiten het zicht van de belastingdienst blijft.


Vakdidactische termen

Vt Zebra als voorbeeld van economische noties  Top
‘Alles heeft een economische betekenis. Geef me een plaatje van een zebra en ik vertel je het verhaal van een dierentuin en wat dat niet allemaal kost’.

Zo formuleerde de bekende econoom professor Pen eens krachtig wat we moeten verstaan onder economische noties. Economie gaat niet over andere dingen dan biologie, techniek of sociale verhoudingen. Het gaat over dezelfde dingen, maar die worden vanuit een andere invalshoek bekeken.

Een econoom vraagt zich af wat je zou moeten betalen om een zebra te kopen, wat de kosten zijn voor het onderhoud van het dier, wat de extra opbrengsten aan entreegelden en sponsorgelden zijn als een baby-zebra in de dierentuin wordt geboren, en wat de extra verdiensten zijn van de verkoop van posters en plaatjes waar zebra's op staan.

Vt Zelfstudie  Top
De belangrijkste vorm van studeren. Het omvat de krant lezen, bladeren in een boek en stukjes eruit lezen, een artikel doornemen, een boek lenen en doorlezen (wel teruggeven), iets nazoeken in een ander boek, een woordenboek of stijlboek hanteren.

Kortom je eigen interesse volgen en zorgen dat je te weten komt, wat je weten wilt.

Let op: Zelfstadig werken is iets anders dan zelfstandig niets doen.

Vt Zoekstrategieën  Top
Zodra iemand nadenkt over operationele definities van de gevraagde grootheid is er sprake van doelanalyse. Zodra iemand nadenkt over de operationele definities van de gegevens, is er sprake van middelenanalyse.

Beide analyses zijn van belang om het achterliggende bedrijfseconomische model te ontdekken. D.w.z. bij fundamentele vraagstukken is de doelanalyse nodig om het model te achterhalen en bij contraire vraagstukken is de middelenanalyse van belang.

Maar een student weet op voorhand niet welk type vraagstuk wordt aangeboden. Dus zal hij beide benaderingen moeten gebruiken om te achterhalen hoe de relaties tussen alle grootheden liggen.

 
De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-begrippen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-modellen.nl en geeft inzicht in de manier waarop economen werken met homoniemen, synoniemen, misconcepties, anglicismen en afkortingen.

Vooral opgaven in bedrijfseconomische leerboeken bevatten vaak simpele en daardoor onjuiste begrippenstructuren. Het motto van deze site is dan ook: "Leren omgaan met slordig woordgebruik".

De site bedrijfseconomische-begrippen.nl is gekoppeld aan het Onderwijsportaal. Op deze portal kunt u sites rechtstreeks benaderen door trefwoorden in te tikken met .nl erachter. Zo kunt u deze portal via bedrijfseconomische-begrippen.nl bereiken.

De smartphone-versie kunt u direct bereiken via bedrijfseconomischebegrippen.nl. Om te zorgen dat de tekst op de smartphone goed leesbaar is, staan op de tablet-versie veel witte regels in de tekstfragmenten.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal | Universiteit en MBA
Vacatures in het onderwijs
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de advertenties van Google en de verwerking van de informatie.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document

 
EBM als naslagwerk
Elementaire
Bedrijfseconomische
Modellen
Nieuw:
alles over de Libra
 
 
vakdidactiek bedrijfseconomie
 
 
Logo Onderwijsportaal