Uitsplitsing nacalculatorisch
bedrijfsresultaat

bedrijfseconomische-modellen.nl
Logo Onderwijsportaal
Zie ook: bedrijfseconomische-begrippen.nl en: vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl
Algemeen
Home Fons Vernooij
Homepage modellen
Contact: Fons Vernooij
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
EBM als naslagwerk
Kaft EBM Elementaire Bedrijfseconomische Modellen
Nieuw: alles over de Libra
Calculaties in de handel
Verkoopprijs en korting
Interne nettowinst
Kostprijs via opslagen
Verkooprijs via toeslagen
Productiesector
Standaardkostprijs
Voorcalc. bedrijfsresultaat
Nacalc. bedrijfsresultaat
Toelichting: EBM ¶ 8.5
Opdeling budgetresultaat
Uitsplitsing grondstofkosten
Uitsplitsing arbeidskosten
Uitsplitsing machinekosten
Extern verslag
Handelsondernemingen
Bankensector
Verzekeringsbedrijven
Productiebedrijven
EBITDA
Wettelijke modellen
Overzicht wettelijke modellen
Balansmodellen
Balansmodellen
        •  Model A
        •  Model B
        •  Model C
        •  Model D
Winst- en Verliesrekening
        •  Model E
        •  Model F
        •  Model G:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model H:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model I
        •  Model J
 

Analyse: Uitsplitsing nacalculatorisch bedrijfsresultaat - scherm 1

Voor het externe verslag is het voldoende om het nacalculatorisch bedrijfsresultaat te presenteren op basis van een vergelijking van de werkelijke omzet met de werkelijke kosten die nodig waren om die omzet te genereren.
scherm 1
Maar voor het management van een grote onderneming is dat onvoldoende informatie om te sturen. De directie wil weten of de behaalde resultaten ook de best mogelijke resultaten zijn. Zij wil informatie over de problemen die zich voor kunnen doen binnen een bedrijf om die problemen aan te pakken.
 
Analyse: Uitsplitsing nacalculatorisch bedrijfsresultaat - scherm 2
Om het nacalculatorische bedrijfsresultaat te ontleden begint men in een bedrijf met massaproductie dat de standaardkostprijs hanteert met het uitsplitsen van het resultaat op de verkoop van goederen en het resultaat op de kosten. Het kan immers zo zijn dat er meer kosten zijn gemaakt dan nodig is.
scherm 2
De uitsplitsing is mogelijk door uit te gaan van de werkelijke afzet. Die is al de basis voor de berekening van de omzet en kan ook dienen om een norm te berekenen voor de uitsplitsing. Deze werkelijke afzet vermenigvuldigt men met de standaardkostprijs, zodat naar twee kanten een vergelijking gemaakt kan worden.
Let wel, het gaat hier om de commerciële kostprijs, dus inclusief tarieven voor de verkoopkosten.
 
Analyse: Uitsplitsing nacalculatorisch bedrijfsresultaat - scherm 3
Het verschil tussen de werkelijke omzet (dus de werkelijke afzet tegen de verkoopprijs) en de werkelijke afzet tegen de kostprijs, geeft het verkoopresultaat dat in de afgelopen periode behaald is. Dat is de winst uit gewone bedrijfsvoering die zou ontstaan als alles volgens de afgesproken standaarden zou gebeuren.
scherm 3
Afwijkingen tussen de werkelijke kosten van de afzet en de norm die daarvoor staat (dus de werkelijke afzet tegen kostprijs) vormen het werkelijke budgetresultaat. Dit budgetresultaat is een bron van informatie voor het management. Daarom moet het opgedeeld worden in stukken die elk geschikt zijn voor nadere analyse. Zie hiervoor het model Opdeling budgetresultaat.
 
 
 
 
 
De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-begrippen.nl en geeft diepgang in de vele, vaak inconsistentie modellen die economen gebruiken.

Deze site biedt een overzicht van consistente modellen en relateert die aan subdisciplines in de bedrijfseconomie. Ook staan er complicaties vermeld die voortvloeien uit de homoniemen en synoniemen die eigen zijn aan de vaktaal. Economen zijn zich echter slecht bewust van die complicaties, waardoor zij allerlei modellen door elkaar halen.


Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal | Universiteit en MBA
Vacatures in het Onderwijs
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document