Bedrijfseconomische Modellen

bedrijfseconomische-modellen.nl
Logo Onderwijsportaal
Zie ook: bedrijfseconomische-begrippen.nl en: vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl
Algemeen
Home Fons Vernooij
Homepage modellen
Contact: Fons Vernooij
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
EBM als naslagwerk
Kaft EBM Elementaire Bedrijfseconomische Modellen
Nieuw: alles over de Libra
Calculaties in de handel
Verkoopprijs en korting
Interne nettowinst
Kostprijs via opslagen
Verkooprijs via toeslagen
Productiesector
Standaardkostprijs
Voorcalc. bedrijfsresultaat
Nacalc. bedrijfsresultaat
Opdeling budgetresultaat
Uitsplitsing grondstofkosten
Uitsplitsing arbeidskosten
Uitsplitsing machinekosten
Extern verslag
Handelsondernemingen
Bankensector
Verzekeringsbedrijven
Productiebedrijven
EBITDA
Wettelijke modellen
Overzicht wettelijke modellen
Balansmodellen
Balansmodellen
        •  Model A
        •  Model B
        •  Model C
        •  Model D
Winst- en Verliesrekening
        •  Model E
        •  Model F
        •  Model G:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model H:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model I
        •  Model J
 

Opzet van de modellenpagina’s

Elke pagina bestaat in essentie uit drie delen:
  • Een of meer analysediagrammen. Deze geven aan hoe vanuit de gewenste grootheid de weg gevonden kan worden naar de data die nodig zijn om die grootheid te berekenen. Dit geeft dus het PAD: Probleem Analyse Diagram.

  • Een weergave van de bewerking in staffelvorm. Deze volgt doorgaans het analysediagram van beneden naar boven. Vanuit de gegevens worden de tussenresultaten berekend zodat uiteindelijk de gevraagde grootheid als resultaatt eruit komt.

  • Een overzicht van complicaties die samenhangen met het model. Via hyperlinks of via een aanvullende opmerkingen komen de complicaties aan bod die samenhangen met het jargon van disciplines binnen de economie en van het spraakgebruik.
Voor nadere informatie kunt u gebruik maken van de website bedrijfseconomische-begrippen.nl
 
Operationalisering van de modellen
Bij projectonderwijs of andere situaties zult u zelf een variatie op dit model moeten formuleren, want de essentie van de bedrijfseconomie is dat er eindeloos gevarieerd wordt op een bekend algemeen patroon. Deze site probeert de essenties van de conceptuele modellen weer te geven, zodat er duidelijke referentiekaders ontstaan. Ieder mag zijn variant erop formuleren en gebruiken.
 
Wendbaarheid van de kennis
De modellen geven de fundamentele wijze van berekening weer. Voor de wendbaarheid in de toepassing die in veel opgaven zijn opgenomen vindt een gehele of gedeeltelijke omkering van de bewerking plaats.

Zo kan in het nettowinstmodel van de handelsonderneming de nettowinst als streefwaarde worden opgegeven en bijvoorbeeld de verkoopprijs als onbekende worden aangemerkt.

analysediagram van de nettowinst in een handelsonderneming

De centrale grootheid nettowinst is dan van onbekende veranderd in een bekend. Een van de data, in casu de verkoopprijs, is van bekende veranderd in onbekende grootheid. De berekening van het rechterdeel van de boomstructuur, in casu de bedrijfskosten, is dan precies zoals eerder.

Daarna begint de omkering van de berekening:
brutowinst = nettowinst + bedrijfskosten
omzet = brutowinst + inkoopwaarde van de afzet
verkoopprijs = omzet / afzet

Deze omkering is kenmerkend voor de wendbaarheid die in vraagstukken aan de orde komt. Let er ook op dat de omkering van de berekening ook leidt tot tegengestelde rekenkundige bewerkingen binnen de driehoekjes. Waar een min stond, verschijnt een plus en waar vermenigvuldigd werd, wordt nu gedeeld.
 
Woord van Dank
Ik houd mij zeer aanbevolen voor op- en aanmerkingen op deze site. Ook opmerkingen die betrekking hebben op schrijf- of tikfouten kunnen helpen de leesbaarheid te vergroten.

Een woord van dank is om deze reden gericht aan Robert Prins, die mij attendeerde op enkele onvolkomenheden.
De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-begrippen.nl en geeft diepgang in de vele, vaak inconsistentie modellen die economen gebruiken.

Deze site biedt een overzicht van consistente modellen en relateert die aan subdisciplines in de bedrijfseconomie. Ook staan er complicaties vermeld die voortvloeien uit de homoniemen en synoniemen die eigen zijn aan de vaktaal. Economen zijn zich echter slecht bewust van die complicaties, waardoor zij allerlei modellen door elkaar halen.

De site bedrijfseconomische-modellen.nl is ook onderdeel van het Onderwijsportaal dat als uitgangspunt heeft dat u sites rechtstreeks kunt benaderen door trefwoorden in te tikken met .nl erachter. Vaak zijn er meer URL’s beschikbaar. Zo kunt u deze site niet alleen via bedrijfseconomische-modellen.nl bereiken, maar ook via bedrijfseconomischemodellen.nl.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal | Universiteit en MBA
Vacatures in het Onderwijs
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document