Kaft EBM

Elementaire Bedrijfseconomische Modellen

Auteurs: Fons Vernooij en Paul van der Aa

bedrijfseconomische-modellen.nl
Logo Onderwijs-En-Banen.nl
Onderwijs En Banen
Zie ook: bedrijfseconomische-begrippen.nl en: vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl
Algemeen
Home Fons Vernooij
Homepage modellen
Contact: Fons Vernooij
Lesmethode EBM
Kaft EBM Elementaire Bedrijfseconomische Modellen
Calculaties in de handel
Verkoopprijs via opslagen
Interne nettowinst
Kostprijs via opslag
Verkooprijs via toeslagen
Productiesector
Standaardkostprijs
Voorcalc. bedrijfsresultaat
Nacalc. bedrijfsresultaat
Opdeling budgetresultaat
Uitsplitsing grondstofkosten
Uitsplitsing arbeidskosten
Uitsplitsing machinekosten
Extern verslag
Handelsondernemingen
Bankensector
Verzekeringsbedrijven
Productiebedrijven
EBITDA
Wettelijke modellen
Overzicht wettelijke modellen
Balansmodellen
Balansmodellen
        •  Model A
        •  Model B
        •  Model C
        •  Model D
Winst- en Verliesrekening
        •  Model E
        •  Model F
        •  Model G:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model H:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model I
        •  Model J
 

De lesmethode EBM als gratis e-book

De lesmethode Elementaire Bedrijfseconomische Modellen geeft aan hoe je problemen kunt aanpakken, uitwerken en controleren. Hij is opgebouwd uit modulen die weer opgedeeld zijn in hoofdstukken. Elk hoofdstuk is als PDF te downloaden en te bestuderen. Veel succes met de aanpak van je studie.

In veel hoofdstukken zijn bedrijfseconomische modellen opgenomen die staan toegelicht op de afzonderlijke pagina's van deze site. Je kunt in de kolom links een onderwerp kiezen en verder ingaan op het model dat hoort bij dat onderwerp.

Voor nadere informatie over de economische termen kun je gebruik maken van de website bedrijfseconomische-begrippen.nl.
 
Het ABC van het oplossen van problemen
A - B - C: Analyse - Bewerking - Controle. Een goede probleemaanpak bestaat uit ten minste drie stappen.

Eerst analyseer je de samenhang tussen de gegevens die je hebt en dat wat gevraagd wordt. Of eigenlijk eerst moet je kijken wat er gevraagd wordt en welke gegevens nodig zijn om de uitkomst te berekenen. Maar je kijkt ook welke tussenstappen nodig zijn om vanuit de gegevens bij de gevraagde grootheid te komen.

Als je weet hoe je met het PAD van de gegevens naar de uitkomst kunt komen, dan is het probleem eigenlijk al opgelost. De bewerking ligt dan voor het oprapen. Je moet gewoon de getallen invoeren en de berekeningen uitvoeren, maar dat is appeltje - eitje. Dat is uitwerken in plaats van probleem oplossen.

Tot slot is het handig om een controle uit te oefenen. Je kunt altijd kijken of de berekening ook klopt met de analyse, of je geen gegevens vergeten bent. Of dat je een rekenfout gemaakt hebt, waardoor de uitkomst wel goed beredeneerd is, maar toch een fout getal oplevert.

P.S. De docent begint meestal met het voorrekenen van de uitkomst en heeft een boekje met uitwerkingen om te weten hoe hij in een paar stappen vanuit de gegevens bij de uitkomst komt. Maar dat is geen probleem oplossen. Dat is een "bewerking" die de "analyse" overslaat en de "controle" overbodig maakt.
 
Module 1: HANDELSBEDRIJVEN
In deze module staat de berekening van de nettowinst bij handelsondernemingen centraal. De rode lijn is dat eerst de vaststelling van de gewenste prijs aan bod komt, daarna de voorcalculatorische winst, de nacalculatorische winst (zowel intern als extern) en daarop aansluitend de kostenbewaking.

Hoofdstuk 1: Plaatsbepaling van de bedrijfseconomie

Hoofdstuk 2: Commerciële calculaties

Hoofdstuk 3: Interne informatievoorziening

Hoofdstuk 4: Externe verslaglegging

Hoofdstuk 5: Standaardisering van de berekeningen

Module 2: KOSTENBEHEERSING (introductiemodule)
In de tweede module komen verschillende bedrijfseconomische modellen aan bod die behoren bij verschillende typen van ondernemingen. De berekening van de kostprijs als basis van de gewenste verkoopprijs krijgt steeds een logisch vervolg in een voorcalculatorisch en nacalculatorisch bedrijfsresultaat. Naast deze onderdelen van de interne verslaggeving komen de verkorte weergaves naar voren in de externe verslaggeving, zoals wettelijk voorgeschreven.

Hoofdstuk 6: Bedrijven met stukproductie

Hoofdstuk 7: Bedrijven met homogene productie - de variabele kostencalculatie

Hoofdstuk 8: Bedrijven met homogene productie - de integrale kostencalculatie

Hoofdstuk 9: Bedrijven met heterogene productie

Module 3: KOSTENBEHEERSING (verdiepingsmodule)
Hoofdstuk 10: Organisaties met een ideële doelstelling

De volgende hoofdstukken zijn in bewerking en volgen spoedig.

Hoofdstuk 11: De dienstverlenende sector
Hoofdsutk 12: Groepering tot kostensoorten
Hoofdsutk 13: Hergroepering tot functionele kosten
Hoofdstuk 14: Economische afwegingsprocessn

Module 4: FINANCIEEL MANAGEMENT (introductie)
De volgende hoofdstukken zijn in bewerking.

Hoofdstuk 15: Financiële verkenning
Hoofdstuk 16: Financiering met eigen vermogen
Hoofdstuk 17: Financiering met vreemd vermogen
Hoofdstuk 18: Opbouw van de financiële structuur
Hoofdstuk 19: Financieel management

Module 5: FINANCIEEL MANAGEMENT (verdieping)
De volgende hoofdstukken zijn in bewerking.

Hoofdstuk 20: Investeringsselectie
Hoofdstuk 21: Externe verslaggeving
Hoofdstuk 22: Analyse door buitenstaanders
Hoofdstuk 23: Concernvorming

De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-begrippen.nl en geeft diepgang in de vele, vaak inconsistentie modellen die economen gebruiken.

Deze site biedt een overzicht van consistente modellen en relateert die aan subdisciplines in de bedrijfseconomie. Ook staan er complicaties vermeld die voortvloeien uit de homoniemen en synoniemen die eigen zijn aan de vaktaal. Economen zijn zich echter slecht bewust van die complicaties, waardoor zij allerlei modellen door elkaar halen.

De site bedrijfseconomische-modellen.nl is ook onderdeel van het Onderwijsportaal dat als uitgangspunt heeft dat u sites rechtstreeks kunt benaderen door trefwoorden in te tikken met .nl erachter. Vaak zijn er meer URL’s beschikbaar. Zo kunt u deze site niet alleen via bedrijfseconomische-modellen.nl bereiken, maar ook via bedrijfseconomischemodellen.nl.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal.nl | Universiteit.nl
Banen-per-stad.nl | Vacatures-onderwijs.nl
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document