Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Een mentaal model van vakdidactiek (2022)
Modelleren via spreadsheets (2020)
Terug naar de vorige eeuw? (2015)
What's in a name (2014)
Over het begrijpen van begrippen (2015)
Economische noties (2014)
Zelfstandig leren lezen (2012)
Onwrikbare fenomenen (2011)
De Competente Ondernemer (2004)
De mogelijke impact van intranet op
    het onderwijs (2002)
M&O als vak in de tweede fase (1996)
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 26 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Introductie in de Vakdidactiek Bedrijfseconomie

“Als u het uitlegt, snap ik het helemaal
maar als ik zelf zo'n vraagstuk moet maken,
dan weet ik niet waar ik moet beginnen.”
Deze opmerking hoorde ik vaak in de klas, als ik de uitkomst van een vraagstuk voorrekende aan leerlingen of aan studenten die thuis vastgelopen waren in de uitwerking. Het leek allemaal zo helder en ik was trots op mezelf dat ik stap voor stap uiteengezet had hoe de uitkomst gevonden moest worden. Maar toch ontbrak er iets.

Na een lang onderzoek wist ik waar het probleem zat: ik kende al de eerste stap van de uitwerking. Ik kende ook de volgende stappen, want die stonden in mijn antwoordenboekje. Maar hoe weet je als student wat de eerste stap is? En hoe weet je in welke volgorde de volgende stappen gezet moeten worden, als je niet over het antwoordenboekje beschikt?

Het oplossen van bedrijfseconomische vraagstukken begint niet met het opschrijven van de eerste regel van de uitwerking. Dat is eigenlijk stap 4. Eerst komt een goede oriëntatie op de tekst, dan een analyse van het probleem en vervolgens de planning van de oplossing. Daarna kun je pas de rekenstappen uitvoeren.
 
De meeste docenten slaan de eerste drie stappen over, omdat ze de uitwerking al kant en klaar beschikbaar hebben. Zij verwaarlozen daardoor de vaardigheid om onbekende vraagstukken aan te pakken. Helaas moeten studenten zelf aan de slag om te ontdekken hoe het oplossingsproces in zijn werk gaat. Deze website biedt daarvoor de helpende hand. Maar hebben studenten tijd voor deze site?
Boomzaag Een grap zegt soms meer dan een lang verhaal. Er was eens een man die een dikke boom wilde omzagen met een botte zaag.

Toen zijn buurman langs kwam en zei dat hij nodig eens zijn zaag moest slijpen, antwoordde hij: "Nee, ik heb geen tijd om te slijpen, want ik moet zagen en dat kost me al zoveel tijd".
Omgezaagde boom
Zo vergaat het ook veel studenten die achter een stapel werk zitten te zwoegen. Zij hebben geen tijd om over hun studiemethode na te denken want zij moeten studeren en dat kost al zoveel tijd.

Studeren kun je leren, net als zagen. Maar je moet wel op tijd je hulpmiddelen aanscherpen. Regelmatig moet je stil staan bij de manier waarop je je werk aanpakt. Dat kost tijd en het lijkt alsof dat ten koste gaat van het werk dat vandaag nog af moet. Maar die tijd win je later terug met ander werk dat je sneller en effectiever kunt aanpakken.

Deze website is geschreven om je te helpen bij het leren stellen van vragen die nodig zijn om zelfstandig vraagstukken aan te pakken. Hij geeft antwoord op vragen zoals: Hoe kun je de tekst van een vraagstuk analyseren? Welke strategieŽn zijn er om een oplossingspad te vinden? Hoe kun je vraagstukken vastleggen in schema's die je steeds weer opnieuw kunt gebruiken? Hoe kun je snel een uitkomst controleren?

De website bevat ook hints hoe je voortdurend de vereiste studievaardigheden kunt uitbouwen. Deze hints zijn in alfabetische volgorde gepresenteerd onder het kopje “Vakdidactische termen” in de kantlijn van de website Bedrijfseconomische-Begrippen.nl.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek