Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
Competent
Functies en rollen
Competente Ondernemer
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Een mentaal model van vakdidactiek (2022)
De Competente Ondernemer (2004)
Ondernemerscompetenties vanuit
    de praktijk (2003)
Vormen van virtueel leren (2003)
Mogelijke impact van intranet op het
    onderwijs (2002)
Virtueel leren in het hoger beroeps-
    onderwijs (2001)
Virtueel leren in het voortgezet
    onderwijs (2001)
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 26 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Competent

In de afgelopen jaren zijn veel opleidingen aan de loop gegaan met de term 'comptenties'. Allerlei opleidingen, vooral in het HBO, moesten gebaseerd zijn op het ontwikkelen van competenties. Echter er was weinig eenduidigheid over dit begrip. Daarom is het nuttig terug te gaan naar de kern: competent.

Wanneer is iemand competent? Dat is het geval als iemand in een stressvolle situatie op basis van zijn kennis, houding en vaardigheden op een succesvolle wijze problemen weet aan te pakken en op te lossen.
Competenties op het werk
Het gaat dus niet alleen om de kwaliteiten van een persoon, maar ook om de situatie waarin die persoon tot de juiste beslissingen moet komen om de gerezen problemen op te lossen.

Dit betekent dat iemand in een alledaagse situatie competent kan zijn, maar in een meer complexe situatie niet.

Als iemand een functie vervult en regelmatig niet in staat is om onder stress tot succesvolle oplossing van complexe situaties te komen, dan is die persoon niet competent voor de functie die hij of zij vervult.

Competenties hebben dus betrekking op de vraag of iemand competent is voor het werk dat hij moet uitvoeren.

Competenties in het onderwijs
Het probleem voor het onderwijs is dat nog niet bekend is in welke baan iemand later terecht komt.

Ten principale is het dus niet mogelijk om te toetsen of iemand, die onderwijs volgt, ook competent is geworden.

Toch zijn werkgevers op zoek naar mensen die na verloop van tijd competent blijken te zijn voor de functie waarin ze zijn aangenomen.
  Om de kans daarop te vergroten, vragen ze van hun toekomstige werknemers niet alleen vakinhoudelijke kennis, maar ook sociale vaardigheden, ict-vaardigheden, teamgeest, discipline, etc.

Competency and Competence
In het Engels zijn er om die reden twee woorden voor 'competentie'. Een eis aan een sollicitant om goed te functioneren in een baan, duidt de werkgever aan met de term 'compentency '.

De opleidingen proberen mensen voor te bereiden door hen op te leiden met kwaliteiten die tegemoet komen aan de verlangens van werkgevers. Een dergelijke kwaliteit heet dan een 'competence'.

Als een persoon wil inschatten over welke kwaliteiten hij of zij beschikt, kan deze een test doen die bekend staat als 'Competence Indicator'.

Groeimodel
Bij een sollicitatie is de cruciale vraag of de 'compentences' die iemand te bieden heeft overeenkomen met de 'competencies' die nu (of in de toekomst) vanuit de functie vereist zijn.

Dit impliceert ook dat er via scholing en training een verdere ontwikkeling van 'competences' mogelijk is om toe te groeien naar de 'competencies' die nodig zijn voor de uitoefening van een functie.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek