Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
Economie en Bedrijfseconomie
Economische noties
Administratie van verenigingen
Dubbele begripsstructuur
Mentale voorstelling
Disciplines in de bedrijfseconomie
Algoritmen en heuristieken
Fasen in het oplossen van problemen
Invloed media op didactiek
Onwrikbare fenomenen
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Een mentaal model van vakdidactiek (2022)
Mentale modellen van leerlingen I: Onderzoek via hardop-denk-sessies (2022)
Mentale modellen van leerlingen II:
Enkele experimenten in de klas. (2022)
Zelfstandig leren lezen (2012)
Onwrikbare fenomenen (2011)
De toekomst van het vak M&O (2004)
De Competente Ondernemer (2004)
De mogelijke impact van intranet op
    het onderwijs (2002)
New media and their role in education
    (2001)
ICT en het onderwijs van de toekomst
    (2000)
De aanvaardbaarheidsvraag,
    een nieuw fenomeen (1999)
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 26 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Economie en Bedrijfseconomie

Het motto van deze website "Leren omgaan met slordig woordgebruik", is zelfs van toepassing op de termen economie en bedrijfseconomie. Niet alleen de term Economie heeft drie verschillende betekenissen, ook de term Bedrijfseconomie heeft drie verschillende betekenissen. Je moet je dus steeds afvragen "Wat bedoelt de schrijven in deze situatie met dit woord?"
Betekenis 1 van Economie
In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen het vak Economie kiezen. Dit vak beperkt zich echter tot het terrein van de algemene economie.

Dat wil zeggen dat onderwerpen zoals de inflatie, de overheidsbegroting en het interna-tionale geldwezen in behandeling komen.

Betekenis 2 van Economie
Op de universiteit staat de opleiding Economie voor een brede vorming in algemene economie en bedrijfseconomie.

Men worstelt wat met deze indeling, omdat het niet aansluit op de verwachting van de leerlingen uit het VWO die naar de universiteit komen. Maar Economie is daar echt de verzamelnaam voor beide hoofdrichtingen binnen de economische wetenschap.

Betekenis 3 van Economie
Opvallend is echter dat in de krant en op het journaal de term Economie gebruikt wordt als aanduiding voor bedrijfseconomische onder-werpen.

Een nieuwslezer bespreekt de afname van de koopkracht, de bezuinigingen bij de overheid en de eurocrisis, om vervolgens te zeggen: "En dan volgt nu het economische nieuws". Vervolgens komen verhalen over winsten of verliezen bij bedrijven.
  Betekenis 1 van Bedrijfseconomie
De bedrijfseconomie is een onderdeel van de economische wetenschap en richt zich op alles wat met het bedrijfsleven te maken heeft.

In deze zin vallen alle vakken, zoals marketing, financiering, boekhouden, accountancy, kosten-calculatie, etc. onder deze term.

Betekenis 2 van Bedrijfseconomie
Binnen het hoger onderwijs kan Bedrijfseconomie de naam zijn van een opleiding, naast andere opleidingen. Het gaat dan om een combinatie van vakken die samen de opleiding vormen.

In deze betekenis kan Bedrijfseconomie naast Commerciële Economie, MER of Accoutancy staan. Het is dan een soort restcategorie en bevat van alle bedrijfseconomische vakken een beetje.

Betekenis 3 van Bedrijfseconomie
Tot slot kan Bedrijfseconomie ook een vak zijn. Een vak dat op grond van historische redenen een inhoud heeft waarin interne en externe verslag-geving centraal staan.

Bij de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie is Bedrijfseconomie een vak naast Boekhouden en Statistiek. Nu valt boekhouden dus buiten de Bedrijfseconomie. Bij de opleiding Bedrijfs-economie maakt boekhouden wel onderdeel uit van de Bedrijfseconomie.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek