Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
Vakdidactiek boekhouden
Boekhouden en bedrijfseconomie
Kijk op boekhouden
Analyse en bewerking
Journaalposten
Informatieprocessen
Boekhoudregels
Staffel en scontro
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Boekhouden of informatieanalyse? (2012)
De Competente Ondernemer (2004)
Boekhoudonderwijs in HAVO en VWO
    (2002)
Project boekhouden (1994)
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 26 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Vakdidactiek van het boekhouden

De boekhouding van een bedrijf is een informatiesysteem. Het moet vragen beantwoorden die door de directie (interne verslaggeving) en door buitenstaanders (externe verslaggeving) gesteld worden. Veel van die vragen zijn standaardvragen, die met behulp van standaardprocedures en standaardoverzichten beantwoord worden. De wetgever heeft dit gestroomlijnd via het Besluit Modellen Jaarrekening.

Het bijzondere aan het boekhoudsysteem is dat het al meer dan 500 jaar oud is, maar nog steeds uiterst bruikbaar voor bedrijven, omdat het allerei verschillende informatieprocessen kan ondersteunen. Ondanks het feit dat de oorspronkelijke opzet van het dubbel-boekhouden voor handelsondernemingen was bestemd, is het ook geschikt gebleken voor grote industriële bedrijven. Zelfs de invoering van computers heeft het boekhoudsysteem als informatiesysteem overleefd.

Om kennis te maken met het boekhouden is er altijd voor gekozen om studenten in de rol van de beginnende boekhouder te plaatsen. Dat is achterhaald, omdat computerprogramma's het werk van de boekhouders hebben overgenomen. Wat blijft is de vraag naar informatie. Hoe kan die opgebouwd worden vanuit de data die al verzameld zijn of die nog verzameld moeten worden. Dit betekent dat de rol van informatie-analist een betere mogelijkheid tot identificatie geeft.

Voor HAVO en VWO is een apart project van 40 uur opgesteld door de Vakontwikkelgroep Economie, die de basis heeft gelegd voor het vak Management & Organisatie. Nadere informatie hierover is te vinden in het artikel Een project ‘beginselen van de administratieve verwerking’.
Didactiek van het boekhouden
Bestaat er een didactiek van het boekhouden? Is boekhouden niet gewoon een techniek om de vele feiten en gebeurtenissen in een bedrijf vast te leggen?

En om die data vervolgens uit te werken tot rapporten en overzichten, zoals die door de overheid en de financiers gevraagd worden? Is dat niet al eeuwen het geval en valt daar nog iets nieuws over te melden?

Ja daar is nog iets nieuws over te melden. Er bestaat een didactiek van het boekhouden. Didactiek gaat over de manier waarop een docent of een auteur kennis overdraagt aan leerlingen / studenten.

De didactiek haalt vanzelfsprekende zaken uit elkaar en splitst ze in overzichtelijke stappen. Daarmee maakt ze complexe kennis toegankelijk.

Het noodlot van de didactiek is echter dat een beginneling zich ontwikkelt tot expert door de overzichtelijke stappen weer samen te voegen tot een vanzelfsprekend geheel.

Zodra dat gebeurt, is het leerproces geslaagd, maar de didactische opbouw lijkt dan zijn functie verloren te hebben.
  Onderwerpen voor de didactiek
Zoals in de aanhef omschreven is de positie van het boekhouden veranderd. De vakdiactiek boekhouden kan aangeven hoe die wijziging in de positie kan doorwerken naar het onderwijs in het boekhouden.

Wat zijn de consequenties voor het onderwijs als de student zich vanaf nu moet identificeren met de rol van de informatie-analist en niet meer met de rol van boekhouder? (Zie: Kijk op boekhouden).

Verder kan de didactiek ingaan op de overeenkomsten en verschillen in woordgebruik tussen het boekhouden en andere onderdelen van de bedrijfseconomie.

Ook de logica van de bestaande boekhoudregels voor het journaliseren en het gebruik van standaardprocedures als staffel- en scontro zijn nadere overwegingen waard.

In de huidige opzet draait alles om de rol als informatiesanalist: welke informatie is nodig om essentiele vragen te beantwoorden en hoe selecteer je en orden je de data die nodig zijn om de vragen te beantwoorden.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek