Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
Competent
Functies en rollen
Competente Ondernemer
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
De Competente Ondernemer (2004)
Ondernemerscompetenties vanuit
    de praktijk (2003)
Vormen van virtueel leren (2003)
Mogelijke impact van intranet op het
    onderwijs (2002)
Virtueel leren in het hoger beroeps-
    onderwijs (2001)
Virtueel leren in het voortgezet
    onderwijs (2001)
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 26 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 
 

Competente Ondernemer

Een ondernemer is competent als hij (of zij) in staat is om alle rollen te vervullen die nodig zijn om het ondernemerschap tot een succes te maken. Dat aantal rollen hangt af van de aard van de onderneming en van het aantal mensen dat in dienst is. Werknemers nemen een of meer rollen over van de ondernemer op basis van de functie die zij krijgen.

Op een eerdere pagina is het onderscheid tussen rollen en functies uiteengezet. Een functie, bijvoorbeeld verkoper, is een pakket aan taken waarvoor een persoon de verantwoordelijkheid krijgt toegewezen. Dat takenpakket kan samenvallen met het takenpakket dat behoort tot de rol verkoper, maar er kunnen ook meer verkopers zijn, dus meer functies die dezelfde rol omvatten.

Ook kan het gebeuren dat iemand met de functie van verkoper niet alleen de rol verkoper vervult, maar ook de rol van marketeer. Het kan zelfs dat hij informeel nog meer rollen vervult, zoals inkoper of inpakker, terwijl hij daar officieel niet voor is aangenomen.

Voor elke rol in een onderneming geldt dat het takenpakket uitgevoerd moet worden door iemand die over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om op basis van zijn inzet en andere houdingsaspecten al zijn taken succesvol te volbrengen.

Voor een onderneming als geheel geldt, dat er bij haperingen in de uitvoering van de ene persoon, iemand anders bereid en beschikbaar moet zijn om de problemen op te vangen en alsnog het takenpakket tot een goed einde te brengen. Zoniet, dan gaat de tent failliet.
Een persoon die zich als ondernemer aanbiedt, moet een groot aantal rollen beheersen om succesvol te kunnen functioneren. In eerste instantie hangt dat aantal af van de grootte van zijn bedrijf. In tweede instantie van het soort bedrijf.

Een ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) moet alle rollen vervullen die bestaan in zijn bedrijf. Dus alle takenpakketten die een samenhangende eenheid vormen. Hij moet alle rollen op compe-tente wijze vervullen, anders loopt hij vast.

Een bouwvakker die een eigen bedrijf start als aannemer, zal niet alleen handig moeten zijn in het timmeren en metselen, maar ook in het maken van offertes, het onderhandelen met klanten, het inkopen van materialen, het admini-streren van zijn bedrijf en het innen van zijn geld.

Afhankelijk van het succes van zijn onderneming kan hij verschillende takenpakketten, dus rollen, afsplitsen en overdragen aan werknemers (bijv. secretariaat, metselen en timmeren) of externe krachten (bijv. boekhouding en verzekeringen).

Tijdens de groei komen er ook takenpakketten bij, zoals het werven van personeel, het aansturen van de werknemers, het beheren van de loon-administratie en het ontslaan van mensen, als dat nodig is.

Ook dit pakket aan taken, in feite deze rol als personeelwerker, kan hij overdragen aan een functionaris die daarin is gespecialiseerd. Maar dan moet de omzet wel groot genoeg zijn, om die kosten op te vangen.
  Uiteindelijk zal de ondernemer alle uitvoerende taken in pakketten kunnen samenvoegen en overdragen aan werknemers die als functionaris een of meer rollen in het bedrijf vervullen.

Wat resteert is de zuivere rol van ondernemer, zoals de meeste mensen die in gedachte hebben als ze praten over een ondernemer: het inschatten van kansen en het nemen van initiatief om die kansen te benutten, rekening houdend met de risico's.

De functie van ondernemer zal dus altijd de rol van ondernemer bevatten, maar in kleindere ondernemingen zal de functie van ondernemer ook alle andere rollen binnen het bedrijf omvatten, zolang daar geen aparte mensen voor in dienst genomen zijn.

Als de onderneming verder groeit kan de onder-nemer nog meer takenpakketten formuleren en afstoten, zoals management, R&D, financiering en zelfs het bestuur en toezicht.

Door de onderneming om te zetten in een BV of NV komt de rol van ondernemer los van de rol van directeur en van financier. En de rol van financier kan weer uitgesplitst worden onder aandeel-houders.

Een ondernemer die zijn bedrijf goed opzet, uitbouwt en bestuurt, kan uiteindelijk al zijn rollen overdragen en zich beperken tot algemeen toezicht. Hij is dan opgehouden ondernemer te zijn en is voortaan rentenier.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek