Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
Begrippen en grootheden
Economische notie
Synoniemen en homoniemen
Handelingsvoorschriften
Overzicht eenheden
Pragmatische aanpak
Goed lezen
Oorzaken begripsverwarring
Achtergrondmodellen
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Modelleren via spreadsheets (2020)
Terug naar de vorige eeuw? (2015)
Economische noties (2014)
Begrippen per stuk of in paren? (2013)
Dimensieanalyse als basis (2013)
Homoniemen (2012)
Zelfstandig leren lezen (2012)
Presentatie Workshop Z.L.L. (2012)
P.P. Presentatie
Dimensieloos denken (1994)
De toetsende tucht van de
    dimensieanalyse (1993)
Discussie over baten en lasten
1 Baten en lasten bij een vereniging +
   Quintus, een cluster van non-profit-
   centra (2003)
2 Baten en lasten overheid (2003)
3 Baten en lasten in het examen-
   programma M&O (2003)

   Gief van Schijndel & Ton Verwey.
4 De toekomst van het vak M&O (2004)
5 Hoe slepende penningmeesters
   M&O slopen (2005)

   Gief van Schijndel & Ton Verwey.
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 22 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Achtergrondmodellen

Op de pagina Handelingsvoorschriften is aangegeven dat een vraagstuk bestaat uit een reeks grootheden die via operatoren aan elkaar verbonden zijn. Om te zorgen dat het vraagstuk niet te eenvoudig is, vermeldt men de relaties tussen de grootheden niet in de tekst van het vraagstuk.
Stel er is een vraagstuk dat als volgt is geformuleerd:
Een handelsbedrijf beschikt over de volgende gegevens met betrekking tot het afgelopen jaar:
omzet                          = € 950.000
inkoopwaarde afzet     = € 300.000
variabele kosten         = € 350.000
constante kosten        = € 100.000

Gevraagd:      1. bereken de brutowinst;
                       2. bereken de nettowinst.

In feite bestaat het oplossen van dit vraagstuk dus uit het toevoegen van de handelingsvoorschriften (c.q. operationele definities) die nodig zijn om de gevraagde onbekende grootheden te berekenen. Die handelingsvoorschriften vormen samen het PAD: het Probleem Analyse Diagram. Op een of andere manier moet een student dat PAD als mentale voorstelling in zijn hoofd construeren.
Geschikt PAD voor dit vraagstuk
diagram van de interne nettowinst
De volgende vraag is, hoe een student het PAD kan bedenken dat nodig is om het vraagstuk op te lossen. Welnu daarvoor zijn een aantal achtergrondmodellen beschikbaar. Hier onder staat een gedeelte van zo’n model, want de variabele kosten per stuk zijn ook nog weer uit te splitsen, evenals de constante kosten.
Gedeelte van een beschikbaar achtergrondmodel
diagram van de interne nettowinst
Op de website www.bedrijfseconomische-modellen.nl staat een groot aantal achtergrondmodellen weergegeven. Die modellen zijn niet gangbaar in de weergegeven notatie met haken en vlakverdeling. Dat is jammer, want ze geven een goed beeld van de conceptuele netwerken die studenten zich op een of andere manier eigen moeten maken om inzicht te hebben in de bedrijfseconomie.

Centraal staat een grootheid waarin een ondernemer interesse heeft. Deze centrale grootheid staat aan de top. Direct daaronder staan de grootheden die nodig zijn om de waarde van de centrale grootheid uit te rekenen. Deze grootheden, die lager in de hiërarchie staan, kunnen ook weer berekend worden vanuit andere grootheden die daar weer ondergeschikt aan zijn.

De grootheden die onder de centrale grootheid staan zijn met elkaar verbonden via de operatoren. Binnen de bedrijfseconomie zijn dit bijna uitsluitend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Zodra de waarden van de grootheden onderaan het schema bekend zijn, kun je de bovenliggende grootheden berekenen.

Vraagstukken zijn dus opgebouwd rond fragmenten die ontleend zijn aan achtergrondmodellen die voor bepaalde bedrijfstypen in bepaalde situaties geldig zijn. Die fragmenten kunnen ook in omgekeerde richting afgewerkt worden. Zo kan een vraagstuk gebouwd zijn rond de constante kosten als onbekende, terwijl de nettowinst bekend is. Ook kan de afzet de onbekende zijn bij een nettowinst van € 0 en ontstaat er een berekening waarin de break-evenafzet berekend moet worden.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek