Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
Begrippen en grootheden
Economische notie
Synoniemen en homoniemen
Handelingsvoorschriften
Overzicht eenheden
Pragmatische aanpak
Goed lezen
Oorzaken begripsverwarring
Achtergrondmodellen
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Terug naar de vorige eeuw? (2015)
Economische noties (2014)
Begrippen per stuk of in paren? (2013)
Dimensieanalyse als basis (2013)
Homoniemen (2012)
Zelfstandig leren lezen (2012)
Presentatie Workshop Z.L.L. (2012)
P.P. Presentatie
Dimensieloos denken (1994)
De toetsende tucht van de
    dimensieanalyse (1993)
Discussie over baten en lasten
1 Baten en lasten bij een vereniging +
   Quintus, een cluster van non-profit-
   centra (2003)
2 Baten en lasten overheid (2003)
3 Baten en lasten in het examen-
   programma M&O (2003)

   Gief van Schijndel & Ton Verwey.
4 De toekomst van het vak M&O (2004)
5 Hoe slepende penningmeesters
   M&O slopen (2005)

   Gief van Schijndel & Ton Verwey.
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 22 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Pragmatische aanpak

Bedrijfseconomische wijsheid: iets is waar omdat het waar is of omdat het goedkoper is dan de waarheid.

Kennis van het bedrijfseconomische jargon veronderstelt een grote bedrevenheid in het omgaan met synoniemen, homoniemen en misconcepties. Volgens academische maatstaven is het de bedoeling dat een auteur zijn begrippenapparaat eenduidig definieert en vervolgens consistent gebruikt.
In aansluiting op de praktijk vermengen bedrijfseconomen het academische uitgangspunt met de alledaagse realiteit. Zij beroepen zich erop dat bedrijven nu eenmaal slordig met begrippen omgaan en dat het contact met de realiteit behouden moet blijven.

Daardoor blijven de inconsistenties bestaan en is het een belangrijke vaardigheid om in de bedrijfseconomie te leren omgaan met slordig woordgebruik.

Daar komt bij dat de doelstelling van het bedrijfsleven niet is om consistent en gedisciplineerd te praten, maar om geld te verdienen. Tijdverspilling is geldverspilling.

Nadenken en afstemmen op mensen buiten de eigen kring, is misschien nuttig, maar vereist tijd die voor andere zaken, zoals geld verdienen, gebruikt kan worden.

Deze pragmatische manier van denken blijkt bijvoorbeeld uit de wijze waarop economische begrippen gedefinieerd worden. Zo is er een onderscheid tussen directe en indirecte kosten.

Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks gekoppeld kunnen worden aan de veroorzakers van die kosten.
  Maar indirecte kosten zijn niet alleen kosten waarvoor die koppeling niet gemaakt kan worden, maar ook kosten waarvoor de koppeling wel mogelijk is, maar het maken van die koppeling te complex en dus te duur is.

Voor het gebruiksgemak zijn er veel vage begripsstructuren. Variabele kosten, bijvoorbeeld, zijn kosten die variŽren met de omvang van de productie (en/of de afzet).

Alle kosten die dat niet doen, behoren tot de vaste kosten of constante kosten. Daardoor valt een marketingbudget onder de constante kosten, terwijl het van minuut tot minuut te veranderen is.

De term constante kosten staat dus voor een restcategorie, zoals ook termen als algemene kosten, exploitatiekosten, complementaire kosten, brutowinst, perioderesultaat en bedrijfsresultaat per situatie van inhoud kunnen wisselen.

De exacte betekenis van die termen hangt dus af van de situatie waarin ze gebruikt worden en van de kosten- en opbrengstencategoriŽen die nog niet genoemd zijn in die situatie.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek