Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
Vakdidactiek boekhouden
Boekhouden en bedrijfseconomie
Kijk op boekhouden
Analyse en bewerking
Journaalposten
Informatieprocessen
Boekhoudregels
Staffel en scontro
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Boekhouden of informatieanalyse? (2012)
De Competente Ondernemer (2004)
Boekhoudonderwijs in HAVO en VWO
    (2002)
Project boekhouden (1994)
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 10 febuari 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Een andere kijk op boekhouden

Boekhouden is het stapsgewijs verwerken van beschikbare data tot bruikbare informatie met behulp van vastgestelde regels. Het is een procedure die onderdeel uitmaakt van een groter proces van de verzorging van informatie. Een informatieproces zorgt voor antwoorden op vragen die de leiding van een bedrijf formuleert.

Informatie-analyse en boekhoudsystemen
Een informatieproces begint bij het formuleren van vragen. Vervolgens bekijkt een informatie-analist welke data nodig zijn om die informatie te produceren. Dat leidt tot een proces van (1) verzameling van gegevens, (2) opslag van data, (3) verwerking van data en (4) comprimering van data tot informatie.

Boekhouden is een proces waarbij de opbouw van het informatieproces in de loop der eeuwen tot stand is gekomen. Telkens zijn er nieuwe vragen geformuleerd waarvoor informatie-analisten uitbreidingen en variaties hebben bedacht op bestaande boekingen en boekhoudregels. Elk bedrijf kan daardoor kiezen uit bestaande modellen die zijn vastgelegd in allerlei soorten boekhoudprogramma's.
De rol van de boekhouder is uitgespeeld

In principe is de boekhouder de persoon die zorgt voor (3) het verwerken en (4) het comprimeren van data op basis van regels die de informatie-analisten in de loop der tijd hebben geformuleerd. Zijn taak is dus beperkt tot een deel van het informatieproces.

Veel van de boekhoudregels zijn inmiddels vast-gelegd in boekhoudprogramma's. Daardoor is het werk van de boekhouder voor het grootste deel overgenomen door de computer.

De vraag is dan waarom het nuttig is om te leren boekhouden? Dat nut beperkt zich tot het begrijpen van het informatieproces.

Hoe komt de aangeleverde informatie tot stand? Hoe zijn de opgeslagen data verwerkt en gecomprimeerd tot bruikbare informatie?

Dat inzicht krijg je door de boekingsgang te bestuderen.
  Identificeer je daarom met de informatie-analist

Het lijkt vanzelfsprekend om je te identificeren met degene die de boekingen uitvoert en dus te beginnen bij het inboeken van financiële feiten, maar dat is slechts schijn.

Dat inboeken kan alleen omdat een informatie-analist de boekingsgang al heeft uitgedacht. Hij heeft richtlijnen gegeven welke feiten waar en wanneer geboekt moeten worden.

Om te begrijpen wat boekhouden inhoudt, moet je je identificeren met degene die de boekingsgang heeft uitgezet en die heeft aangeeft welke feiten waar en wanneer in de boeken moeten komen.

Verplaats je in de gedachten van iemand die het informatiesysteem ontwerpt en dan begrijp je de logica achter de boekingsgang.

Een voorbeeld is uitgewerkt op de pagina Analyse en bewerking.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek