Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
Vakdidactiek boekhouden
Boekhouden en bedrijfseconomie
Kijk op boekhouden
Analyse en bewerking
Journaalposten
Informatieprocessen
• Informatieproces 1
• Informatieproces 2
• Informatieproces 3
• Informatieproces 4
Boekhoudregels
Staffel en scontro
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Boekhouden of informatieanalyse? (2012)
De Competente Ondernemer (2004)
Boekhoudonderwijs in HAVO en VWO
    (2002)
Project boekhouden (1994)
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 22 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Informatieprocessen

Voor het voeren van beleid zijn er talloze vragen die met behulp van de beschikbare data beantwoord moeten worden. Dit betekent dat er processen zijn om informatie te produceren. Informatie is het antwoord op een vraag door data te verzamelen, te selecteren en te comprimeren. Informatieprocessen zijn dus gericht op het transformeren van data tot bruikbare informatie.

De benodigde informatie hangt samen met de ondernemingsvorm die de onderneming heeft. Voor een BV of NV zijn wettelijke regels voor de verslaglegging. Voor de eenmanszaak of VOF ontbreken die. Belangheb-benden zijn de ondernemer, de belastingdienst, de externe financiers en eventuele andere stakeholders zoals vakbonden, al naar gelang de omvang van de onderneming en de gekozen ondernemingsvorm.
In diverse bedrijfseconomische modellen (zie www.bedrijfseconomische-modellen.nl) is de samenhang tussen bedrijfseconomische grootheden weergegeven. Maar die modellen zijn allemaal fragmenten uit bedrijfsprocessen die veel omvangrijker zijn.

In vier transformatiemodellen is voor vier verschillende bedrijfssituaties een weergave opgesteld van het totale informatieproces dat begint bij overeenkomsten voor levering van goederen en diensten en eindigt bij de interne of externe resultatenrekening inclusief de kengetallen.
  Echter, de analyse loopt precies andersom. Een ondernemer heeft eerst behoefte aan bepaalde informatie in een bepaalde situatie. Op basis van die behoefte kijkt de ondernemer welke overzichten hij wil hebben en welke grootheden daarvoor berekend moeten worden.

Vervolgens zoekt hij uit welke gegevens nodig zijn om die grootheden te berekenen. Zo komt hij vanaf de behoefte aan informatie bij de verzameling van data. Daarna vindt de bewerking van die data plaats tot de gewenste informatie. Dat laatste proces is vastgelegd
          De vier weergegeven bedrijfssituaties zijn:
          - eenvoudig bedrijfsproces handelsonderneming voor een eenmanszaak
          - stukproductie in een VOF zonder kostenverdeling
          - industrieel bedrijfsproces in een BV met kostenverdeling (retrospectief)
          - industrieel bedrijfsproces in een NV met toegestane en werkelijke kosten.

Bij deze modellen blijven de belastingtechnische zaken buiten beschouwing, maar zij zouden meegenomen kunnen worden in de informatieprocessen. De belasting is immers de belangrijkse vrager van informatie.
Alle vier processen beginnen met de momenten waarop overeenkomsten worden afgesloten (1). Deze leiden tot een registratie van de uitgaven en ontvangsten, waarbij het gaat om het aangaan van de verplichtingen.   De start van het informatieproces is het moment waarop een bedrijf de basale data registreert. Uit de verplichtingen volgen enerzijds de fysieke levering van goederen en diensten (2) en anderzijds de feitelijke betalingen en inkomsten (3).
Zie voor een verdere toelichting het proefschrift van dr. A.T.J. Vernooij, Het Leren Oplossen van Bedrijfseconomische Problemen, blz. 77 e.v.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek