Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
Problemen vs vraagstukken
Bereken X
Het PAD
Wendbaarheid van kennis
Makkelijke en moeilijke vraagstukken
Percentages
Breuken
Gebruik van spreadsheets
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Zelfstandig leren lezen (2012)
Presentatie Workshop Z.L.L. (2012)
Een percentage is geen honderdste
    deel van iets (2011)
De aanvaardbaarheidsvraag,
    een nieuw fenomeen (1999)
Verkoop- en budgetresultaat (1995)
Dimensieloos denken (1994)
De toetsende tucht van de
    dimensieanalyse (1993)

Spreadsheets as a tool (1993)
Introductie in spreadsheets (1993)
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 26 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Percentages zijn verhoudingsgetallen

Het adagium dat een percentage een honderdste deel is van iets en dat het maximum 100% is, omdat je dan alles hebt, is een onwrikbaar fenomeen in het onderwijs. Het is niet waar, maar het is de meest triviale manier om uit te leggen wat een percentage is. Zo triviaal, dat elke leerling het adagium begrijpt.

Vervolgens is de vraag of elke leerling de switch kan maken naar de werkelijke aard van het begrip, namelijk dat percentages verhoudingsgetallen zijn met het getal 100 in de noemer. In feite gaat het om de eenheid 'per honderd' en dan hoort daarbij ook nog te staan 'waarvan'.
Veel docenten zetten leerlingen onbedoeld op het verkeerde been als zij over percentages praten.

Zo staat in het oktobernummer 2011 van het Tijdschrift Economisch Onderwijs: “Een percent is een honderdste deel ergens van, altijd een deel van iets. … (bijvoorbeeld) de luchtvochtigheid is 60%. … De vochtigheid waarbij waterdamp gaat condenseren is het maximum, is 100%”.

Dit citaat komt uit een artikel als introductie op een uiteenzetting van indexcijfers. De auteur hanteert hier een vaak voorkomend didactisch uitgangspunt dat als doel heeft om de overzichtelijkheid te bevorderen. Hij probeert de stof op een vereenvoudigde wijze uiteen te zetten.

De vraag is echter of de toegepaste vereenvoudiging tot meer inzicht leidt of dat die aanpak contraproductief is en leidt tot een blokkade in het latere leerproces

Zodra de indexcijfers ter sprake komen, schrijft dezelfde auteur: "Het indexcijfer van onze verkoop is 120. Ze (de leerlingen) weten dan allemaal dat nu de verkoop 120% van een jaar eerder is."

De voorbeelden lijken goed gekozen, maar de vraag is of deze veronderstelling over de beeldvorming bij leerlingen klopt. Of denken die: "Hoe kan dat nou, het maximum was toch 100%? Dat heb je net zelf gezegd."
  Eigenlijk gaat het artikel niet over percentages, maar over indexcijfers. De auteur gebruikt percentages als didactisch hulpmiddel om op begrijpelijke wijze een aanloop te maken naar indexcijfers.

Dat is op zich prima. Het wordt pas een probleem als hij opnieuw gaat uitleggen wat een percentage is en daarvoor een versimpelde vorm kiest.

Ter completering van de versimpelde benadering laat hij een natuurkundig voorbeeld volgen waarbij de stelling dat 100% het maximum is, goed wordt aangetoond.

Maar dat is nou net niet de bedoeling. Beter zou zijn om een voorbeeld te nemen over bijvoorbeeld zakgeldverhoging en aan te geven dat 20% meer zakgeld leidt tot een nieuw bedrag dat 120% van het oude bedrag is.

De definitie luidt dan: Een percentage is de verhouding van de ene grootheid tot een andere grootheid, vermenigvuldigd met 100.

Bijvoorbeeld: Als de inkoopprijs € 40 is en de verkoopprijs is € 50, dan is de inkoopprijs (40/50) x 100 = 80% van de verkoopprijs.

De verkoopprijs is dan (50/40) x 100 = 125% van de inkoopprijs. Het %-teken geeft vervolgens aan dat er een vermenigvuldiging met 100 heeft plaats gevonden.
(Zie ook: bedrijfseconomische-begrippen.nl)
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek