Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
Problemen vs vraagstukken
Bereken X
Het PAD
Wendbaarheid van kennis
Makkelijke en moeilijke vraagstukken
Percentages
Breuken
Gebruik van spreadsheets
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Zelfstandig leren lezen (2012)
Presentatie Workshop Z.L.L. (2012)
Een percentage is geen honderdste
    deel van iets (2011)
De aanvaardbaarheidsvraag,
    een nieuw fenomeen (1999)
Verkoop- en budgetresultaat (1995)
Dimensieloos denken (1994)
De toetsende tucht van de
    dimensieanalyse (1993)

Spreadsheets as a tool (1993)
Introductie in spreadsheets (1993)
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 10 febuari 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Het ProbleemAnalyseDiagram (PAD)

Op de pagina Bereken X is uiteengezet dat de meeste bedrijfseconomische vraagstukken vanuit de wiskunde gezien een functievoorschrift missen (zie voorbeeld 1.2). Er zijn een of meer onbekenden die opgelost moeten worden met twee of meer gegevens. Hoe die gegevens gecombineerd moeten worden, staat er niet bij, want dan wordt het vraagstuk te makkelijk. Op deze pagina komt de economische aanpak aan bod.
 
Voorbeeld 1.1
Een handelsbedrijf beschikt over de volgende gegevens met betrekking tot het afgelopen jaar:
omzet                            = € 950.000
inkoopwaarde afzet      = € 300.000
variabele kosten           = € 350.000
constante kosten          = € 100.000

Gevraagd:    1. bereken de brutowinst
                     2. bereken de nettowinst

Om een vraagstuk op te lossen op basis van economisch inzicht, is een bedrijfseconomische interpretatie vereist. Eigenlijk is daarvoor nodig dat je als eerste stap in het oplossingsproces alle getallen uit het vraagstuk schrapt. Vervolgens rijst de vraag hoe je alle grootheden met elkaar moet verbinden om de samenhang duidelijk te krijgen.

Als je abstraheert van de getallen en je richt je op de economische termen die in het vraagstuk voorkomen, ontstaat de volgende situatie.

Voorbeeld 1.3
Een handelsbedrijf beschikt over de volgende gegevens met betrekking tot het afgelopen jaar:
- omzet
- inkoopwaarde afzet
- variabele kosten
- constante kosten

Gevraagd:  1. bereken de brutowinst
                   2. bereken de nettowinst.

Voor een goed economisch begrip is nodig dat je weet wat de termen betekenen. Je moet weten dat de omzet de totale verkoopwaarde van alle verkochte goederen in een periode is. Ook op de andere termen moet je je eerst oriŽnteren om te weten wat men in deze situatie bedoelt met deze termen.

Voor het vaststellen van de relaties die nodig zijn om dit vraagstuk op te lossen, zijn in principe twee wegen mogelijk. De eerste weg is je af te vragen of je in het verleden al eens een soortgelijke opgave hebt gemaakt, zodat je de oplossing al kent of makkelijk kunt afleiden vanuit een bekend oplossingspad.

Als dat niet het geval is, kun je de tweede weg bewandelen en uitzoeken of er een bedrijfseconomisch model bestaat dat aanwijzingen geeft hoe de relaties over het algemeen worden gelegd. Het eerste model dat in gedachten schiet is het onderstaande model, of eigenlijk fragment van een model, want de variabele kosten per stuk en de constante kosten zijn nog verder uit te splitsen.
Modelfragment van een berekening van de nettowinst bij een handelsondernemingdiagram van de interne nettowinst
Soms is het eerste model dat in je gedachten schiet niet het meest toepasselijke. Bij variabele kosten en constante kosten kun je ook denken aan de micro-economie (zie Kiezen van het juiste model) of aan een ander veel voorkomend model om de nettowinst en brutowinst te berekenen (zie hier onder).
Modelfragment van een andere berekening nettowinst bij een handelsondernemingdiagram van de interne nettowinst
Het ligt voor de hand om voor de berekening van de uitkomsten in voorbeeld 1.1 gebruik te maken van een fragment uit het eerste model. Dit fragment staat hier onder en geeft een volledig beeld van de samenhang tussen alle grootheden. Het is een Probleem-Analyse-Diagram dat het volledige PAD weergeeft tussen de gegevens en de gevraagde grootheden.

Wiskundigen (zie Bereken X) zouden zeggen dat dit PAD het functievoorschrift is. In feite zijn er twee vragen, dus twee functies:
x = f(a,b) dus: brutowinst = functie (omzet en inkoopwaarde van de afzet): x = a - b.
y = f(x, c, d) dus: nettowinst = functie (brutowinst en variabele kosten en constante kosten): y = x - c - d.

Geschikt PAD voor voorbeeld 1.1
diagram van de interne nettowinst
In bedrijfseconomische termen zijn er twee Handelingsvoorschriften:
brutowinst = omzet - inkoopwaarde van de afzet = € 950.000 - € 300.000 = € 650.000
nettowinst = brutowinst - variabele kosten - constante kosten
                   = € 650.000 - € 350.000 - € 100.000 = € 200.000.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek