Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
Problemen vs vraagstukken
Bereken X
Het PAD
Wendbaarheid van kennis
Makkelijke en moeilijke vraagstukken
Percentages
Breuken
Gebruik van spreadsheets
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Artikelen bedrijfseconomie
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Zelfstandig leren lezen (2012)
Presentatie Workshop Z.L.L. (2012)
Een percentage is geen honderdste
    deel van iets (2011)
De aanvaardbaarheidsvraag,
    een nieuw fenomeen (1999)
Verkoop- en budgetresultaat (1995)
Dimensieloos denken (1994)
De toetsende tucht van de
    dimensieanalyse (1993)

Spreadsheets as a tool (1993)
Introductie in spreadsheets (1993)
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 10 febuari 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Bereken X in dit vraagstuk

Bedrijfseconomische vraagstukken bevatten over het algemeen de opdracht om een berekening uit te voeren. Het lijkt dan of alles draait om de getallen. Maar een berekening is alleen mogelijk als je de gegevens op een of andere manier met elkaar in verband kunt brengen. Er schuilen dus verbanden achter alle berekeningen. Zodra je die verbanden ziet, is het uitrekenen van de uitkomst niet moeilijk meer. Maar achterhaal eerst maar eens die juiste verbanden.

Voorbeeld 1.1
Een handelsbedrijf beschikt over de volgende gegevens met betrekking tot het afgelopen jaar:
omzet                            = € 950.000
inkoopwaarde afzet      = € 300.000
variabele kosten           = € 350.000
constante kosten          = € 100.000

Gevraagd:      1. bereken de brutowinst
                       2. bereken de nettowinst

Dit vraagstuk kun je op twee verschillende manieren bekijken. Je kunt ernaar kijken als een wiskundig probleem of als een economisch probleem. Bij een wiskundig probleem abstraheer je van alle tekst en concentreer je je op de getallen en op de relaties daartussen. Wiskundig gezien staat er:

Voorbeeld 1.2
Een handelsbedrijf beschikt over de volgende gegevens met betrekking tot het afgelopen jaar:
          a = 950.000
          b = 300.000
          c = 350.000
          d = 100.000

Gevraagd     1. bereken x
                     2. bereken y

Deze interpretatie leidt tot een onoplosbaar probleem. Wat ontbreekt is het functievoorschrift, d.w.z. de aanwijzingen die nodig zijn om de noodzakelijke verbanden te leggen tussen de gevraagde grootheden (x en y) en de beschikbare gegevens (a, b, c en d).

Bedrijfseconomische vraagstukken, zoals weergegeven in voorbeeld 1.1, zijn onoplosbaar op basis van de gegevens die in het vraagstuk worden verstrekt. Om de juiste oplossing te vinden moet je van buitenaf informatie toevoegen: een goed gelijkend voorbeeld, een reeds bekende formule of een model waarin de relaties vastliggen. Bijvoorbeeld het model dat hier onder staat.
diagram van de interne nettowinst
Gelukkig zijn er ook mogelijkheden om een uitkomst te zoeken door het toepassen van een of meer goed gerichte gokstrategieën: zie de pagina Gokstrategieën

Voorts is het mogelijk dat vanuit bijvoorbeeld de micro-economie concurrenrende modellen naar voren komen, die tot verwarring kunnen leiden. Zie: Kiezen juiste model.
Find-x
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek