Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
Elk hoofdstuk als PDF
Bijlagen proefschrift
Hardop-denk-protocollen (6 vwo)
Test Kennis Van Begrippen
Kennis Van Handelingsvoorschriften
Experiment kaartsorteren
Tekstboeken 4 HAVO
Originele teksten uit het boek
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Het leren oplossen van bedrijfs-
economische problemen.

Korte samenvatting.
Bewerking van Pedagogisch Tijdschrift
lijn
Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen
Uitgebreide samenvatting,
Pedagogisch Tijdschrift
jaargang 23, nr.1, 39-62 (1998).
lijn
Impliciet versus expliciet onderwijs in bedrijfseconomische modellen
Meest uitgebreide samenvatting
Tijdschrift voor Onderwijs Research
21e jaargang, nr.3 (1996).
lijn
Op zoek naar consistentie in de leerstof Bedrijfseconomie
Onderzoek van Onderwijs
23e jaargang, nr.3 (1994).
lijn
De toetsende tucht van de
dimensieanalyse

Maandblad Acc & Bedrijfseconomie
67e jaargang, nr.10 (1993).
lijn
Dimensieloos denken
Maandblad Acc & Bedrijfseconomie.
68e jaargang, nr. 9 (1993).
lijn
Leren leren vereist consistentie
Pedagogisch Tijdschrift
23e jaargang, nr.1 (1998).
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 22 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Kennis Van Begrippen (KVB)

onderdeel van het onderzoek van Fons Vernooij

Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen
Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs.
 
De onderstaande documenten zijn stuk voor stuk downloadbaar.
 
Kennis van Begrippen
De test Kennis van Begrippen is een synoniementest. In het kader van dit onderzoek is uitwerking gegeven aan twee categorieën van begrippen:
• kosten (versus uitgaven, betalingen, lasten, verliezen, toegevoegde waarde en bezitsvorming)
• opbrengst verkopen (vs afzet, omzet, verkoopwaarde, ontvangsten, brutowinst en nettowinst).

Vanuit de prive-situatie kennen leerlingen de term kosten als synoniem voor uitgaven en betalingen. Via de winstbepaling in een handelsonderneming leren zij dat de term kosten synoniem is aan verliezen, cq. lasten. Vervolgens moeten zij een kostprijs berekenen en dan is de term kosten synoniem aan toegevoegde waarde en bezitsvorming.

De test van de synoniemen voor de opbrengst verkopen leidde de docent van de groep die ik onderzocht tot de opmerking dat ik zo'n simpele test eigenlijk niet voor zou moeten leggen aan leerlingen. Die hebben ze toch allemaal goed! Maar dat viel zwaar tegen. 80% van zijn leerlingen gaven aan dat de opbrengst verkopen synoniem was met de brutowinst.
 
Logo PDF Verslag van de test Kennis van Begrippen
       (fragmenten uit Deelrapport 3: Instrumentatie vh onderzoek in 4 HAVO)
 
Deze test heb ik vaak gebruikt op nascholingsbijeenkomsten van docenten. Elke docent was ervan overtuigd dat hij of zij precies wist wanneer er sprake was van synoniemen en wanneer niet. De diverse situaties legde ik ter plekke voor aan een groep van 25 ervaren leraren. Vervolgens was het voldoende om de resultaten te inventariseren en op het bord te schrijven. Verbijsterd keek men elkaar daarna aan omdat de keuzes volstrekt uiteen liepen.

Om aan de algehele verwarring een eind te maken, bracht ik de discussie op de eenheid die in de afzonderlijke situaties van toepassing is. Uitgaven en betalingen gaan in euro's (destijds guldens). Verliezen en lasten horen uitgedrukt te worden in euro's per periode. Bezitsvorming en toegevoegde waarde gaan in principe in euro's per eenheid product. Afhankelijk hoe de term kosten gebruikt wordt, kan dus beoordeeld worden of er sprake is van synoniemen of niet.
 
Logo PDF Bijlagen bij de test Kennis van Begrippen:
       Bijlage 2: Test Kennis van Economische Begrippen - situatie 1
       Bijlage 3: Test Kennis van Economische Begrippen - situatie 2
       Bijlage 4: Test Kennis van Economische Begrippen - situatie 3
       Bijlage 5: Betrouwbaarheidstest Kennis van Economische Begrippen
 
 
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek