Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
Elk hoofdstuk als PDF
Bijlagen proefschrift
Hardop-denk-protocollen (6 vwo)
Test Kennis Van Begrippen
Kennis Van Handelingsvoorschriften
Experiment kaartsorteren
Tekstboeken 4 HAVO
Originele teksten uit het boek
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Het leren oplossen van bedrijfs-
economische problemen.

Korte samenvatting.
Bewerking van Pedagogisch Tijdschrift
lijn
Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen
Uitgebreide samenvatting,
Pedagogisch Tijdschrift
jaargang 23, nr.1, 39-62 (1998).
lijn
Impliciet versus expliciet onderwijs in bedrijfseconomische modellen
Meest uitgebreide samenvatting
Tijdschrift voor Onderwijs Research
21e jaargang, nr.3 (1996).
lijn
Op zoek naar consistentie in de leerstof Bedrijfseconomie
Onderzoek van Onderwijs
23e jaargang, nr.3 (1994).
lijn
De toetsende tucht van de
dimensieanalyse

Maandblad Acc & Bedrijfseconomie
67e jaargang, nr.10 (1993).
lijn
Dimensieloos denken
Maandblad Acc & Bedrijfseconomie.
68e jaargang, nr. 9 (1993).
lijn
Leren leren vereist consistentie
Pedagogisch Tijdschrift
23e jaargang, nr.1 (1998).
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 10 febuari 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Originele teksten uit het boek van Hoogheid en Fuchs
gebruikt voor het proefschrift van Fons Vernooij

Bedrijfseconomie voor havo / vwo

Basisboek / Wolters Noordhof

 
De onderstaande documenten zijn stuk voor stuk downloadbaar.
 
Logo PDF Par. 12.3: Veranderingen in bezittingen, schulden en eigen vermogen
 
De belangrijkste citaten uit paragraaf 12.3:

“ De kostprijs van deze verkopen berekenen we met behulp van de inkoopprijzen
   voor deze goederen.”

“ Door deze betalingen neemt het Eigen Vermogen af met ....”

Onthoud:
   • Brutowinst verkopen = Totale opbrengst verkopen - totale kostprijs verkopen
   • Nettowinst = Brutowinst verkopen - totale bedrijfskosten.
 
Logo PDF Paragraaf 23.1 Kostprijs en verkoopprijs
 
De belangrijkste citaten uit paragraaf 23.1:
NB. Het verschil tussen periodegrootheden en productgrootheden (via de term
        .. opslag.. ) ontbreekt volledig, waardoor periodegrootheden en product-
       grootheden samenvallen.

“ De kostprijs van een bepaald goed bestaat uit:
   a de inkoopprijs van dat goed;
   b de inkoopkosten die rechtstreeks op dat goed betrekking hebben;
   c de algemene bedrijfskosten.”

“ Voor de bepaling van de verkoopprijs moet de kostprijs worden verhoogd met de
  gewenste nettowinst
.”

“ Eerder in dit boek maakten we kennis met het begrip brutowinst.
  In een handelsonderneming verstaat met daaronder:
  verkoopprijjs minus (inkoopprijs + directe inkoopkosten).”

“ Bereken de brutowinst in procenten van de inkoop.”

“ .. de inkoopprijs (stel verder: inclusief directe inkoopkosten) .. ”

“ Tenzij anders gegeven worden de kortingen uitgedrukt in een percentage van de
  verkoopprijs.“

(Noot: dit blijkt zowel te gelden voor de opslag voor korting, die prijsverhogend
          werkt, als de werkelijke korting, die weer prijsverlagend werkt. De opslag
          voor korting valt onder de brutowinstopslag).
 
Logo PDF Paragraaf 23.2 Variabele en constante kosten
 
De belangrijkste citaten uit paragraaf 23.2:

“ Het totaal van de kosten in een handelsonderneming bestaat uit: variabele
  kosten en constante kosten.”

“ Bij toeneming van de omzet ... stijgen de totale bedragen voor: de inkopen, de
  directe inkoopkosten en enkele algemene bedrijfskosten. Dit zijn daarom
  variabele kosten.”

“ Een handelsonderneming heeft voor 1987 de volgende cijfers begroot:
   • verwachte omzet f 800.000,-;
   • inkoopprijs van deze omzet f 600.000,-;
   • (overige) variabele kosten f 80.000,-;
   • constante kosten f 90.000,-.”

“ De variabele kosten zijn in procenten van de omzet:
  f 80.000,- / f 800.000,- x 100% = 80%.”

Brutowinst = Variabele kosten + Constante kosten + Nettowinst
 
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek