Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
Elk hoofdstuk als PDF
Bijlagen proefschrift
Hardop-denk-protocollen (6 vwo)
Test Kennis Van Begrippen
Kennis Van Handelingsvoorschriften
Experiment kaartsorteren
Tekstboeken 4 HAVO
Originele teksten uit het boek
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Het leren oplossen van bedrijfs-
economische problemen.

Korte samenvatting.
Bewerking van Pedagogisch Tijdschrift
lijn
Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen
Uitgebreide samenvatting,
Pedagogisch Tijdschrift
jaargang 23, nr.1, 39-62 (1998).
lijn
Impliciet versus expliciet onderwijs in bedrijfseconomische modellen
Meest uitgebreide samenvatting
Tijdschrift voor Onderwijs Research
21e jaargang, nr.3 (1996).
lijn
Op zoek naar consistentie in de leerstof Bedrijfseconomie
Onderzoek van Onderwijs
23e jaargang, nr.3 (1994).
lijn
De toetsende tucht van de
dimensieanalyse

Maandblad Acc & Bedrijfseconomie
67e jaargang, nr.10 (1993).
lijn
Dimensieloos denken
Maandblad Acc & Bedrijfseconomie.
68e jaargang, nr. 9 (1993).
lijn
Leren leren vereist consistentie
Pedagogisch Tijdschrift
23e jaargang, nr.1 (1998).
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 26 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Kennis Van Handelingsvoorschriften (KVH)

onderdeel van het onderzoek van Fons Vernooij

Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen
Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs.
 
De onderstaande documenten zijn stuk voor stuk downloadbaar.
 
Kennis van Handelingsvoorschriften
In de bedrijfseconomie gaat achter elk vraagstuk een netwerk van grootheden schuil. Als een leerling zich afvraagt wat hij van een berekening moet onthouden, dan zijn het niet de getallen. Zelfs als op een toets hetzelfde vraagstuk aan de orde komt, zijn de getallen anders. Wat hij dan moet weten is de relaties tussen de onderliggende grootheden die onderdeel uitmaken van een bedrijfseconomisch model.

In feite zijn de relaties tussen grootheden ‘handelingsvoorschriften’. Bijvoorbeeld: nettowinst = brutowinst - totale bedrijfskosten. Achter elke rekenstap liggen dergelijke verbanden en de leerlingen moeten die verbanden herkennen of recontstrueren op basis van eerder opgedane kennis.

Bijvoorbeeld: Totale bedrijfskosten = brutowinst - nettowinst. (Hoeveel bedrijfskosten mag een ondernemer maximaal maken als hij bij een brutowinst van 200.000 euro per jaar een nettowinst van 60.000 euro per jaar wil overhouden?)

Aangezien economen dezelfde termen op verschillende manieren gebruiken (homoniemen dus) gaan leerlingen in hun hoofd niet alleen dubbele handelingsvoorschriften opbouwen, maar ze gaan ze ook aanpassen, zodat er alsnog een logisch geheel ontstaat. Bijvoorbeeld: Bedrijfskosten = verkoopprijs - inkoopprijs - nettowinst, in plaats van Opslag bedrijfskosten = verkoopprijs - inkoopprijs - opslag nettowinst.
 
Logo PDF Inleiding op de test Kennis van Handelingsvoorschriften
De opzet, de beoordeling, de resultaten en de nadere analyse van deze test staat beschreven in paragraaf 7.4 van het proefschrift. De inleiding geeft een beschrijving van de modellen die werden nagestreefd (d.w.z. de conceptuele modellen) en de modellen die daarnaast ook door de leerlingen als compromis werden ontwikkeld in hun hoofd (d.w.z. de mentale modellen). Er waren dus meer mentale modellen dan conceptuele modellen terug te vinden in het testmateriaal.
 
Logo PDF Conclusies van de test Kennis van Handelingsvoorschriften
De ontwikkelaars van het leerplan Management & Organisatie hebben zich bewust afgevraagd welke samenhangen er zitten in de modellen die voorgeschreven werden, zodat een logisch samenhangend geheel aan begrippen is opgebouwd. De ontwikkelaars van het leerplan Bedrijfseconomie & Ondernemerschap hebben de modellen geschrapt. Zij schrijven

“Domein E is nadrukkelijk niet een domein waar vooral sommen volgens de modellen uit de bijlage van de huidige syllabus voor M&O gemaakt worden. De schematische modellen uit bijlage 1 van de huidige syllabus zijn vooral didactisch en expliciet voor methodeschrijvers bedoeld. Deze modellen zijn nu niet opgenomen, omdat deze dan door leerlingen uit het hoofd geleerd worden en weinig toevoegen aan het inzicht in het financieel beheer bij organisaties.”

Kortom de methodeschrijvers krijgen in het nieuwe programma weer vrij spel om allerlei strijdige begrippenstructuren op te nemen en terug te keren naar de tijd dat dit promotie-onderzoek plaats vond. Dit impliceert dat dit onderzoek weer aan actualiteit gaat winnen.
 
Logo PDF Bijlagen bij de test Kennis van Handelingsvoorschriften
       Bijlage   1: Toets Kennis van Handelingsvoorschriften (KVH)
       Bijlage   2: Beoordelingsrichtlijnen voor de toets KVH
       Bijlage   8: Omschrijving van ‘Opbrengst van de verkopen’ in KVH2
       Bijlage 11: Keuzeverloop bij item E (kostprijs) tussen KVH1 en KVH5
                          (de 2e retentietoets)
 
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek