Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
Het gegevensadagium
Help- en antihelpstrategieën
Systematische probleemaanpak
SPA in het Leerplan M&O
Kiezen van het juiste model
Samensmelting van modellen
Controlestrategieën
Leerstijlen
Instructietechnische noties
Gokstrategieën
Namen leren
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Zelfstandig leren lezen (2012)
Probleemoplossen als vaardigheid
    (2003)
Virtueel leren in het voortgezet
    onderwijs (2001)
De toetsende tucht van de
    dimensieanalyse (1993)

 
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 22 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Kiezen van het juiste model

Op de pagina Bereken X is uiteengezet dat de meeste bedrijfseconomische vraagstukken vanuit de wiskunde gezien een functievoorschrift missen (zie voorbeeld 1.2). Er zijn een of meer onbekenden die opgelost moeten worden met twee of meer gegevens. Hoe die gegevens gecombineerd moeten worden, staat er niet bij, want dan wordt het vraagstuk te makkelijk.
Voorbeeld 1.1
Een handelsbedrijf beschikt over de volgende gegevens met betrekking tot het afgelopen jaar:
omzet                            = € 950.000
inkoopwaarde afzet       = € 300.000
variabele kosten           = € 350.000
constante kosten          = € 100.000

Gevraagd:      1. bereken de brutowinst
                       2. bereken de nettowinst

Op de pagina Het PAD is uiteengezet dat een bedrijfseconomische interpretatie vereist dat je een algemeen bedrijfseconomisch model kiest om te achterhalen welke samenhang er is tussen de beschikbare gegevens en de gevraagde grootheden.

De termen variabele kosten en constante kosten zouden ertoe kunnen leiden dat je te raden gaat bij de Micro-Economie. Je komt dan terecht bij onderstaand model. In dit model valt de inkoopprijs van de goederen onder de variabele kosten per stuk. De definitie van variabele kosten is in de micro-economie dus anders dan in de bedrijfseconomie.
Het winstmodel bij de micro-economie
diagram van de totale winst volgens de ME
Dit model biedt echter onvoldoende houvast om het vraagstuk op te lossen. In het model ontbreekt de grootheid brutowinst en dus kun je het vraagstuk uit Voorbeeld 1.1 er niet mee oplossen. Ook is te zien dat de micro-economie geen gebruik maakt van de term omzet maar van totale opbrengst. De term omzet heeft dus een signaalfunctie. Dit woord is genoeg om te zoeken naar een model dat geschikt is om het vraagstuk op te lossen.
Het winstmodel bij de bedrijfseconomie
diagram van de interne nettowinst
Helaas zijn economen nogal slordig in het gebruik van termen, dus het kan gebeuren dat bijvoorbeeld bij de berekening van een break-even punt plotseling termen als totale constante kosten of totale variabele kosten opduiken in een bedrijfseconomisch vraagstuk. Daardoor is het soms moeilijk om het juiste model te kiezen. Maar niet alleen economen zijn slordig.

Tijdens mijn onderzoek ontdekte ik dat leerlingen tijdens een proefwerkweek in 4 VWO bij drie vakken de winst van een handelsonderneming moesten berekenen. Bij wiskunde kregen zijn een opgave voorgelegd waarin de variabele kosten alleen uit de inkoopwaarde van de verkochte goederen bestond. Voor de ‘eenvoud’ had men afgezien van de variabele kosten per stuk die bij de bedrijfseconomie standaard zijn. Dit leidde tot het volgende PAD voor het wiskundeproefwerk.
Het winstmodel bij de wiskunde
diagram van de totale winst volgens de wiskunde
Het resultaat van deze verschillen in aanpak was dat deze leerlingen in 4 VWO binnen een week drie verschillende benaderingen moesten toepassen om de winst te berekenen. Iedere docent vond zijn eigen aanpak vanzelfsprekende. Geen van de docenten was op de hoogte van de afwijkende modellen in de andere vakken. Onderling overleg was er niet en niemand attendeerde de leerlingen dus op deze inconsistenties.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek