Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
Economie en Bedrijfseconomie
Economische noties
Administratie van verenigingen
Dubbele begripsstructuur
Mentale voorstelling
Disciplines in de bedrijfseconomie
Algoritmen en heuristieken
Fasen in het oplossen van problemen
Invloed media op didactiek
Onwrikbare fenomenen
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Zelfstandig leren lezen (2012)
Onwrikbare fenomenen (2011)
De toekomst van het vak M&O (2004)
De Competente Ondernemer (2004)
De mogelijke impact van intranet op
    het onderwijs (2002)
New media and their role in education
    (2001)
ICT en het onderwijs van de toekomst
    (2000)
De aanvaardbaarheidsvraag,
    een nieuw fenomeen (1999)
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 22 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Dubbele begripsstructuur

Bij economische noties gaat het dus om de beoordeling van verschijnselen vanuit economisch perspectief. Het gaat erom dat iemand zich een economische voorstelling moet kunnen maken van een stukje van de werkelijkheid. Pas dan is het mogelijk om economisch inzicht te ontwikkelen.

In onderstaande voorbeelden blijkt dat leerlingen over de meest elementaire economische termen een verkeerd beeld kunnen hebben en daardoor veel zgn onverklaarbare fouten maken. Dat verkeerde beeld kan heel hardnekkig zijn, zodat een simpele uiteenzetting de gedachten niet verandert.
In een hardop-denkprotocol (dat ik tijdens mijn onderzoek in klas 6 VWO afname), ontvouwde een leerling de notie die hij heeft van verkoopresultaat.

In onderstaand citaat blijkt dat de leerling onvoldoende mate onderscheid maakt tussen het verkoopresultaat (dus de brutowinst), de opbrengst van de verkoop (dus de omzet) en de ontvangsten van het geld (dus de inkomsten).

   “Als we het over resultaat hebben, hebben we het over verkoopresultaat, dat is de verkoop-opbrengst, daar wordt je een stuk beter van, dan krijg je geld”.

Later realiseert hij zich dat er iets niet klopt als hij in een boekhoudvraagstuk bezig is het verkoopresultaat te berekenen door de kostprijs verkopen van de opbrengst verkopen af te trekken.

   “Ik merk dat ik nu vanzelf onder opbrengst meerdere dingen versta. Onder opbrengst zou je kunnen verstaan het hele bedrag dat je krijgt als je iets verkoopt, of je zou er onder kunnen verstaan: opbrengst is het bedrag dat het echt opbrengt. Dat je er meer voor krijgt, dus het resultaat.”

De toevoeging wat het echt opbrengt duidt op een idee dat voortkomt uit het alledaagse spraakgebruik.
  Dit staat haaks op de economische definitie van opbrengst. In feite gaat het dus om een dubbele begripsstructuur die problemen geeft als de leerling niet in staat is om over te stappen op de economische benadering.

Het opheffen van een dergelijke dubbele structuur gaat niet vanzelf. Vertellen hoe economen de term opbrengst gebruiken, is ontoereikend om de gedachten van de leerling blijvend te veranderen. Ondanks dat deze leerling zijn fout zelf onderkent vervalt hij later keer op keer in dezelfde fout.

Deze zelfde leerling uit 6 VWO, die dus al voor het derde jaar bedrijfseconomie had (!), verwarde tijdens de beantwoording van het vraagstuk uit het hardop-denk protocol twintig keer de grootheid uitgaven met de grootheid kosten. Dit leidde alleen al om deze reden tot veel fouten in de antwoorden op de vragen.

   “Dan zou ik nu dus het resultatenoverzicht moeten maken. Dan zou ik de uitgaven links zetten en zou ik de directe en indirecte kosten opschrijven bij de uitgaven. Aan de rechterkant zou ik de opbrengst, eh... het verkoopresultaat opschrijven.”


Bron: Proefschrift van Fons Vernooij, blz 34.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek