Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
Economie en Bedrijfseconomie
Economische noties
Administratie van verenigingen
Dubbele begripsstructuur
Mentale voorstelling
Disciplines in de bedrijfseconomie
Algoritmen en heuristieken
Fasen in het oplossen van problemen
Invloed media op didactiek
Onwrikbare fenomenen
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Zelfstandig leren lezen (2012)
Onwrikbare fenomenen (2011)
De toekomst van het vak M&O (2004)
De Competente Ondernemer (2004)
De mogelijke impact van intranet op
    het onderwijs (2002)
New media and their role in education
    (2001)
ICT en het onderwijs van de toekomst
    (2000)
De aanvaardbaarheidsvraag,
    een nieuw fenomeen (1999)
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 22 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Economische noties

“Alles heeft een economische betekenis. Geef me een plaatje van een zebra en ik vertel je het verhaal van een dierentuin en wat dat niet allemaal kost”. Zo formuleerde professor Pen eens krachtig wat we moeten verstaan onder economische noties. Economie gaat niet over andere dingen dan biologie, techniek of sociale verhoudingen. Het gaat over dezelfde dingen, maar die worden vanuit een andere invalshoek bekeken.

Een econoom vraagt zich af wat je zou moeten betalen om een zebra te kopen, wat de kosten zijn voor het onderhoud van het dier, wat de extra opbrengsten aan entreegelden en sponsorgelden zijn als een baby-zebra in de dierentuin wordt geboren, en wat de extra verdiensten zijn van de verkoop van posters en plaatjes waar zebra's op staan.
Bij economische noties gaat het dus om het stellen van vragen over de waarde, de prijs, de kosten, de opbrengsten, de winst of het verlies op activiteiten.

Ook vragen over verwante zaken, zoals organisatie, financiering, marketing, verslaglegging, e.d. behoren tot het economische perspectief om naar alledaagse verschijnselen te kijken.

Als voorbeeld van een dergelijke wijze van denken is het goed om stil te staan bij het begrip Afval. Sommige mensen denken dat afval troep is, waardeloos spul. Dat is vaak wel zo, maar een ondernemer denkt daar toch anders over.

1. In eerste instantie is voor een timmerman of een fabriek de afval van grondstoffen een verspilling die leidt tot kosten en dus tot een lagere winst of misschien zelfs een verlies.

2. Maar als de afval niet te vermijden is, behoren deze kosten tot het productieproces. De ondernemer zal die kosten doorrekenen in zijn kostprijs en in rekening brengen bij de klant. Zodoende laat de (noodzakelijke) afval een product in waarde stijgen.

De ondernemer heeft dus een economische notie van de betekenis van afval. Afval is niet alleen troep die in de hoek ligt, maar heeft ook een waarde die doorgaat naar de kostprijs.
  3. Die notie van de waarde van afval gaat nog verder. Als de afval verkocht kan worden, levert het zelfs geld op. De afval heeft dan ook een opbrengstwaarde. Het is een product zoals andere producten. Je kunt ook onderhandelen over de verkoopprijs.

4. Maar de ondernemer heeft hier niet zoveel aan. Als hij geld ontvangt voor de afval gaan zijn grondstofkosten in feite omlaag. Dat leidt tot een verlaging van de kostprijs en daarmee tot een verlaging van de verkoopprijs.

Degene die uiteindelijk voordeel heeft van de opbrengstwaarde van de afval is de klant. Dat zou de indruk kunnen wekken dat de ondernemer zich dan de moeite kan besparen om de afval te verkopen en gewoon zijn prijs hoog kan houden.

5. De ondernemer kan de waarde van de afval niet verwaarlozen. Als hij dat wel doet, komt de verkoopprijs van zijn product hoger uit dan bij de concurrent. Het besef dat een verlaging van zijn verkoopprijs in de concurrentie van belang is, is een economische notie voor de ondernemer.

6. In feite gaat het dus niet om de werkelijke opbrengst van de afval, maar om de waarde die de concurrenten voor hun afval kunnen krijgen. Niet de verkoopprijs van zijn eigen afval, maar de marktwaarde van dat soort afval is bepalend voor de verlaging van de verkoopprijs.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek