Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
Economie en Bedrijfseconomie
Economische noties
Administratie van verenigingen
Dubbele begripsstructuur
Mentale voorstelling
Disciplines in de bedrijfseconomie
Algoritmen en heuristieken
Fasen in het oplossen van problemen
Invloed media op didactiek
Onwrikbare fenomenen
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Zelfstandig leren lezen (2012)
Onwrikbare fenomenen (2011)
De toekomst van het vak M&O (2004)
De Competente Ondernemer (2004)
De mogelijke impact van intranet op
    het onderwijs (2002)
New media and their role in education
    (2001)
ICT en het onderwijs van de toekomst
    (2000)
De aanvaardbaarheidsvraag,
    een nieuw fenomeen (1999)
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 22 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Invloed media op de didactiek

‘Elk medium heeft zijn eigen didactiek’, zo verwoordde Bert Camstra de innovatieve kracht van de computer. Elk medium heeft zijn eigen logica. Bij de gevestigde media is die zo vanzelfsprekend, dat niemand er meer bij stil staat. Een natuurlijke reden daarvoor is dat je geen leerdoelen kunt formuleren die op voorhand onhaalbaar zijn. Dus past het onderwijs de leerdoelen aan de mogelijkheden van het medium aan. Nieuwe media bieden aan ook de mogelijkheid om nieuwe leerdoelen binnen bereik te brengen.
Bedrijfseconomische vraagstukken zijn voorbeelden van algemeen geldige procedures, die in verhalende vorm te beschrijven zijn.

Het zijn eigenlijk verhalen over ondernemers die met een probleem zitten en die beredeneren hoe ze het probleem zullen aanpakken. Ze willen de nettowinst weten die ze behaald hebben, of de verkoopprijs die ze voor een product moeten vragen.

Die ondernemers hebben echter geen kant en klare gegevens voor handen, maar moeten eerst uitvissen welke gegevens ze nodig hebben en hoe ze die gegevens moeten combineren. Ze moeten het probleem analyseren en er structuur in ontdekken. Dat zoekproces moet deel uitmaken van het oplossen van vraagstukken.

Als student zou je dat analyseren en zoeken naar de oplossingsstructuur zelf ook moeten ervaren. Pas daarna zou je de uitwerking van een probleem onder ogen moeten krijgen. Het is belangrijk om mee te leven met de ondernemer en zijn probleem tot jouw probleem te maken.

Vervolgens kun je vanuit het probleem generaliseren, want dergelijke problemen kunnen zich vaker voordoen. Het is dan nuttig om op zoek te gaan naar een algemeen geldige procedure die bruikbaar is in specifieke situaties.

Nu is het helaas zo dat de auteur van een boek niet de mogelijkheid heeft om jou in de positie van een ondernemer te plaatsen. Een auteur kan jou niet de opdracht geven om eerst te bedenken welke gegevens nodig zijn om bijvoorbeeld de nettowinst van een handelaar of de kostprijs van een tafel te berekenen.
  Als een auteur pas na de analyse de gegevens beschikbaar mag stellen, ontbreekt hem simpelweg de kans daartoe. Hij kan onmogelijk de gegevens in een boek verborgen houden tot de student daar om vraagt.

Een computerprogramma kan dat wel. Die kan de opdracht geven om de nettowinst te berekenen en te vragen welke gegevens je daarvoor nodig hebt.

Een computerprogramma kan namelijk reageren op degene die het toetsenbord bedient. Als iemand er niet uit komt, kan het programma het probleem in stukken hakken en vragen naar onderdelen uit de berekening.

Een computerprogramma kan dus dichter bij een probleem van een ondernemer komen dan een auteur, bijvoorbeeld door het opzetten van business-games.

Interactieve games bevatten een reeks van opdrachten en een database met gegevens. Net als een ondernemer moet je dan zelf eerst het probleem analyseren en kijken welke gegevens nodig zijn om dat probleem aan te pakken.

Auteurs van leerboeken kunnen niet achteraf de gegevens beschikbaar stellen. Zij beginnen met het opsommen van een reeks data en formuleren dan het probleem. Als iemand vastloopt in het oplossingsproces, kunnen zij ook geen hulp bieden.

Om de studenten toch tegemoet te komen splitsen zij de hoofdvraag vaak op voorhand al uit in deelvragen. Stap voor stap nemen zij je mee naar de hoofdvraag. Daarmee verklappen zij de oplossingsstructuur, die je eigenlijk zelf zou moeten bedenken. Als je ten minste inzicht wilt onwikkelen.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek