Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
Vakdidactiek boekhouden
Boekhouden en bedrijfseconomie
Kijk op boekhouden
Analyse en bewerking
Journaalposten
Informatieprocessen
• Informatieproces 1
• Informatieproces 2
• Informatieproces 3
• Informatieproces 4
Boekhoudregels
Staffel en scontro
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Boekhouden of informatieanalyse? (2012)
De Competente Ondernemer (2004)
Boekhoudonderwijs in HAVO en VWO
    (2002)
Project boekhouden (1994)
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 10 febuari 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Informatie handelsonderneming in een eenmanszaak

Informatie is het antwoord op een vraag waarvoor data verzameld, bewerkt en beknopt weergegeven wordt. Uitgangspunt voor dit informatieproces zijn dus niet de data, maar is de informatie die een handelaar nodig heeft om zijn werk goed uit te kunnen voeren.

De benodigde informatie hangt af de ondernemingsvorm die de onderneming heeft. In dit eerste informatieproces is gekozen voor een eenvoudige handelsonderneming in de vorm van een eenmanszaak.

Deze ondernemer heeft om twee of drie redenen bedrijfsinformatie nodig. De eerste is de BTW-aangifte per periode, de tweede is de aangifte voor de inkomstenbelasting en een mogelijke derde reden is de financiering van zijn onderneming via een bank of andere geldbron.

In de bedrijfseconomie is het overigens gebruikelijk om de belastingen buiten beschouwing te laten.
Informatieproces 1
Toelichting op informatieproces 1
Het informatieproces heeft tot doel om:
(17) de gang van zaken te beoordelen aan de hand van kengetallen;
(16) de financiële situatie te bepalen aan de hand van de balans;
(15) en om vast te stellen in welke mate de onderneming winst maakt.

Voor het opstellen van de resultatenrekening (16) is informatie nodig over:
(14) de brutowinst;
(13) de netto-opbrengst van de verkopen door de kortingen van de bruto-opbrengst af te halen;
(12) de bruto-opbrengst verkopen als resultaat van de ontvangsten die geregistreerd zijn;

(11) de inkoopwaarde van de afzet, dus afzet x inkoopprijs of VVP;
(10) de waarde van de economische voorraad als basis voor de inkoopwaarde en afgeleid uit de voorraad vanaf de beginbalans plus de uitgav en voor de ingekochte eenheden.

(  9) de bedrijfskosten die nodig zijn om de omzet te realiseren;
(  8) de voorlopige bedrijfskosten, afgeleid uit de uitgaven die nog uitgesplitst moeten worden in kosten voor het lopend boekjaar en kosten die een volgende periode van de brutowinst af gaan.

NB In deze opzet zijn de ontvangsten dus niet de werkelijke ontvangen bedragen, maar de registratie van de verkochte eenheden. De uitgaven zijn niet de betalingen, maar de aangegane verplichtingen.

Voor het opstellen van een balans (16) is informatie nodig over:
(16) het bedrag aan saldo winst of verlies dat op de resultatenrekening staat;
(  7) de uitgaven en eventueel ontvangsten die op een volgende periode betrekking hebben;
(  6) het saldo van de overige activa en passiva die in het grootboek staan en die voortkomen uit de vele mutaties die binnen het financiële circuit plaatsvinden.

Voor devaststelling van de mutaties van de overige activa en passiva is nodig:

(  5) het complete beeld van alle uitgaven en ontvangsten (c.q. de aangegane verplichtingen) die in de loop der tijd plaatsvinden.
(  4) de beginsituatie van de activa en passiva, zoals ze op de openingsbalans staan;

Het complete beeld van uitgaven en ontvangsten hangt nauw samen met de gesloten overeenkomsten:
(  1) centraal staat het moment van het afsluiten van de overeenkomsten, dat leidt tot documenten die in de administratie van de onderneming opgenomen moeten worden;
(  2) de afwikkeling van die overeenkomsten leidt doorgaans tot een fysieke levering van goederen en diensten, waarbij het beschikbaar stellen van krediet ook een dienst is;
(  3) de levering van goederen en diensten gaat gepaard met feitelijke betalingen en met inkomende geldstromen.

NB Het woord inkomsten is als tegenhanger van betalingen op te vatten, maar inkomsten is een homoniem en heeft dus meer betekenissen, onder andere vergoeding voor de productiefactoren arbeid, kapitaal en vermogen, zoals bij de inkomstenbelasting gebruikelijk is.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek