Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
Het gegevensadagium
Help- en antihelpstrategieën
Systematische probleemaanpak
SPA in het Leerplan M&O
Kiezen van het juiste model
Samensmelting van modellen
Controlestrategieën
Leerstijlen
Instructietechnische noties
Gokstrategieën
Namen leren
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Zelfstandig leren lezen (2012)
Probleemoplossen als vaardigheid
    (2003)
Virtueel leren in het voortgezet
    onderwijs (2001)
De toetsende tucht van de
    dimensieanalyse (1993)

 
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 26 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Een Systematische probleemaanpak in het examen M&O

Examenprogramma M&O Havo en VWO

Domein A: Vaardigheden en werkwijzen
Subdomein: Strategische vaardigheden
Onderdeel: kennis van probleemoplosstrategieŽn

De leerlingen kunnen volgens de hierna beschreven systematiek in duidelijke bewoordingen aangeven hoe zij een vraagstuk stapsgewijze aanpakken.

Stap 1: OriŽntatie
Gegeven een vraagstuk dat termen bevat die behandeld zijn, kunnen leerlingen de semantische betekenis van de termen aangeven en daarmee een correcte inhoudelijke beschrijving geven van de probleemstelling van het vraagstuk.

Stap 2: Analyse
Gegeven de in bijlage 2 omschreven modellen kunnen leerlingen aan de hand van ťťn of meer signaalwoorden vaststellen welk model aan een specifiek vraagstuk ten grondslag ligt. Indien de signaalwoorden verwijzen naar verschillende modellen kunnen zij aangeven welk model zij als referentiekader kiezen. Na de keuze van een model kunnen zij aangeven welk fragment uit het model van toepassing is op een bepaald vraagstuk en welke variatie op een model daarbij eventueel speelt.

Stap 3: Planning
Na de vaststelling van de samenhang tussen de onbekende grootheid en de data kunnen de leerlingen op twee verschillende wijzen een planning van het oplossingsproces maken:
- door de stappen te benoemen die successievelijk moeten worden uitgevoerd, onder vermelding van de te berekenen tussenresultaten;
- door een vergelijking af te leiden onder weglating van de tussenresultaten.

Stap 4: Berekening
Na de vaststelling van een stapsgewijze planning van de oplossing (c.q. het oplossingspad) kunnen leerlingen de uitkomst van een vraagstuk op twee wijzen vaststellen:
- door de uitkomst te berekenen, als voor alle grootheden de bijbehorende waarden bekend zijn,
- door een formule af te leiden, als voor de grootheden alleen parameterwaarden gegeven zijn.

Stap 4 (alternatief): Berekening via formule
Na de keuze voor een formule die de samenhang tussen de data en de onbekende aangeeft, kunnen leerlingen de geldigheid van de formule verifiŽren en vervolgens de onbekende grootheid berekenen via substitutie van de parameters met de waarden die in een bepaald vraagstuk beschikbaar zijn gesteld.

Stap 5: Controle
Tijdens de hantering van deze probleemaanpak kunnen leerlingen onder woorden brengen hoe zij het vraagstuk aangepakt hebben en hoe zij de afzonderlijke stadia doorlopen hebben, waarmee zij aangeven hoe een proces van sturing en bijsturing (monitoring) tot stand is gebracht.

Stap 6: Evaluatie
Na afronding van een oplossingsproces kunnen leerlingen aangeven welke kennis zij hebben opgedaan die bruikbaar is in volgende vraagstukken en kunnen zij aangeven welke gevolgen dit heeft voor de voorstelling die zij zich al eerder gemaakt hadden van de bedrijfseconomische problematiek.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek