Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
Het gegevensadagium
Help- en antihelpstrategieën
Systematische probleemaanpak
SPA in het Leerplan M&O
Kiezen van het juiste model
Samensmelting van modellen
Controlestrategieën
Leerstijlen
Instructietechnische noties
Gokstrategieën
Namen leren
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Zelfstandig leren lezen (2012)
Probleemoplossen als vaardigheid
    (2003)
Virtueel leren in het voortgezet
    onderwijs (2001)
De toetsende tucht van de
    dimensieanalyse (1993)

 
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 22 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Instructietechnische noties

Eén van de strategieën om vraagstukken op te lossen, althans een deel daarvan, is het gebruik van instructietechnische noties. Deze strategie kan leiding geven aan het oplossingsgedrag zonder gebruik te maken van economische noties (zie de pagina Economische noties). Tijdens opgaven die leerlingen uit 6 VWO hardop maakten, zijn de volgende uitspraken geregistreerd.
Inschatting van de bedoeling van de vragensteller
Een goede gewoonte bij het maken van een toets is om een inschatting te maken van de bedoelingen van de vragensteller. Een dergelijke inschatting stuurt de oriëntatie op een opgave.

    "Ik twijfel dan toch aan mijzelf, want ik denk, ze kunnen toch moeilijk weer hetzelfde vragen als de vorige keer."

    "Ik zou niet goed weten of ze dat inderdaad zouden willen zien en of dat ze het ook goed zouden rekenen. Ik laat het staan."

Inschatten van de moeilijkheidsgraad
Veel docenten kijken verbaasd als leerlingen een makkelijk vraagje toch volop fout beantwoorden. Ook dit is wel een controlestrategie, maar geen oplossingsstrategie.

    "Voor zo'n vraag zou je toch veel meer moeten doen. Nou volgens mij lees ik over iets heen, maar daar kom ik vanzelf wel achter."

    "Dit gaat te diep. Dit zullen ze niet bedoelen." (Overigens ging het wel diep en ondanks dat hij haarfijn door had wat de bedoeling was, haakte de student ten onrechte af.)

Antwoord geven op de automatische piloot
Diverse leerlingen schreven antwoorden op zonder te kijken naar de vragen bij de opgave. Zij interpreteerden het vraagstuk niet op basis van de voorgelegde tekst, maar op basis van de ervaringen met eerdere vraagstukken.

Sommigen leerlingen waren al bezig met vraag 3 voor zij door hadden wat er gevraagd werd.
  Een leerling ging zelfs door met zijn eigen telling ook al week die af van de vragen uit de opgave.

    "Ik heb gekozen voor maandelijks, dat staat mij het meeste bij, omdat het altijd maandelijks gaat."

    "Ik weet wel dat je de kostprijs in dit hoofdstuk anders moet berekenen, maar vroeger deden we het altijd zo. En voor dat proefwerk had ik een goed cijfer, dus blijf ik het zo doen."

Alle beschikbare gegevens zijn nodig
Een belangrijke instructietechnische notie is dat alle beschikbare gegevens nodig zijn voor de berekening. Maar ook dit bewustzijn is een goed controlemiddel, maar geen oplossingscriterium.

    “Nee,ik doe het toch met de vaste verrekenprijs, anders zetten ze die er niet bij.”

    “Ik moet even kijken, want het gaat om het bedrijfsresultaat van de maand mei en ik denk, anders had het hier niet bij gestaan, dat je die er ook bij moet nemen.”

Uit het hoofd leren
Voor het gemak gebruikt(e) men vaste rekeningnummers bij grootboekrekeningen. Maar dat kan tot gevolg hebben dat studenten de nummers van de grootboekrekeningen onthouden, zonder te snappen waar het over gaat.

    “Ik moet de journaalposten uit mijn hoofd leren, want ik begrijp op zich niet waarom je dit doet (..) Het is elke keer mazzel dat ik een goed cijfer heb.”
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek