Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
Het gegevensadagium
Help- en antihelpstrategieën
Systematische probleemaanpak
SPA in het Leerplan M&O
Kiezen van het juiste model
Samensmelting van modellen
Controlestrategieën
Leerstijlen
Instructietechnische noties
Gokstrategieën
Namen leren
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Zelfstandig leren lezen (2012)
Probleemoplossen als vaardigheid
    (2003)
Virtueel leren in het voortgezet
    onderwijs (2001)
De toetsende tucht van de
    dimensieanalyse (1993)

 
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 26 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Een Systematische ProbleemAanpak (SPA)

Het ligt erg voor de hand om al vast te gaan rekenen, als je een vrij uitgebreid vraagstuk krijgt. Soms kun je de eerste opstapvragen van een vraagstuk beantwoorden zonder je te verdiepen in de hoofdvraag. De chronologische aanpak van een vraagstuk kan dus afwijken van de logische aanpak. De logische aanpak is de bewustwording van alle stadia die nodig zijn om op basis van economisch inzicht tot een goed einde te komen. Ook de evaluatie (wat moet ik onthouden voor de volgende keer) hoort daarbij.

Een SPA voor bedrijfseconomie ziet er als volgt uit:
1. Oriënteren op de opgavetekst
2. Herkennen van een bedrijfseconomisch model
3. Model uitwerken tot een PAD (probleem analyse diagram)
4. Planning van de tussenresultaten
5. Berekenen van de tussenresultaten en de uitkomst
6. Controleren of de berekeningen correct zijn
7. Evalueren van de oplossing

In het hierna volgende overzicht is een checklist gegeven van de stadia die je kunt doorlopen als je op systematische wijze een probleem wilt aanpakken. Ook staan daarin de vragen die je kunnen helpen om door dat stadium heen te komen. Je kunt natuurlijk ook onmiddellijk aan het rekenen gaan als je denkt dat je al weet wat er van je verwacht wordt, maar de kans is groot dat je later alsnog van voren af aan moet beginnen als blijkt dat het niet goed gaat.

1. OriŽnteren op de opgavetekst
- Welk type bedrijf of organisatie is in het spel?
- Welke economische discipline staat centraal?
- Wat is de naam van de gevraagde grootheid?
- Welke gegevens zijn beschikbaar?
- Wat is de centrale grootheid van de opgave?
- Wat is de betekenis van de woorden uit de opgave?

2. Herkennen van een bedrijfseconomisch model
- Herken je het oplossingspad al direct?
- Zo nee, hoe bereken je meestal de gevraagde grootheid?
- Is daar ook een formule voor beschikbaar?
- Hoe combineer je meestal de gegevens?
- Is een van de gegevens doorgaans de gevraagde grootheid?
- Welk model kun je kiezen als basis voor de berekening?
- Zit er een addertje onder het gras?

3. Model uitwerken tot een PAD (probleem analyse diagram)
- Kun je het PAD voor dit vraagstuk al opschrijven?
- Welke tussenresultaten heb je nodig?
- Zijn er overbodige gegevens?
- Zit er een omkering van gevraagde en gegevens in?
- Welke dimensie hoort er bij de grootheden?

4. Planning van de tussenresultaten
- Hoe loopt de weg van de gevraagde grootheid naar de gegevens?
- Hoe loopt de weg van de gegevens naar de gevraagde grootheid?
- Wat is het eerste tussenresultaat? Welke tussenresultaten volgen?
- Is het een verhoudingenvraagstuk?

5. Berekenen van de tussenresultaten en de uitkomst
- Welke waarden en dimensies horen bij de gegevens?
- Welke waarden en dimensies krijgen de tussenresultaten?
- Welke waarde en dimensie krijgt de uitkomst?

6. Controleren of de berekeningen correct zijn
- Levert een schatting ongeveer dezelfde uitkomst op?
- Kun je de uitkomst op een andere manier berekenen?
- Zijn alle berekeningen goed uitgevoerd?
- Zijn alle dimensies goed vermeld?

7. Evalueren van de oplossing
- Kun je de berekening op een snellere manier uitvoeren?
- Waar ging het eigenlijk om in het vraagstuk?
- Wat moet je onthouden voor een volgende keer?
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek